Peuterspeelzaal Ukkepuk is verhuisd

Vanaf 2 september start peuterspeelzaal Ukkepuk in de Jozefschool aan de Schatbergstraat 81. Deze verhuizing was min of meer noodgedwongen.
De Jorisschool kampt met een behoorlijk ruimtegebrek en heeft het lokaal van de peuterspeelzaal hard nodig voor onderwijs.
Het onderkomen in de Jozefschool is van tijdelijke aard. In 2021 gaat peuterspeelzaal Ukkepuk mee naar het IEKC (Integraal Educatief KindCentrum). In het najaar van 2019 wordt er gestart met de bouw van het IEKC. De Jozefschool gaat ook verhuizen naar het IEKC. Door nu al in te wonen bij de Jozefschool hebben we de unieke kans om een samenwerking tot stand te brengen en invulling te geven aan de doorgaande lijn. Het team van de Jozefschool is enthousiast en ziet uit naar onze komst.Dit enthousiasme van beide kanten, biedt weer volop kansen om kinderen voor te bereiden op de basisschool. Dit geldt uiteraard voor alle kinderen, ook voor kinderen die niet doorstromen naar de Jozefschool maar een van de andere basisscholen. Inwoning bij een basisschool, de fysieke nabijheid, is een voorwaarde voor een mooie doorgaande lijn. Het geeft uw kind een goede start voor later. We zijn blij dat we dat weer kunnen bieden.