‘T Kelderke

’t Kelderke is gevestigd in de basisschool van Harreveld. We hebben een eigen groepsruimte, daarnaast hebben we nog de beschikking over een gezamenlijke buitenruimte en gymzaal.

De peuterspeelzaal biedt onderdak aan 1 groep
Maandagmorgen /Woensdagmorgen 08.30-11.30
Leidster Hennie Arentsen. 
  

Vrijwilligster; Jannie Rooks