Peuterspeelzalen

Stichting de Achthoek realiseert op 9 locaties peuterspeelzaalwerk, verspreid over de gemeente Oost Gelre https://www.sameninoostgelre.nl/?s=peuterspeelzaal, daarnaast biedt de Achthoek peuteropvang VE in IEKC Het Gele Park.
Alle peuterspeelzalen zijn gevestigd in een basisschool. We werken inhoudelijk samen. Kinderen worden op een natuurlijke manier voorbereid op de basisschool. De overgang verloopt daardoor makkelijker. 

Het VE aanbod op de peuterspeelzaal/peuteropvang;
Op alle locaties wordt VE (Voorschoolse  Educatie) geboden.
Er wordt gewerkt volgens het programma Startblokken, de voorloper van basisontwikkeling waarmee de basisscholen werken. Door middel van een gericht spelaanbod, verwerkt in thema’s wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd;

  • Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.
  • Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Peuters die spelen, leren voor later…..

-- Lees verder --

Logo-de-Achthoek

Openingstijden kantoor

Maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.30 uur

Woensdag 9.00 uur tot 13.00 uur