Kinderopvang Stichting de Achthoek maakt KUNST!

Het thema waar we vanaf deze week mee aan de slag gaan is
 ‘Kikker is boos’. Dit boek van Max Velthuijs gaat over kikker die een schilderij wil maken maar hij wordt boos omdat het niet lukt.

Binnen dit thema komen de volgende ontwikkelingsgebieden aan bod:

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We gaan kijken naar schilderijen en de kinderen mogen zeggen wat ze er van vinden; mooi, niet mooi, lelijk! Ook willen we het benoemen van zichzelf met ‘ik’ stimuleren.

Motorische ontwikkeling
Bij een thema als dit wordt er natuurlijk heel veel geschilderd, gekleid, geknutseld en geëxperimenteerd met materialen. Heerlijk friemelen en kliederen. Dus als je kind een keer thuis komt met iets wat vieze kleding, alvast excuus! 😉

Rekenontwikkeling
Binnen de kunst zijn natuurlijk heel veel rekenbegrippen te vinden; alleen de kleuren al bijvoorbeeld! Ook gaan we aan de slag met de vormen, als een echte Mondriaan.

Taalontwikkeling
We krijgen weer een leuke collectie boeken binnen van de bibliotheek, daar zijn we altijd heel erg blij mee! We lezen natuurlijk het themaboek ‘Kikker is boos’ maar ook ‘het blauwe paard’. Misschien kunt u deze boeken via de bibliotheek lenen, is ook leuk voor thuis.
En we gaan natuurlijk onze kunstwerken signeren met onze eigen naam!

Als afsluiting stellen we een prachtige tentoonstelling samen waarin alle onze kunstwerken te zien zullen zijn.