Aanbod BSO op de Antoniusschool Lievelde


Op verzoek van de directie van de Antoniusschool in Lievelde gaat de Achthoek starten met BSO in Lievelde op de Antoniusschool. Met een eigen BSO hoeven kinderen daardoor niet langer na schooltijd te worden opgehaald met een busje om elders naar de BSO te gaan. Indien u gebruik wilt gaan maken van deze nog op te starten BSO, dan kunt u uw kind inschrijven. Het inschrijfformulier kunt u downloaden via deze site; aanmelden/aanmelden Buitenschoolse opvang.
We starten vanaf 31 augustus op de maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag. Indien er voldoende animo is gaan we dit aanbod uitbreiden.