Peuterspeelzaal Het Gele Park

 

Peuterspeelzaal Het Gele Park, voorheen peuterspeelzaal Ukkepuk, is  gevestigd IEKC Het Gele Park. PSZ Het Gele Park is een VE locatie.  In  IEKC Het Gele Park wordt samengewerkt met andere organisaties zoals Zozijn, het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en de Hamalandschool. Het IEKC is een unieke plek waar kinderen van en met elkaar mogen leren en groeien. 

De peuterspeelzaal is 5 ochtenden geopend; 
Maandagmorgen Heleen Simmelink en Janine Gr.Zevert
Dinsdagmorgen Janine Gr. Zevert en Estelle Pierik
Woensdagmorgen   Heleen Simmelink  en Janine Gr. Zevert
Donderdagmorgen  Heleen Simmelink en Janine Gr.Zevert.
Vrijdagmorgen Heleen Simmelink en Janine Gr. Zevert

Openingstijden ochtend; 08.30- 12.30.

De leidsters worden ondersteund door vrijwilligers; Jolande Wiebe-Bonke en Wilma Severins.
Ook zijn er stagiaires op de groep. Zij volgende de opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 3 of 4 en zijn afkomstig van het Graafschapcollege.