Maatregelen i.v.m. Corona virus

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met dit bericht willen wij u informeren over onze handelswijze i.v.m. het voorkomen van de verspreiding van het Corona virus.

Tot 6 april zijn alle scholen gesloten.
Dit betekent dat ons kinderdagverblijf, de peuterspeelzalen en BSO dicht gaan. Een uitzondering op deze regel is dat we wel opvang bieden voor ouders in de vitale beroepen.
Voor de definitie van vitale beroepen verwijzen we naar de volgende link; http://; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen.
Alle ouders zijn persoonlijk benaderd over deze maatregel.
Als er nieuwe ontwikkelingen zoeken we weer contact.