Vrijwilligers gezocht

We zijn op zoek naar vrijwilligers die hand- en spandiensten verlenen op onze groepen.
Maandagmorgen; PSZ de Petteflet
Dinsdagmorgen; PSZ Ons Heuksken
Donderdagmorgen; PSZ Ons Heuksken
Donderdagmorgen; PSZ de Bolderkoare
Donderdagmorgen; PSZ de Petteflet
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator; 0544-487150