‘T Kelderke

’t Kelderke is gevestigd in de basisschool van Harreveld. We hebben een eigen groepsruimte, daarnaast hebben we nog de beschikking over een gezamenlijke buitenruimte en gymzaal.

De peuterspeelzaal is drie ochtenden geopend
Maandagmorgen /Woensdagmorgen/ Vrijdagmorgen 08.30-12.00
Leidster Heleen Franken-Simmelink 
Leidster Kris Demkes (maandagmorgen)
  

Vrijwilligsters; Suzan Kampshof, Renate Donderwinkel, Wilma van Harxen