Peuterspeelzalen

Stichting de Achthoek realiseert op 10 locaties peuterspeelzaalwerk, verspreid over de gemeente Oost Gelre http://www.sameninoostgelre.nl, daarnaast biedt de Achthoek peuteropvang in Bredeschool de Kei in het centrum van Lichtenvoorde.
Alle peuterspeelzalen zijn gevestigd in een basisschool. We werken inhoudelijk samen. Kinderen worden op een natuurlijke manier voorbereid op de basisschool. De overgang verloopt daardoor makkelijker. 

Het VVE aanbod op de peuterspeelzaal/peuteropvang;
Op alle locaties wordt VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) geboden.
Er wordt gewerkt volgens het programma Startblokken, de voorloper van basisontwikkeling waarmee de basisscholen werken. Door middel van een gericht spelaanbod, verwerkt in thema’s wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd;

Taalontwikkeling: hierbij gaat het bijvoorbeeld om het vergroten van de woordenschat.
Beginnende rekenvaardigheid: het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
Motorische ontwikkeling: er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek.
Sociaal-emotionele ontwikkeling: het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.

Peuters die spelen, leren voor later. Ook uw kind heeft recht op een goede start, het is daarom van groot belang voor de latere ontwikkeling dat uw kind voor de basisschool een peuterspeelzaal bezoekt.

Uw peuter wordt goed voorbereid op de basisschool, het aanbod is afgestemd op de begindoelen van groep 1.
Uw peuter wordt in de totale ontwikkeling gestimuleerd
Uw peuter kan spelen met leeftijdsgenootjes waarmee het sociaal gedrag kan ontwikkelen
We werken met vaste “klasjes” en vaste juffen
De peuterspeelzaal biedt een stimulerende en uitdagende omgeving
De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd en waar nodig extra gestimuleerd
De Achthoek werkt nauw samen met alle basisscholen in de gemeente Oost Gelre