‘T Kelderke

‘t Kelderke is gevestigd in de basisschool van Harreveld.We hebben een eigen ruimte en daarnaast hebben we nog de beschikking over een gezamenlijke buitenruimte en gymzaal.

De peuterspeelzaal biedt onderdak aan 1 groep
Maandagmorgen 

Woensdagmorgen

Hennie Arentsen
 

Hennie Arentsen

Vrijwilligster; Jannie Rooks