Ukkepuk

 

Ukkepuk is  gevestigd in de Jozefschool in Lichtenvoorde. We werken samen met de collega’s van groep 1 en 2. De peuters van Ukkepuk mogen gebruik maken van de gymzaal van school .Ukkepuk is een VVE locatie.  

De peuterspeelzaal biedt onderdak aan 4 groepen
Maandagmorgen/Donderdagmiddag  Lianne IJzereef en Janine Gr.Zevert
Dinsdagmorgen/Vrijdagmorgen    Lianne IJzereef en José Engel
Woensdagmorgen   Lianne IJzereef 
Donderdagmorgen / Dinsdagmiddag  Lianne IJzereef en Janine Gr.Zevert.

Openingstijden ochtend; 08.30-11.30 (M.u.v. vrijdagochtend; 08.30-12.00)
Openingstijden middag; 13.00-15.30 

De leidsters worden ondersteund door vrijwilligers; Jolande Bonke, Wilma Severins en Riky Banning
Ook zijn er stagiaires op de groep. Zij volgende de opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 3 of 4 en zijn afkomstig van het Graafschapcollege.