Ukkepuk

 

Ukkepuk is  gevestigd in de Jozefschool in Lichtenvoorde. We werken samen met de collega’s van groep 1 en 2. De peuters van Ukkepuk mogen gebruik maken van de gymzaal van school .Ukkepuk is een VE locatie.  
Vanaf juli 2021 zal peuterspeelzaal Ukkepuk verhuizen naar IEKC Het Gele Park. In Het Gele Park zal de verbinding gelegd worden met andere organisatie zoals Zozijn, het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en de Hamalandschool. Een unieke plek waar kinderen van en met elkaar mogen leren en groeien. 

De peuterspeelzaal is 5 ochtenden geopend; 
Maandagmorgen Lianne IJzereef en Janine Gr.Zevert
Dinsdagmorgen Lianne IJzereef en José Engel
Woensdagmorgen   Lianne IJzereef  en Janine Gr. Zevert
Donderdagmorgen  Lianne IJzereef en Janine Gr.Zevert.
Vrijdagmorgen Lianne IJzereef en José Engel

Openingstijden ochtend; 08.30- 12.30.

De leidsters worden ondersteund door vrijwilligers; Jolande Wiebe-Bonke en Wilma Severins.
Ook zijn er stagiaires op de groep. Zij volgende de opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 3 of 4 en zijn afkomstig van het Graafschapcollege.