Juf Melanie neemt afscheid van de peuterspeelzaal

Op maandag 1 juli a.s. neemt juf Melanie Heezen, definitief afscheid als peuterleidster bij Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen. Melanie sluit hiermee een periode van 26 jaar af, waarin ze werkzaam is geweest als leidster op peuterspeelzaal Ukkepuk te Lichtenvoorde.

Melanie is 26 jaar geleden gestart als peuterleidster. Samen met Marijke te Poele richtte zij in augustus 1993, peuterspeelzaal Ukkepuk op. Peuterspeelzaal Ukkepuk was destijds gevestigd in dorpshuis Den Diek en was een zelfstandige peuterspeelzaal met een eigen bestuur. In 2006 is peuterspeelzaal Ukkepuk, door een fusie opgegaan in Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen. Vanaf 2007 is peuterspeelzaal Ukkepuk gevestigd in basisschool de Jorisschool te Lichtenvoorde.

Het is uniek te noemen, dat juf Melanie zoveel jaren deze functie heeft vervuld.
Als leidster heeft ze aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het peuterspeelzaalwerk in Lichtenvoorde.
In de jaren dat Melanie werkzaam is geweest als peuterspeelzaalleidster is het peuterspeelzaalwerk verder geprofessionaliseerd. Het is uitgegroeid van een plek met een ontmoetingsfunctie voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, tot het belangrijkste voorportaal van de basisschool met als voornaamste doel de ontwikkelingsstimulering van peuters.

Uiteraard wil Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen het vertrek van Melanie niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Op maandagavond 1 juli is er een afscheidsreceptie. De receptie wordt gehouden van 19.30 uur tot 21.30 uur op peuterspeelzaal Ukkepuk te Lichtenvoorde. Een ieder die Juf Melanie een warm hart toe draagt is van harte welkom.
Belangstellenden kunnen zich tot 19 juni aanmelden via; ukkepuk@deachthoek.com.