Peuterspeelzaal Ukkepuk is verhuisd naar de Jozefschool.

Peuterspeelzaal Ukkepuk is verhuisd naar de Jozefschool.
Op 2 september is peuterspeelzaal Ukkepuk gestart in de Jozefschool aan de Schatbergstraat 81 in Lichtenvoorde. Peuterspeelzaal Ukkepuk was vanaf 2007 onderdeel van de Jorisschool op Flierbeek. De Jorisschool kampte echter de laatste jaren met ruimtegebrek en had het lokaal van Ukkepuk hard nodig voor onderwijs. Gelukkig is er een oplossing is gevonden voor de huisvesting van Ukkepuk in de Jozefschool.
Het onderkomen in de Jozefschool is van tijdelijke aard. In 2021 gaat peuterspeelzaal Ukkepuk samen met o.a. de Jozefschool, mee naar het IEKC (Integraal Educatief KindCentrum). In het najaar van 2019 wordt er gestart met de bouw van het IEKC. Door nu al in te wonen bij de Jozefschool hebben we de unieke kans om een samenwerking tot stand te brengen en invulling te geven aan de doorgaande lijn in aanloop naar het IEKC. De teams van de Jozefschool en van Ukkepuk zien uit naar deze samenwerking. Dit enthousiasme van beide kanten, biedt volop kansen om kinderen voor te bereiden op de basisschool.
Dit geldt uiteraard voor alle kinderen, ook voor kinderen die niet doorstromen naar de Jozefschool maar een van de andere basisscholen. Inwoning bij een basisschool, de fysieke nabijheid, is een voorwaarde voor een mooie doorgaande lijn. Het geeft een kind een goede start voor later. Voor meer informatie over het peuterspeelzaalwerk in Oost Gelre; www.deachthoek.com.