‘T Stekkie

‘t Stekkie is gehuisvest in de basisschool van Mariënvelde. We hebben een eigen ruimte en daarnaast hebben we nog de beschikking over riante buitenruimte en gymzaal.

De peuterspeelzaal biedt onderdak aan 1 groep
Woensdagmorgen /
Vrijdagmorgen 
Brigit Maarse en Marieke Zandbergen
Brigit Maarse 

 De vrijwilligers van deze locatie; Chantal Reukers, Lidwien Stortelder