De Woelige Hoek: HOOR JIJ OOK MUZIEK?

De huishoek is omgetoverd tot een podium, de kinderen mogen hier zelf optreden met microfoon en/of instrumenten. Op de zitzakken kan geluisterd worden naar muziek. Met de speciale gekleurde verlichting hopen we samen met de kinderen te gaan genieten van deze nieuwe belevenis.Ook komt er een verkleed- en make-up hoek waar de peuters zichzelf mogen mooi maken voor het optreden.
Het themaboekje is: De beer, de piano, de hond en de viool.

Het podium

Er zullen weer veel leuke speel- en leerdoelen voorbij komen.
Zoals:
Sociaal emotioneel: De kinderen krijgen ruimte om te mogen zijn wie ze willen zijn. Dit kan blij en uitbundig zijn, maar er zullen ook kinderen zijn die eerst graag kijken naar de ander. We zullen stimuleren dat de kinderen sympathie en belangstelling voor andere kinderen tonen.
Rekenontwikkeling: We zullen de muziekinstrumenten vergelijken en ordenen, hoeveel trommels en hoeveel fluiten zijn er? We benoemen de cijfers 1 t/m 10 , er mogen 3 kindjes op het podium en tellen samen 1, 2, 3. Voor de oudere kinderen maken we het iets moeilijker en maken we cijfers 1, 2, 3, en kijken wat ze hiermee kunnen . Alle nummers 1 mogen dansen of de nummers 2 mogen muziek maken.
Grove motorische ontwikkeling: Er is volop gelegenheid om te dansen, springen en bewegen op muziek. En natuurlijk gaan we ook de polonaise oefenen voor het carnaval.
Fijne motoriek: Er zullen verschillende muziek instrumenten worden gemaakt. We maken een vlinderstrik voor de dirigent. We maken mooie linten om mee te dansen. Ook gaan we schrijfdansen met scheerschuim, bijzonder om te zien dat kinderen soms scheerschuim spannend vinden en volledig ontspannen met de vingers en handen als er bij gezongen wordt.
Taalontwikkeling: Er zal aandacht zijn voor een positieve luisterhouding naar zang en muziek en worden gestimuleerd om de luisterhouding iets langer vast te houden. Ook proberen we de kinderen non-verbale taal te laten begrijpen, zoals sta stil als de muziek stopt of kijken naar de dirigent. Natuurlijk komen er weer veel nieuwe woorden voorbij.

Het themaboekje