Wat vinden wij belangrijk; Onze visie (0-4)

Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Al spelend ontdekken kinderen de wereld om zich heen. Voldoende en veelzijdige speelmogelijkheden dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen en aan het voorkomen van achterstanden. Zich ontwikkelen doet ieder kind op zijn eigen unieke wijze en in zijn eigen tempo. Daarbij speelt de omgeving van het kind een belangrijke rol, de houding van de leidsters en de interactie tussen het kind en leidsters. Voorschoolse educatie (VE) is daarbij onze basis. De Achthoek hanteert de volgende doelstelling als uitgangspunt voor haar aanbod op de peuterspeelzalen en het kinderdagverblijf;

Het creëren  van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot ca. 4 jaar door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden.

Dit doen we door;

-- Lees verder --
Logo-de-Achthoek

Openingstijden kantoor

Maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.30 uur

Woensdag 9.00 uur tot 13.00 uur