Vroem, Vroem thema peuterspeelzaal de Petteflet.

Deze week starten we met ons nieuwe thema: Vroem, Vroem over het verkeer.We introduceren het thema aan de hand van boeken: Stoeprand… stop! Van Dick Bruna en Kaatje op de fiets van Liesbeth Slegers.
We maken een verkeerstafel met een stratenplan en de diverse ontwikkelingsgebieden komen binnen dit thema aan bod.
Sociaal emotioneel: We maken kennis met verkeersregels, we laten ervaren dat soms iets moet, zoals stoppen voor een rood verkeerslicht en een andere keer iets niet mag: lopen op de rijbaan. Ook dat je rekening moet houden met elkaar, want anders ontstaan er gevaarlijke situaties en krijg je ongelukken.

Motorische ontwikkeling: Grove motoriek: rijden op de fiets, de step en de tractor. Op tijd stoppen voor het stoplicht, tanken en wassen in de wasstraat. Wandelen en samen de straat oversteken. Fijne motoriek: een stratenplan bouwen, knutselen, het stoplicht bedienen.
Zintuiglijke ontwikkeling: Goed kijken is belangrijk in het verkeer, welke borden zien we? Welk geluid hoor je: een helikopter, een politie auto, een fietsbel?
Taalontwikkeling: Uitbreiding van de woordenschat door kringgesprekken, voorlezen en situaties na te spelen o.a.met het stratenplan. Als je politie bent mag je bekeuringen uitschrijven. Kun je vertellen wat je ziet als we gaan wandelen op de stoep?
Rekenkundige ontwikkeling: : Welke vormen hebben de verkeersborden?: vierkant, cirkel en driehoek. Herken je de vormen en kun je ze benoemen? Hoeveel auto’s staan er in de file? Waar zijn de auto’s, fietsers? We gebruiken begrippen als: voor, naast, achter, opzij, links en rechts.We zingen over het verkeer: De wielen van de bus, Klein, rood autootje en helikopter.