Jubileum Kinderdagverblijf 1 mei 2022 12,5 jaar

Het kinderdagverblijf van Stichting de Achthoek vierde afgelopen week haar 12, 5 jarig bestaan.
Er is uitgebreid stil gestaan bij deze mijlpaal.
Stichting de Achthoek, van origine een organisatie die peuterspeelzaalwerk biedt, startte in november 2009 een kinderdagverblijf met 12 kindplaatsen in Bredeschool de Kei, waar ook CBS Talent en Villa Kakelbont waren gevestigd en met wie nauw werd samengewerkt.
Later werden de kindplaatsen uitgebreid naar 27, verdeeld over 2 groepen, de Parel en de Bouwsteen. In augustus 2021 is het kinderdagverblijf van de Achthoek verhuisd naar IEKC Het Gele Park. Ook daar heeft de Achthoek 2 groepen, een VVE groep voor 2-4 jarigen, met de naam Tureluur, en een verticale groep voor 0-4 jarigen, genaamd Madelief.
De Achthoek biedt daar dagelijks opvang aan 32 kinderen. Naast dagopvang en peuterspeelzaalwerk biedt de Achthoek ook BSO op 4 scholen waaronder Het Gele Park.
Tijdens de feestweek werden allerlei activiteiten georganiseerd. Zo was er de hele week een springkussen, kinderen konden worden geschminkt en voor ieder kind was er een cadeautje, want wie jarig is trakteert.
Op woensdagmorgen 4 mei, kwam Peer Tof Theater optreden in de hal, de Smaragd, van Het Gele Park. Ze brachten op interactieve wijze het theaterstuk “Gemopper” , gebaseerd op het prentenboek “Moppereend”. Voor veel kinderen (en ouders) een feest van herkenning.
Stichting de Achthoek kijkt met trots terug op de afgelopen 12.5 jaar. Met elkaar hebben we een huiselijk en warme kinderopvang gerealiseerd waarmee we kinderen een goede start geven voor later. We gaan vol vertrouwen het volgende jubileum tegemoet!