Per locatie nieuws

Peuterspeelzaal Ons Heuksken; Wij maken KUNST!

Het thema waar we de komende tijd mee aan de slag gaan is ”Wij maken kunst”. Ons themaboek zal zijn: “Kikker is boos”. Dit boek gaan over kikker die een schilderij wil maken maar hij wordt boos, omdat het niet lukt! Tot 13 februari hebben wij het over kunst: wat is kunst, wie maakt kunst, waar kun je kunst bekijken, welke soorten van kunst bestaat er.

Er komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod binnen dit thema:
Sociaal-emotionele ontwikkeling:
We gaan kijken naar schilderijen en de kinderen mogen zeggen wat ze er van vinden; mooi, niet mooi, lelijk! Ook willen we het benoemen van zichzelf met ‘ik’ stimuleren. Dit kunnen jullie thuis ook doen, door vooral jezelf met ‘ik’ te benoemen en niet ‘papa zal je even helpen’ of ‘mama gaat eten koken’ te zeggen bijvoorbeeld.

Motorische ontwikkeling:
Bij een thema als dit wordt er natuurlijk heel veel geschilderd, gekleid, geknutseld en geëxperimenteerd met materialen. Heerlijk friemelen en kliederen. Dus als je peuter een keer thuis komt met ietwat vieze kleding, alvast excuus!

Rekenontwikkeling
Rekenbegrippen zijn binnen de kunst veel te vinden; alleen de kleuren al bijvoorbeeld! Ook gaan we aan de slag met de vormen, als een echte Mondriaan.

Taalontwikkeling
We zoeken weer boeken bij de bibliotheek die te maken hebben met het thema. We lezen het themaboek ‘Kikker is boos’ maar ook ‘het Blauwe Paard’. Misschien kunt u deze boeken
via de bibliotheek lenen, zodat wat we op de peuterspeelzaal doen thuis weer terug komt.
Onze kunstweken gaan wij, als echte kunstenaars signeren met onze eigen naam!

Waar is het feestje? op Klein Duimpje is het feestje!

Deze week starten we met het thema: Waar is het feestje?
We lezen voor uit het boek: Beer is jarig van Bonny Becker.
Beer houdt niet van verjaardagen. Hij is liever alleen en poetst zijn huis. Zijn vriend Muis houdt wél van een feestje en doet er alles aan om toch met Beer feest te kunnen vieren. Muis gaat in op de uitnodiging (die hij zelf heeft geschreven). Hij bezorgt ballonnen voor het feest, maar Beer herkent hem als bezorger. Hij brengt een verjaardagskaart, maar Beer herkent hem als postbode. Zelfs als Beer erg boos wordt en een harde stem opzet, weet Muis niet van ophouden. Als Beer ten slotte een roze doos met een verjaardagstaart voor zijn deur vindt, besluit hij er toch van te proeven. Maar waar is Muis nu gebleven?

De diverse ontwikkelingsgebieden komen binnen dit thema aan bod:

Taalontwikkeling: Uitbreiding van de woordenschat door kringgesprekken over feest: Wanneer geef je een feest?, Wie mag er komen op je feest? Hoeveel nachtjes slapen voor je jarig bent? Ben je ongeduldig? Feest vier je samen of kan het ook alleen? Hoe vieren wij carnaval?
We lezen voor en zingen liedjes.
Motorische ontwikkeling: We maken een muziekinstrument, bespelen slaginstrumenten, snaarinstrumenten en blaasinstrumenten zoals : de trommel, de tamboerijn, de gitaar en de de fluit. We dansen op verschillende soorten muziek: de cha-cha-cha, de samba, de wals en als het carnaval is dansen we in de dans van de carnaval: de polonaise.
Zintuiglijke ontwikkeling: We luisteren naar verschillende soorten instrumenten en muziek, met carnaval gaan we schminken: dat is voor sommige peuters heel spannend, want het kriebelt in je gezicht. We kijken in de spiegel naar een andere ik.
Sociaal emotionele ontwikkeling: We benoemen de verschillende emoties die je kunt ervaren: blij dat het feest is, nieuwsgierig naar de cadeau’s, ongeduldig, want wachten duurt zo lang, spannend: om in de belangstelling te staan, te verkleden en te schminken. We stimuleren de peuters om deel te nemen aan nieuwe situaties en opdrachten en om belangstelling en sympathie te tonen voor anderen: hoe zie jij eruit en wat ben je mooi. We geven ruimte om intuïtief te denken of reageren en stimuleren om plezier te beleven aan nieuwe dingen.
Spelontwikkeling: In de huishoek spelen we dat het feest is: wie is vandaag de ‘jarige job’? We kunnen verkleden, versieren met slingers en ballonnen, ontvangen visite, we trakteren op taart, delen cadeautjes uit, zingen voor de ‘jarige’ van de dag,
Rekenkundige ontwikkeling: We doen ervaring op met hoeveelheden: hoeveel kaarsjes moeten er op de taart, ,Welk cijfer hoort bij jouw leeftijd? Hoeveel vingers zijn dat? We doen ervaringen op met de tijd: Wanneer ben je jarig? Hoe lang duurt dat nog?: Wanneer is het feestje/carnaval?, Hoeveel nachtjes slapen? Wat doen we vandaag? Nu maken we een muts en straks komt mama. We kijken in de spiegel tijdens en na het schminken.
We sluiten af met een Carnavals-feestje!

Thema op peuterspeelzaal ‘t Stekkie: KASPER EN FLIP IN DE WERKPLAATS

Van 15 januari tot en met 21 februari gaan we binnen de peuterspeelzaal van start met het thema waarbij techniek de boventoon voort. De beroepen de timmerman en de loodgieter zullen het meest naar voren komen.
De themahoek binnen de peuterspeelzaal zal langzamerhand omgetoverd worden tot een werkplaats waar peuters kunnen leren timmeren. In de bouwhoek kunnen ze een werkplaats, huis of een toren van grote blokken of van kleinere houten blokken bouwen. Je zou ook kunnen denken aan de verkeersmat waarbij auto’s over de straten gaan rijden.
Spelenderwijs leren peuters bij dit thema allerlei handelingen om deze eigen te gaan maken. Daarnaast worden er nieuwe woorden en begrippen aangeleerd. Denkt u maar aan het benoemen van het gereedschap, woorden als groot-klein, het leren tellen, veel-weinig of licht-donker. 
Tijdens dit thema zal een boek speciaal aandacht krijgen. Kasper en Flip in de werkplaats

Flip verveelt zich en Kasper weet daar wel iets op. Flip mag voor een paar dagen zijn werkplaats gebruiken, zodat Kasper wat kan uitrusten. Op het bord voor de werkplaats staat dat Flip alles kan repareren, maar steeds als de klanten hun spullen komen ophalen blijkt dat het Flip niet helemaal gelukt is en dat het anders is geworden dan hij had verwacht. Maar, het kost ze niets en misschien kunnen ze het toch nog gebruiken. Na een paar dagen komen er geen klanten meer en besluit Flip samen met Kasper iets heel bijzonders te maken van de overgebleven spullen.

Boeken die met dit thema te maken hebben zullen in de leeshoek staan. U kunt altijd tijdens de inloop samen een van deze boekjes bekijken en voorlezen. Bovendien kunt u gebruik maken van allerlei materialen om samen met uw peuter bijvoorbeeld een werkplaats/huis van duplo te gaan bouwen. Dit kunt u natuurlijk ook thuis samen gaan ondernemen. Benoem hierbij zoveel mogelijk de kleuren van de duploblokjes of vraag naar de kleur van een gepakt blokje.
Daarnaast gaan wij liedjes over dit thema zingen en verschillende knutselwerkjes maken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld prikken, plakken, kleien, verven, knippen
We willen dit thema graag afsluiten door een ouder te vragen om iets te komen vertellen en te laten zien van zijn of haar beroep. Wie vindt dit een uitdaging?

Tijdens de weken van dit thema komen er verschillende ontwikkelingsdoelen aan bod.
Taalontwikkeling: We gaan de kinderen stimuleren om verstaanbaar en begrijpelijk maar ook correct antwoord te geven over dagelijkse gebeurtenissen en we laten ze bewust kennis maken met klanken in de woorden door de nieuwe woorden in lettergrepen te gaan klappen waardoor kinderen deze beter kunnen onthouden. Bv hamer 2x klappen, boormachine 4x klappen
Maar wij vinden het ook belangrijk om hun mening en ideeën aan te horen door hun gerichte opdrachtje te laten beoordelen door andere kinderen, het leren ontdekken dat er een verschil is tussen lezen en schrijven door het opschrijven van een woord uit het themaboek of het navertellen van het prentenboek d.m.v. de plaatjes.
Rekenen: Wij gaan heerlijk werken met materialen zoals zand en klei
En we gaan ontdekken dat voorwerpen (heel) zwaar (heel) licht kunnen zijn door de bak met fruit en drinken op te gaan beuren. Daarnaast gaan wij ook gericht werken aan nieuwe situaties en kleine opdrachtjes.
Motorische ontwikkeling: in de gymzaal komt een parcours waar kinderen kunnen klimmen, klauteren, springen en lopen. Maar buiten gaan wij natuurlijk ook fietsen klimmen in het klimhuis en als het zand niet te nat is emmertjes vullen en legen.
Sociaal-emotioneel: Wij gaan samen in de werkplaats spelen en net doen of wij de timmerman of de loodgieter zijn. Daarbij maken de peuters kennis van de materialen van deze beroepen. Durven en kunnen zij al een korte periode een schroef of een spijker in latjes gaan monteren of pijponderdelen aan elkaar koppelen?


De Bolderkoare; Kikker is boos……

Het thema waar we vanaf 15 januari mee aan de slag gaan is ‘Kikker is boos’. Dit boek gaan over kikker die een schilderij wil maken maar hij wordt boos omdat het niet lukt! Tot 14 februari hebben wij het over kunst: wat is kunst, wie maakt kunst, waar kun je kunst bekijken,welke soorten van kunst bestaan er.

Sociaal-emotionele ontwikkeling;

We gaan kijken naar schilderijen en de kinderen mogen zeggen wat ze er van vinden; Mooi, niet mooi, lelijk! Ook willen we het benoemen van zichzelf met ‘ik’ stimuleren. 

Motorische ontwikkeling;
Bij een thema als dit wordt er natuurlijk heel veel geschilderd, gekleid, geknutseld en geëxperimenteerd met materialen. Heerlijk friemelen en kliederen. Dus als je peuter een keer thuis komt met ietwat vieze kleding, alvast excuus! 😉

Rekenontwikkeling;
Rekenbegrippen zijn binnen de kunst veel te vinden; alleen de kleuren al bijvoorbeeld! Ook gaan we aan de slag met de vormen, als een echte Mondriaan.

Taalontwikkeling;
We zoeken weer boeken bij de bibliotheek die te maken hebben met het thema. We lezen het themaboek ‘Kikker is boos’ maar ook ‘het Blauwe Paard’. Onze kunstweken gaan wij, als echte kunstenaars signeren met onze eigen naam!

We sluiten dit thema af met een echte tentoonstelling. U bent van harte welkom om de kunstwerken te bewonderen, maar wel eerst even een kaartje komen bij de ingang….!

Kikker in de kou  op Peuterspeelzaal de Petteflet

De komende weken staat het thema “Kikker in de Kou” na het gelijknamige boek van Max Velthuis centraal:
Het is winter en het is fris en koud.Alle dieren houden van de frisse kou.
Eendje in haar verenpak, Varkentje met haar speklaagje en Haas in zijn bontvacht.Alleen Kikker, die heeft helemaal niets.
Hij vriest bijna dood…
Binnen dit thema komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod.
Sociaal emotioneel: We maken kennis met Kikker en al zijn vriendjes.Plezier beleven met elkaar.zorgen voor elkaar. Kikker is verdrietig(emoties herkennen bij de ander)
Spelontwikkeling: dezelfde bij elkaar zoeken, kikkerspel, wachten op je beurt. knutselen.
Motorische ontwikkeling: Springen als kikkers, kring bewegingsspelletjes. Dansen. Buiten spelen. Zelf je jas aan doen,sjaal om doen net als kikker.
Zintuigelijke ontwikkeling: koude handen, warme handen. Voelt kikker net als konijn? Is het warm of koud?
Taalontwikkeling: stimuleren het uitbreiden van de passieve basis en themawoordenschat door gesprekjes te voeren. Interactief voorlezen. .
Reken/wiskundige ontwikkeling: Omgaan met getallen, hoeveel poten heeft kikker. En eend dan?
En nu maar hopen dat het ook nog in het echt een beetje winter wordt in Groenlo…….

Terugblik kerstvakantie 2019 BSO de Bulte
De kerstvakantie is alweer voorbij en de eerste schoolweken in het nieuwe jaar zitten er alweer op. Wij hebben erg genoten van de vakantie en hebben veel leuke dingen gedaan. We zijn naar de gymzaal gegaan en daar hebben we leuke spelletjes gespeeld. Kerstballenrace,  kerstmantikkertje en verstoppertje in het donker. Wat was dat spannend zeg, om je in het donker te gaan verstoppen.
Voor in de kerstbomen thuis hebben we kerstballen versierd met foam klei. Wat plakt dat aan je vingers! Je moest goed drukken voordat het bleef plakken aan de bal en niet meer aan je vingers. Na het fruit eten hebben we heerlijk gesmuld van een kniepertje met slagroom, dat was erg lekker. We hebben nog leuke spelletjes met elkaar gespeeld zoals, kerstganzenbord, 4 op een rij en air hockey.  Ook buiten is er gespeeld, zoals fanatiek crossen op de cross-fietsen.
Op dinsdag 24 december hebben we de verjaardag van Imke gevierd en ze heeft ons getrakteerd op heerlijke appelflappen.
In week 2 was het thema: “Op naar 2020!”
Maandag 30 december hebben we een  oudejaars- dinch, (een combinatie van lunch en diner) die we van half 4 tot half 5 met de kinderen hebben georganiseerd. We hebben de tafel mooi gedekt met placemats, sjieke glazen, onszelf mooi gemaakt door te schminken, nagels te lakken, onze haren mooi te kappen en zelf groente gesneden en fruitspies gemaakt. Twee ouders kwamen voor ons patat (ook krulfrietjes!) en bittergarnituur bakken. Het was erg gezellig en lekker! Voor volgend jaar zeker weer een aanrader!
Donderdag 2 januari hebben we een relaxte dag gehad. Alles van Kerst opgeruimd en heerlijk gespeeld. De hele tafel lag vol met K’nex en ook op grond kon ermee gespeeld worden.
We hebben van lekkere oliebollen en kniepertjes gesmuld (natuurlijk met poedersuiker en op de kniepertjes een beetje slagroom! Mmmm…!)
In de speelzaal een leuk spel gespeeld met 2 teams. Elk team bouwde een eigen fort dat verdedigd moest worden en je moest elkaar afgooien met pittenzakje. De spelregels werden af en toe gewijzigd, dat kon gewoon. Een super leuk spel!
“Op naar 2020!” is goed begonnen. We gaan er met zijn allen, een mooi en actief jaar van maken.

Thema kinderdagverblijf; Kikker is Kikker

Vanaf week 2 starten we met het nieuwe thema‘Kikker is kikker’
“Kikker is verliefd geweest, heldhaftig, bang, bijna bevroren; hij heeft een vreemdeling ontmoet en een dood vogeltje begraven.. Hij mag dan wel mooi groen zijn (z’n lievelingskleur) en kunnen springen en zwemmen als de beste; toch zijn er een hoop dingen die hij niet kan en zijn vrienden wel. Eend kan vliegen, Varkentje kan taarten bakken, Haas kan lezen en Rat kan timmeren. Kikker voelt zich dom en verdrietig. Tot Haas hem ervan weet te overtuigen dat ze allemaal veel van hem houden, gewoon omdat hij Kikker is.”
De Nationale Voorleesdagen 2020 vallen ook binnen dit thema. Deze wordt op woensdag 22 januari ingeluid met Het Nationale Voorleesontbijt en duurt tot en met zaterdag 1 februari. Het Prentenboek van het jaar 2020 is ‘Moppereend’.
Wij mogen met de kinderen naar de Bibliotheek in Lichtenvoorde komen, waar het boek ‘Moppereend’ voorgelezen wordt. Dit zal vanaf maandag 20-01-2020 zijn.

In beide boeken gaat het veel over emoties. Wij zullen dan dit thema ook veel bij emoties stil gaan staan. Ook de andere ontwikkelingsgebieden zullen aan bod komen.
Sociaal emotioneel: In de spiegel kijken en benoemen wat je ziet: ‘Ben ik blij, boos, verdrietig?’ Kijken naar andere kinderen ‘Hoe voelt hij/zij zich?’ Belangstelling tonen en elkaar helpen. Motorische ontwikkeling: kikkersprongen maken, zwemmen als een kikker, vliegen, rennen en over de sloot springen. Dansen op muziek.
Zintuigelijke ontwikkeling: met water en zand ontdekken. ‘Kan een kikker drijven? Kan hij zwemmen?’ ‘Waar is hij verstopt?’. Dieren geluiden maken.
Taalontwikkeling: over jezelf vertellen, nieuwe woorden leren, gespreksregels gebruiken ( denk aan ‘dankjewel, alsjeblieft’), stimuleren om hulp te vragen, taalspelletjes, dat je kan lezen en schrijven. Liedjes zingen.
Rekenkundige ontwikkeling: Samen tellen, hoe oud ben jij? Ontdekken dat tellen en getalsymbolen iets met elkaar te maken hebben. Voorwerpen sorteren op bijvoorbeeld grote ( kleine en grote kikkers) welke is het kleinst en welke het grootst? Spelen met vormen in water en zand; vormen vullen, overgieten, volmaken, leeggooien, vol/leeg, in/uit, veel/weinig. Tijdsbesef: even, snel, nu, straks, vroeg, laat. Kikkersprongen tellen.
Aanwijzen en benoemen van lichaamsdelen; hoofd, buik, armen, benen, rug, billen enz. Bewegingsspel: voor/achter, boven/onder, naast, in, op, dichtbij/ver weg. Ervaren dat voorwerpen niet direct zichtbaar zijn: voorwerpen verstoppen onder een doek. Bekijken van en spelen/experimenteren met schaduwen en experimenteren met spiegelen/spiegels (het eigen lichaam, voorwerpen).
Het wordt een thema waarbij de gevoelens centraal staat, maar vooral het plezier!

Peuterspeelzaal Ukkepuk; Het Circus!
We starten 2020 met het thema “Circus”Dit thema sluit af met het feest Carnaval.
De kinderen mogen woensdag 19 februari, donderdag 20 februari en vrijdag 21 februari verkleed komen. De kinderen worden getrakteerd op chipjes!Er is binnen dit thema aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden;
Sociaal-emotionele ontwikkeling:
Oefenen met op de voorgrond treden. Laat jezelf maar zien!
Spelontwikkeling:
We spelen het circus na. We veranderen middels verkleedkleren of schmink in een clown of misschien wel een dier. We verkopen kaartjes bij de kassa en laten een heuse voorstelling zien.
Motorische ontwikkeling:
Kunstjes doen. Bijvoorbeeld: koorddansen, blikken gooien, jongleren/ bal gooien, klossen lopen, hoelahoepen en dansen met een lint.
Zintuigelijke ontwikkeling:
We voelen aan de verschillende soorten stof en materialen.
We doen ervaring op met schmink.
De goochelaar tovert iets weg onder het doek. Kun jij voelen wat het is?Taalontwikkeling:
Stimuleren om aan de hand van een omslag van een boek, de inhoud van het boek al enigszins te voorspellen. Vertellen wat je ziet.
Reken- en wiskundige ontwikkeling:
Ervaringen opdoen met basisvormen driehoek, cirkel/rondje/bal, vierkant

Woezel; Wie heeft er op mijn kop gepoept???????
Het nieuwe thema waar we tot aan de carnaval mee gaan werken is: Wie heeft er op mijn kop gepoept.
Het verhaal van het themaboek gaat over een mol die op zijn kop is gepoept. Hij gaat op zoek naar de dader en komt onderweg verschillende dieren tegen en ziet dan de verschillende soorten poep van elk dier.
Spelontwikkeling: We gaan een rollenspel spelen in een wei met de verschillende dieren uit het boek.
Motorische ontwikkeling: Kruipen, klimmen, sluipen, zwemmen als de dieren
Zintuiglijke ontwikkeling: Dierengeluiden raden,Verschillende luchtjes ruiken, ruikt het lekker/vies, kijken naar de verschillende uitwerpselen van de dieren en daar de juiste dieren bij zoeken, de uitwerpselen d.m.v. voorbeelden na kleien.
Taalontwikkeling; Er is weel aandacht voor het uitbreiden van de woordenschat. 

Thema ‘Kikker is boos’ op peuterspeelzaal ‘t Kelderke
Het thema waar we vanaf nu mee aan de slag gaan is ‘Kikker is boos’. Dit boek gaat over kikker die een schilderij wil maken maar hij wordt boos omdat het niet lukt! Tot 14 februari hebben wij het over kunst: wat is kunst, wie maakt kunst, waar kun je kunst bekijken ,welke soorten van kunst bestaat er.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We gaan kijken naar schilderijen en de kinderen mogen zeggen wat ze er van vinden; mooi, niet mooi, lelijk! Ook willen we het benoemen van zichzelf met ‘ik’ stimuleren. Dit kunnen jullie thuis ook doen, door vooral jezelf met ‘ik’ te benoemen en niet ‘papa zal je even helpen’ of ‘mama gaat eten koken’ te zeggen bijvoorbeeld.
Motorische ontwikkeling
Bij een thema als dit wordt er natuurlijk heel veel geschilderd, gekleid, geknutseld en geëxperimenteerd met materialen. Heerlijk friemelen en kliederen. Dus als je peuter een keer thuis komt met ietwat vieze kleding, alvast excuus! 😉
Rekenontwikkeling
Rekenbegrippen zijn binnen de kunst veel te vinden; alleen de kleuren al bijvoorbeeld! Ook gaan we aan de slag met de vormen, als een echte Mondriaan.
Taalontwikkeling
We zoeken weer boeken bij de bibliotheek die te maken hebben met het thema. We lezen het themaboek ‘Kikker is boos’ maar ook ‘het Blauwe Paard’. Misschien kunt u deze boeken via de bibliotheek lenen, zodat wat we op de peuterspeelzaal doen thuis weer terug komt.
Onze kunstweken gaan wij, als echte kunstenaars signeren met onze eigen naam!
We sluiten het thema af met een echte tentoonstelling!

Peuterspeelzaal De Woelige Hoek:
HOOR JIJ OOK MUZIEK?

De huishoek is omgetoverd tot een podium, de kinderen mogen hier zelf optreden met microfoon en/of instrumenten. Op de zitzakken kan geluisterd worden naar muziek. Met de speciale gekleurde verlichting hopen we samen met de kinderen te gaan genieten van deze nieuwe belevenis.
Ook komt er een verkleed en make-up hoek waar de peuters zichzelf mogen mooi maken voor het optreden.
Het themaboekje is: De beer, de piano, de hond en de viool.

Er zullen weer veel leuke speel- en leerdoelen voorbij komen.
Zoals:
Sociaal emotioneel: De kinderen krijgen ruimte om te mogen zijn wie ze willen zijn. Dit kan blij en uitbundig zijn, maar er zullen ook kinderen zijn die eerst graag kijken naar de ander. We zullen stimuleren dat de kinderen sympathie en belangstelling voor andere kinderen tonen.
Rekenontwikkeling: We zullen de muziekinstrumenten vergelijken en ordenen, hoeveel trommels en hoeveel fluiten zijn er? We benoemen de cijfers 1 t/m 10 , er mogen 3 kindjes op het podium en tellen samen 1, 2, 3. Voor de oudere kinderen maken we het iets moeilijker en maken we cijfers 1, 2, 3, en kijken wat ze hiermee kunnen . Alle nummers 1 mogen dansen of de nummers 2 mogen muziek maken.
Grove motorische ontwikkeling: Er is volop gelegenheid om te dansen, springen en bewegen op muziek. En natuurlijk gaan we ook de polonaise oefenen voor het carnaval.
Fijne motoriek: Er zullen verschillende muziek instrumenten worden gemaakt. We maken een vlinderstrik voor de dirigent. We maken mooie linten om mee te dansen. Ook gaan we schrijfdansen met scheerschuim, bijzonder om te zien dat kinderen soms scheerschuim spannend vinden en volledig ontspannen met de vingers en handen als er bij gezongen wordt.
Taalontwikkeling: Er zal aandacht zijn voor een positieve luisterhouding naar zang en muziek en worden gestimuleerd om de luisterhouding iets langer vast te houden. Ook proberen we de kinderen non-verbale taal te laten begrijpen, zoals sta stil als de muziek stopt of kijken naar de dirigent. Natuurlijk komen er weer veel nieuwe woorden voorbij.

 

SINT EN KERST! peuterspeelzaal Ons Heuksken

Zaterdag 16 november was de intocht van Sinterklaas met zijn pieten op de televisie te zien.
Het Sinterklaasfeest gaat dan echt beginnen voor veel kinderen. Op de peuterspeelzaal gaan wij dit ook zeker vieren.
Op dinsdag 19 november gaan wij beginnen met het thema”” Sint en kerst” Dit gaat, zoals al blijkt uit de tekst over Sinterklaas en Kerst.

De speelzaal gaan wij versieren met alles wat te maken heeft met Sinterklaas. Er komt een bouwhoek om een boot te bouwen, de slaapkamer van Sinterklaas, waar kinderen zich kunnen verkleden in pieten – Sint kleding, er kunnen verlanglijstjes gemaakt worden, en lezen uit leuke boeken die over Sinterklaas gaan.

Tijdens de weken van dit thema komen er verschillende ontwikkelingsdoelen aan bod.
Sociale ontwikkeling: samen spelen in de verschillende hoeken, rollenspel “wie ben jij, wie ben ik?””( er zijn verkleedkleren voor de kinderen) maar ook leren luisteren naar elkaar als er gesprekjes zijn in de kring en leren op je beurt te wachten“ ik moet even wachten, dan mag ik wat zeggen”, Ook gaan wij werken aan de werkhouding en concentratie en maken we hier samen afspraken over. Bijvoorbeeld het samen rustig kerstbakjes maken, wij blijven aan tafel zitten tot wij klaar zijn.
Taalontwikkeling: stimuleren dat de kinderen het voorgelezen verhaal kunnen navertellen, maar ook oefenen om antwoord te geven aan een ander.( mondelinge vaardigheid)
Motorische ontwikkeling: in de gymzaal komt een parcours waar kinderen kunnen klimmen, klauteren, springen en lopen net als de pieten.
Rekenkundige ontwikkeling: samen gaan de kinderen pepernoten bakken, deze worden eerlijk verdeeld, wij gaan de pepernoten tellen.

Als Sinterklaas weer vertrokken is naar Spanje gaan wij samen met de kinderen opruimen. De kinderen weten dan dat het feest echt voorbij is. Hierna gaat de speelzaal veranderen in Kerst. Er komt een kerstboom te staan en samen met de kinderen gaan wij versieringen hiervoor maken.

Peuterspeelzaal Woezel viert FEEST!

Na de herfstvakantie zijn we gestart met het thema “Hoera, het is feest”.
We gaan het met de kinderen de komende tijd over de verschillende feesten hebben. Allereerst Sint Maarten. Er wordt natuurlijk een lampion gemaakt. We gaan het liedje oefenen en spelen de traditie van Sint Maarten na, naar een deur lopen, aanbellen en vervolgens zingen. Dan gaan we het Sinterklaasfeest vieren om het jaar tot slot af te sluiten met het kerstfeest.  Ontwikkelingsgebieden waar wij op Woezel  aan gaan werken zijn:

Sociaal emotionele ontwikkeling:
We gaan met de kinderen in gesprek over hoe ze zich voelen als het feest is.
Of ze bang zijn voor Sinterklaas of juist blij.
Taalontwikkeling:
Aan de hand van verschillende boekjes leren we nieuwe woorden.
We stimuleren de peuters om een gesprekje te beginnen over bijv. Kerst. 
Motorische ontwikkeling:
We gaan pietengym doen en we gaan cadeautjes inpakken.
Pepernoten maken.
Zintuiglijke ontwikkeling:
We gaan pepernoten bakken, ruikt dit lekker/vies
Meetkundige en rekenontwikkeling:
Aan de hand van muziekinstrumenten, pepernoten en kerstballen/sterren gaan we ervaringen opdoen met basisvormen.
Het blijft een heerlijke en gezellig tijd, die feestmaand!


Peuterspeelzaal de Woelige Hoek in Sintsferen

Sinds 16 november is Sinterklaas weer met zijn pieten in ons land en zal ook op de peuterspeelzaal alles in het teken staan van dit grote feest.

Het hoogtepunt dit jaar is de ludieke aankomst van de Sint met zijn pieten op de basisschool en de peuterspeelzaal gezamenlijk op 5 december.

Natuurlijk worden de peuters vanaf 18 november al op veel manieren voorbereid op deze dag.
Zo kunnen ze zich verkleden als Sint of piet, er wordt heuse pietengym gedaan, er worden boekjes voorgelezen, heel veel sinterklaasliedjes gezongen, pepernoten gebakken en zelfs de juffen kunnen zich als Sint of piet verkleden! Ook hebben we een stal met het nieuwe paard van de Sint: paardje Ozosnel
We zullen nog een bezoek brengen aan de slaapkamer van Sinterklaas.
Het is een spannende, maar vooral hele leuke periode van het jaar.

Na Sinterklaas gaan we op 9 december de peuterspeelzaal geheel in kerstsfeer omtoveren.
De kinderen mogen helpen om de boom en de peuterspeelzaal te versieren.

Peuterspeelzaal ‘t Kelderkede slaapkamer van Sinterklaas

Zoals wij allemaal weten komt Sinterklaas 24 november in Harreveld. Het Sinterklaasfeest gaat dan echt beginnen voor veel kinderen. Op de peuterspeelzaal gaan wij dit ook zeker vieren.
Op woensdag 13 november gaan wij beginnen met het thema”” Sint en kerst” Dit gaat, zoals al blijkt uit de tekst over Sinterklaas en Kerst.

De speelzaal gaan wij versieren met alles wat te maken heeft met Sinterklaas. Er komt een bouwhoek om een boot te bouwen, de slaapkamer van Sinterklaas, waar kinderen zich kunnen verkleden in pieten – Sint kleding, er kunnen verlanglijstjes gemaakt worden, en lezen uit leuke boeken die over Sinterklaas gaan.
Tijdens de weken van dit thema komen er verschillende ontwikkelingsdoelen aan bod.
Sociale ontwikkeling: samen spelen in de verschillende hoeken, rollenspel “wie ben jij, wie ben ik?””( er zijn verkleedkleren voor de kinderen) maar ook leren luisteren naar elkaar als er gesprekjes zijn in de kring en leren op je beurt te wachten“ ik moet even wachten, dan mag ik wat zeggen”, Ook gaan wij werken aan de werkhouding en concentratie en maken we hier samen afspraken over. Bijvoorbeeld het samen rustig kerstbakjes maken, wij blijven aan tafel zitten tot wij klaar zijn.
Taalontwikkeling: stimuleren dat de kinderen het voorgelezen verhaal kunnen navertellen, maar ook oefenen om antwoord te geven aan een ander.( mondelinge vaardigheid)
Motorische ontwikkeling: in de gymzaal komt een parcours waar kinderen kunnen klimmen, klauteren, springen en lopen net als de pieten.
Rekenkundige ontwikkeling: samen gaan de kinderen pepernoten bakken, deze worden eerlijk verdeeld, wij gaan de pepernoten tellen. De kinderen mogen hun schoen ook zetten op de peuterspeelzaal.

Als Sinterklaas weer vertrokken is naar Spanje gaan wij samen met de kinderen opruimen. De kinderen weten dan dat het feest echt voorbij is. Hierna gaat de speelzaal veranderen in Kerst. Er komt een kerstboom te staan, deze is eerst nog kaal, maar samen met de kinderen gaan wij versieringen maken voor de boom.

SINTERKERST op peuterspeelzaal de Bolderkoare

Zoals wij allemaal weten komt Sinterklaas 17 november in Lichtenvoorde. Het Sinterklaasfeest gaat dan echt beginnen voor veel kinderen. Op de peuterspeelzaal gaan wij dit ook zeker vieren.
Op dinsdag 19 november gaan wij beginnen met het thema “Sinterkerst” Dit gaat, zoals al blijkt uit de tekst over Sinterklaas en Kerst.

De speelzaal gaan wij versieren met alles wat te maken heeft met Sinterklaas. Er komt een bouwhoek om een boot te bouwen, de slaapkamer van Sinterklaas, waar kinderen zich kunnen verkleden in pieten – Sint kleding, er kunnen verlanglijstjes gemaakt worden, en lezen uit leuke boeken die over Sinterklaas gaan.
Tijdens de weken van dit thema komen er verschillende ontwikkelingsdoelen aan bod.
Sociale ontwikkeling: samen spelen in de verschillende hoeken, rollenspel “wie ben jij, wie ben ik?””( er zijn verkleedkleren voor de kinderen) maar ook leren luisteren naar elkaar als er gesprekjes zijn in de kring en leren op je beurt te wachten“ ik moet even wachten, dan mag ik wat zeggen”, Ook gaan wij werken aan de werkhouding en concentratie en maken we hier samen afspraken over. Bijvoorbeeld het samen rustig kerstbakjes maken, wij blijven aan tafel zitten tot wij klaar zijn.
Taalontwikkeling: stimuleren dat de kinderen het voorgelezen verhaal kunnen navertellen, maar ook oefenen om antwoord te geven aan een ander.( mondelinge vaardigheid)
Motorische ontwikkeling: in de gymzaal komt een parcours waar kinderen kunnen klimmen, klauteren, springen en lopen net als de pieten.
Rekenkundige ontwikkeling: samen gaan de kinderen pepernoten bakken, deze worden eerlijk verdeeld, wij gaan de pepernoten tellen.

Rood met witte stippen op peuterspeelzaal de Petteflet.

Wij starten met ons herfst thema: Rood met witte stippen.
In de groep zien we overal rood met witte stippen: parapluutjes, gordijnen en paddenstoelen.

Tijdens dit thema lezen we het verhaal van Kabouter Bim, waarin de begrippen ‘Reus’ en ‘Kabouter’ duidelijk gemaakt worden. Het vriendje van kabouter Bim heeft geen tijd om met hem en de bal te spelen. Verdrietig zit kabouter Bim tegen een boom. Tot de boom begint te bewegen en het been van een reus blijkt te zijn. Heeft Kabouter Bim nu toch een vriend gevonden om mee te spelen?
Naar aanleiding van het verhaal gaan de kinderen aan de slag met de begrippen groot en klein. De inbreng van kinderen speelt een grote rol

We praten over het weer: de regen, de wind, zien we de zon of zijn er mooie wolken?
We gaan wandelen en zoeken eikels, kastanjes, dennenappels en mooie blaadjes en takken. Zijn er spinnen en andere kriebelbeestjes? We verzamelen en dan doen we het in de kruiwagen en is het van ons allemaal.
In de groep gaan we in de kring bekijken wat we gevonden hebben, benoemen de verschillende vondsten en in een voeldoos voelen we het verschil tussen een gladde kastanje en een dennenappels. We vergelijken de takken: dikke /dunne, lange korte. Kunnen we tellen of inschatten waar we het meeste of minste van gevonden hebben?

We knippen, plakken en verven paddenstoelen. We kunnen ons verkleden als een kabouter en de huishoek is ons kabouterhuisje en zingen Op een grote paddenstoel en mogen om de beurt kabouter Spillebeen zijn.

Een hoed voor Rosie ~ Thema op peuterspeelzaal ‘t Stekkie
Vanaf 13 november gaan wij ons bezig houden met het thema een hoed voor Rosie. Binnen de peuterspeelzaal zal de huishoek omgetoverd worden tot een hoedenwinkel. Allerlei soorten hoeden zijn daar te koop. Er staat een winkeljuffrouwtje of een winkelmeneertje om de hoeden te gaan verkopen. Daar heb je munten voor nodig om deze te kunnen betalen.
Ook zal de Sinterklaasmijter en de Zwarte Pietenmutsen niet ontbreken.
Een thema waarbij alle peuters verschillende elementen aangereikt krijgen. Het prentenboek zal in de grote kring voorgelezen worden.

“In Knuffelland, een poppendorp, is alles van zachte stof gemaakt en delen de poppen hun dromen en fantasieën. Dibo, de paarse wensdraak, is hun grootste vriend, want als de poppen iets te wensen hebben, tovert hij de mooiste cadeautjes uit zijn buik met rits. Zoals een hoed tegen het felle zonlicht voor Rosie het ijdele konijn. Ze is er niet eens blij mee, want met zo’n eenvoudige hoed maak je anderen niet jaloers! Maar haar vrienden helpen haar op te vrolijken door de hoed op te leuken. En dan kan ze trots zijn, want niemand heeft zo’n hoed als zij.”

In de verschillende ontwikkelingsgebieden willen wij het volgende aanbieden:
Taalontwikkeling: Met de taal gaan wij begrijpelijk over onszelf leren praten, een eigen mening geven over de hoed, vind ik deze mooi of juist niet mooi, gaan wij in prentenboeken kijken en doen wij net alsof wij gaan lezen, gaan wij een positieve luisterhouding aannemen en deze wat langere tijd vasthouden, proberen wij de picto’s of logo’s van een hoed, van blokken, van een boek, van gezichtjes met blij, boos, verdrietig en bang te herkennen en leren wij beleefd te zijn.
Rekenontwikkeling: Met het rekenen gaan wij ons bezig houden met getallen, het leren tellen in het liedje 1,2,3,4, een hoedje van papier en steken daarbij onze vingers op, leren wij omgaan met geld het leren kopen en betalen met muntjes voor een gekozen hoed.
Sociaal-emotionele ontwikkeling: Wij gaan nieuwe dingen uitproberen, wij beleven plezier aan het leren van nieuwe dingen en we hebben belangstelling voor wat andere kinderen doen en kunnen.
Motorische ontwikkeling: De motoriek gaan wij oefenen bij de gym, bij het buiten spelen en bij het knutselen van de verschillende hoeden, knutselwerkjes voor Sinterklaas of kerst.
En natuurlijk gaan wij pepernoten, tijdens de Sinterklaastijd, (zintuiglijk) en een heerlijk kerstontbijtje proeven.

Thema Peuterspeelzaal Klein Duimpje: Waar is Eggel?
Deze week starten we met het herfstthema: Waar is de eggel?
Voor sommige peuters is de start op de peuterspeelzaal spannend, het is fijn om dan steun en troost te vinden bij je knuffel. Dat kan van alles zijn en als het een egel is hoor je ’s morgens: Waar is de eggel?
We lezen voor uit Het grote boek van Beer en Egel van Ingrid en Dieter Schubert.


Een bundel met vier eerder afzonderlijk uitgegeven prentenboeken over Beer en zijn vriend Egel.
In ‘Een gat in mijn emmer’ heeft Beer water nodig om zijn bloemen water te geven, maar heeft hij slechts een emmer met een gat. Egel brengt uitkomst.
In ‘Dat komt er nou van…’ besluit Beer op drie verlaten eieren te passen; hij broedt ze uit en leert van Egel hoe hij zijn gansjes moet verzorgen.
In ‘Samen kunnen we alles’ verzorgen Beer en Egel een bever die tijdens de bouw van zijn burcht gewond raakt.
En in ‘Er kan nog meer bij’ bouwt Bever een vlot waarop al zijn vrienden een plaatsje kunnen vinden, maar eens is de maat vol.

We gaan wandelen in het Zwolse bos: kijken omhoog naar de grote hoge bomen, gaan op zoek naar paddenstoelen, verzamelen eikels, takken, bladeren. Onder de blaadjes zoeken we beestjes als kevers en pissebedden. In de groep kijken we wat we gevonden hebben: dikke, korte, lange, dunne takken, welke is het langst, welke is het kortst? Is de tak dik of dun? Hoeveel eikels?

Buiten gaan we op zoek naar spinnen en spinnenwebben De spin Sebastiaan weeft met de peuters een web.

Thema kinderdagverblijf………Ik wil die!
We introduceren dit thema aan de hand van het boekje: Ik wil die! van Imme Dros De oude schoenen van Ella zijn niet mooi meer. Ze mag nieuwe. En ze weet al welke ze wil. Die! Ella krijgt haar nieuwe schoenen. Maar zijn ze niet een beetje te klein? We maken een schoenenwinkel op de Parel en de Bouwsteen en zullen alle ontwikkelingsgebieden aan bod laten komen binnen dit thema.

Sociaal emotioneel: wat vind jij mooi? Een eigen mening hebben, dingen zelf doen: aan/ uit trekken van je schoenen of elkaar hierbij helpen, blij zijn met nieuwe schoenen. We gaan in de winkel schoenen kopen en verkopen en als het heel druk is moet je op je beurt wachten.
Motorische ontwikkeling: Grove motoriek: Kun jij springen, lopen, dansen, stampen, op je tenen of je hakken lopen? Fijne motoriek: schoenen uit doen? Best lastig met ritsen, veters en klittenband. Sokken aan en uit. En weer aan doen?
Zintuiglijke ontwikkeling: We kijken naar de schoenen: zijn het sneakers, pantoffels, laarzen? welke vorm of kleur hebben ze? Zijn ze groot of klein?. Voelen: Op blote voeten, warm, koud, water, zand. Horen: Hoe klinken de verschillende schoenen? Kun je het verschil horen?
Taalontwikkeling: Uitbreiden woordenschat door rollenspel in de schoenenwinkel. Voorlezen. Praten met elkaar. “Opschrijven” wat de schoenmaker moet repareren.
Rekenkundige ontwikkeling: Hoeveel schoenen heb je aan? Centraal staat het cijfer twee. Meten van verschillende schoenen/maat opnemen. We moeten betalen in de winkel.

Natuurlijk zit ook het Sinterklaasfeest verweven in ons thema. We introduceren de Sint aan de hand van een aantal boekjes: Nijntje zet haar schoen, de schoenen van Sinterklaas, en Liselotje zet haar schoen.Natuurlijk gaat we ook knutselen voor de Sint en komt hij langs op donderdag 5 december met zijn Pieten. Nader bericht volgt nog hierover.

Nieuwe laarzen, centraal op PSZ Lucky Luke

Nu de herfstvakantie voorbij is gaan we verder met een nieuw thema.
We starten in week 45 met het thema; Nieuwe laarzen.
Met dit thema staat dan ook het boek NIEUWE laarzen centraal.
We starten dit thema dan ook met dat Heleen Tijink van de
bibliotheek het boek ‘De schoenen van mama’ komt voorlezen
in het kader van Boekenpret.
Op vrijdag 8 november komt zij om 11 uur bij ons op de groep.
Één ouder of een opa/oma is hier bij van harte uitgenodigd.We maken op de groep een schoenenwinkel. Waar de kinderen
met verschillende dingen kunnen kennismaken zoals;

Motorische ontwikkeling:
In dit thema gaan we veel rennen, springen, stampen, dansen, klimmen en klauteren.
Ook in de schoenenwinkel worden er veel schoenen gepast. We stimuleren de kinderen dit zelf te doen of elkaar te helpen.

Sociaal emotionele ontwikkeling:
Soms is het nog lastig om de schoenen die je graag aan wilt passen, dicht te krijgen.
We stimuleren daarom de kinderen om hulp te vragen wanneer die nodig is. Ook geven we de kinderen ruimte om naar elkaar te kijken. In de kring doen we spelletjes zoals wie heeft er laarzen aan met stippels? Of schoenen met klittenband.Ook proberen we van tijd tot tijd op onze beurt te wachten in de schoenenwinkel.Bij de kassa om af te rekenen of om te ruilen van rol, nu ben jij de klant en ik de caissière.
Taalontwikkeling:
In de schoenenwinkel leren we beleefdheidsvormen te gebruiken zoals; alstublieft, dankjewel, goedemorgen, goedemiddag en tot ziens!
Natuurlijk zijn we ook bezig met sinterklaas die naar Nederland komt en dan willen we natuurlijk een verlanglijstje schrijven. Hierdoor laten we de kinderen ontdekken dat dingen die je zegt opgeschreven kunnen worden.
En door de vele liedjes die we zingen eveneens als over het thema als sinterklaas liedjes doen de kinderen veel ervaring op met rijmen.
Rekenontwikkeling:
Met dit thema doen de kinderen veel ervaring op met geld.
Wat kosten deze schoenen? Hoe moet ik betalen, met de pinpas of met contant geld?
In de themahoek liggen portemonnees klaar met munt en briefgeld om de
Zintuiglijk ontwikkeling:
Er zijn natuurlijk veel verschillende soorten schoenen, kunnen wij het verschil horen tussen hak schoenen en een platte schoen? Welke schoenen zijn allemaal rood en welke schoen is het grootste van de rij?
Ook gaan we natuurlijk pepernoten proeven.

 

Peuterspeelzaal De Woelige Hoek ~ Eendje in de regen

Inmiddels is het weer omgeslagen. De eerste regen en kou hebben we al gevoeld. Ons volgende thema heet; Eendje in de regen

Eendje Kiki heeft een enorme hekel aan regen, totdat ze van opa een paraplu en laarsjes krijgt.

Dit boek zal op donderdag 17 oktober om 11.00 uur door Jannet Molendijk van de bibliotheek worden voorgelezen aan de kinderen én ouders . Dit in het kader van boekenpret.
Naderhand krijgen de kinderen een tas met   
Het speelwerkboek mogen jullie houden, de tas en het leesboek mag na twee weken weer terug naar de Woelige Hoek. Uiterlijk 4 november.

We zullen dit thema praten over het weer; koud, warm, nat en droog. Wat trek je dan aan? De blaadjes veranderen van kleur; rood, geel, groen, oranje en bruin. Tijdens dit thema zullen we een wandeling maken, op zoek naar de spullen die horen bij de herfst.
We wegen en tellen met kastanjes en eikels.
We gaan genieten van dit seizoen!

 

 

Peuterspeelzaal Ukkepuk “Rupsje Nooitgenoeg”

De komende periode werken we aan het thema rupsje Nooitgenoeg.
Vanaf week 47 is Sinterklaas in het land. We zullen dit feest door dit thema heen laten lopen.
Rupsje Nooitgenoeg” is een prentenboek( van E Carle) waarin een rupsje zich door allerlei fruit (en andere lekkere dingen) heen eet en uiteindelijk een mooie vlinder wordt.

In dit thema zit het seizoen herfst verwerkt. We kijken naar het kriebelbeestje; De rups, en we staan stil bij het eten en drinken.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
We gaan actief aan de slag met delen. Zoals we al doen in de kring van een dienblad al ons meegebrachte fruit samen delen. Dit komt ook weer terug tijdens het spelen.
We werken in dit thema aan onze zelfstandigheid. Wat kan ik al zelf?

Spelontwikkeling:
We spelen het verhaal van rupsje Nooitgenoeg na. M.b.v een blik dat is omgetoverd naar de rups. Nu kunnen we rupsje Nooitgenoeg op dezelfde volgorde te eten geven.

Motorische ontwikkeling:
Kunnen wij ook kruipen als rupsje Nooitgenoeg,  of fladderen als een vlinder?  We spelen  het verhaal na door hetzelfde parcours op te zetten in het speellokaal.

Zintuigelijke ontwikkeling:
In dit thema komt vooral het proeven aan bod. Smaakt het zoet of juist zuur? En wat is nu zout of bitter? Welk gezicht trek je daar bij?

Taalontwikkeling:
We leren op volgorde te werken en te vertellen. Kun je aan de hand van de plaatjes vertellen wat rupsje Nooitgenoeg doet? Tijdens het thema leren kinderen veel nieuwe woorden (woordschatontwikkeling)

Reken- en wiskundige ontwikkeling:
We zingen telliedjes en versjes. We gaan sorteren op kleur en vergelijken.

Peuterspeelzaal ‘t Stekkie; Een huis voor Harry
In week 21 gaan we starten met ons nieuwe thema: Een huis voor Harry.

Het boek gaat over kat Harry die het liefst in huis is. Op een dag gaat hij achter Vera de Vlinder aan en verdwaalt. Waar moet Harry nu wonen? Welk huis is geschikt? In het park ontmoet hij andere katten en ziet hij ook Vera de Vlinder weer, hij volgt haar en….komt zo weer bij zijn eigen vertrouwde huis! Tijdens dit thema gaan wij een thematas met betrekking tot wonen spelenderwijs uitpakken.
Peuters mogen per keer een onderdeel uit de tas pakken om ze te leren benoemen. Deze attributen worden in de verschillende hoeken neergezet en hier kunnen de kinderen naar harte lust mee spelen.Er is binnen dit thema aandacht voor de verschillende ontwikkelingsgebieden.
Sociaal-emotionele ontwikkeling:
We kijken naar de meegebrachte foto’s van de verschillende huizen. Waar woon jij?Tevens praten we over de verschillende ruimtes in het huis. In welke ruimte vind jij een televisie? Waar staat het bed? We proberen tijdens het spelen het speelgoed te delen, anderen te helpen, duidelijk te zijn wat je wil of juist niet wil.
Spelontwikkeling:
We bouwen/construeren een huis voor Harry. We spelen het huishouden na in de huishoek/keuken, boekjes of televisie kijken in de leeshoek/woonkamer, in de bouwhoek/speelkamer gaan wij bouwen met de verschillende materialen, en in de slaapkamer gaan we lekker ‘slapen’. We werken actief aan het opruimen. Wat hoort waar?
Motorische ontwikkeling:
We wandelen door een buurt met huizen om eens goed te bekijken welke huizen er zijn.
We doen een bewegingsspel over voorzetsels. Op de stoel, onder de stoel, achter de stoel, naast de stoel etc. En oefenen de woorden hoog/laag, klein en groot. Maar ook gaan wij gymmen.
Op papier stempelen we bakstenen en de verdere gemaakte knutselwerkjes zullen we vol trots meenemen naar huis.
Zintuigelijke ontwikkeling:
We voelen aan de vacht van Harry. Luisteren naar het prentenboek.
En in de kring proberen we de geluiden te herkennen die in en om het huis te horen zijn. Bijv. hoe klinkt een deurbel?
Taalontwikkeling:
We leren meer woordjes en proberen deze goed uit te spreken, maken een kleine opdracht, we proberen een gesprekje met de juf te beginnen. Wat gebeurt er eerst en daarna? En we proberen op gepaste wijze hulp te vragen. We beleven veel plezier aan het voorlezen, laten ontdekken dat letters gebruikt worden om iets duidelijk te maken.
Reken- en wiskundige ontwikkeling:
We leren huisnummers te herkennen en classificeren de huizen op grootte en basisvormen. Het dak is een driehoek. Het raam is een vierkant. De deur is een rechthoek etc.  En we spelen met zand en water; ervaringen opdoen met vol en leeg.

Kikker is Kikker op Klein Duimpje
Deze week starten we met ons nieuwe thema: Kikker
We lezen voor uit het boek Kikker is kikker van Dick Bruna.
Kikker bevindt zich in een identiteitscrisis. Hij mag dan wel mooi groen zijn (z’n lievelingskleur) en kunnen springen en zwemmen als de beste; toch zijn er een hoop dingen die hij niet kan en zijn vrienden wel. Eend kan vliegen, Varkentje kan taarten bakken, Haas kan lezen en Rat kan timmeren. Kikker voelt zich dom en verdrietig. Tot Haas hem ervan weet te overtuigen dat ze allemaal veel van hem houden, gewoon omdat hij Kikker is.
De peuters zullen het verhaal herkennen, want dit boek hebben we in april uitgedeeld als Prentenboek van het jaar. U ziet Kikker iedere morgen bij binnenkomst, want hij past op de bekers.
De diverse ontwikkelingsgebieden komen binnen dit thema aan bod:
Sociaal emotionele ontwikkeling: We praten in de kring: het is goed zoals je bent, de één kan beter bouwen, de ander heel goed puzzelen, maar allemaal mogen we ons zelf zijn. We stimuleren de peuters om elkaar te helpen en te luisteren naar elkaar. In het begin van het schooljaar moeten we wennen en nu de oudste peuters naar de basisschool zijn, krijgen de peuters een andere plek in de groep: wie is er nu de oudste? Jonge peuters kunnen we helpen om zich snel op hun gemak te voelen.Verschillende boeken van Kikker lezen we voor: Kikker vindt een vriendje, Kikker is bang en Kikker is boos.
Motorische ontwikkeling: We maken een sloot, als we niet nat willen worden, moeten we erover heen springen: als een kikker. Kikker kan duiken, springen, zwemmen, kunnen wij dat ook? Laat maar eens zien wat je al kunt. Fijne motoriek: kikker heeft een roltong, kun jij dat ook? We maken groene verf en gaan verven en knutselen.
Zintuiglijke ontwikkeling: luisteren naar verschillende dierengeluiden, met de blote voeten over verschillende texturen lopen.
Taalontwikkeling: Uitbreiding van de woordenschat door kringgesprekken, voorlezen, gesprekjes naar aanleiding van de verschillende boeken over Kikker.
Rekenkundige ontwikkeling: Er zwemmen eendjes in de sloot: de blauwe bij de blauwe, de rode bij de rode: kun jij dat uitzoeken? Hoeveel gele zijn er? Kun je ze naast of achter elkaar zetten? Welke rij is het langst?

Kinderopvang Stichting de Achthoek; Piep de muis wil oversteken…..

Vanaf 9 september starten we met het thema ‘Piep wil oversteken’. Dit thema gaat over alles wat met verkeer en vervoer te maken heeft. De eerste weken steken we in op het Bloemencorso in Lichtenvoorde. Voor de kinderen altijd een hele happening waar ze niet over uitgepraat raken!

Wat leuk is dat de kinderen van De Villa van Zozijn en de kleuters van de Ludgerusschool hetzelfde thema gaan doen!
Motorische ontwikkeling
In dit thema komt veel fietsen, rijden, steppen en andere manieren van vervoeren aan bod. We hopen dat we dit veel buiten kunnen doen! Binnen gaan we aan de slag met zand en auto’s om te kijken wat voor sporen ze maken. Natuurlijk gaan we ook mooie dingen knutselen met dit thema.

Taalontwikkeling
Voor dit thema krijgen we van de Bibliotheek weer een aantal mooie boeken om samen te lezen en voor te lezen. We stimuleren kinderen te vertellen wat ze zien in een boek en vragen te stellen. We nodigen kinderen uit te vertellen over wat ze allemaal met het bloemencorso hebben gezien en misschien welke wagen ze het mooist vonden. Ook kunnen jullie op de groep foto’s van logo’s van automerken vinden; grappig dat er een naam bij een plaatje hoort.
Rekenontwikkeling
Auto’s in lange rijen zetten… welke peuter doet het niet? We gaan de voertuigen tellen, de wielen, de ramen etc. Ook mogen kinderen vertellen of laten zien door een picto hoe ze naar de opvang komen. Komen dan de meeste kinderen met de fiets, auto of misschien het vliegtuig?Natuurlijk gaan we ook veel bouwen; garages, treinbanen en van alles wat rijden kan!
In de huishoek krijgen we een klok, zodat we kunnen zien hoe laat de trein vertrekt. Het thema sluiten we af met een echt wasserette! Maar daar moet natuurlijk ook voor betaald worden, wat kost dat?
Zintuiglijke ontwikkeling
In het begin van het thema gaan we ruiken en voelen aan de bloemen voor het corso. Later gaan we verschillende voertuigen voelen, er komen zelfs een paar echte grote voertuigen op ons plein; wie durft er even aan of in te zitten? Welke geluiden maken de verschillende voertuigen? Waar komt het geluid vandaan? Wat is het? Goed kijken en luisteren of er wat aan komt voordat je de straat oversteekt.
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Binnen dit thema komen best veel dingen voor die ook heel spannend kunnen zijn; het bloemencorso met harde muziek en grote voertuigen. We stimuleren kinderen deel te nemen aan deze nieuwe activiteiten en laten ze zien dat het ook heel leuk kan zijn en proberen ze te helpen met het verwoorden van wat ze voelen.
Het wordt een thema vol belevenissen!

Nieuws van BSO de Bulte Vragender
De vakantie zit er weer op, maar wat hebben we leuke weken gehad op de BSO in de Antoniusschool in Vragender! Ieder week stond in het teken van een bepaald thema, met een divers aanbod van activiteiten. We zijn naar het Zwarte Cross terrein geweest om schatten te zoeken. Er was een escaperoom, wat was dat spannend! Het doolhof in Ruurlo was een hele uitdaging. We hebben gekookt en gebakken, een vuurtje gestookt en er was een springkussen. Waterspelletjes mocht niet ontbreken en zorgden voor aangename verkoeling op de warme dagen. De vakantie werd afgesloten met een zomerfeest. We kijken met grote tevredenheid terug op fantastische weken! 

Dierentuin centraal op peuterspeelzaal Ons Heuksken

We starten dit schooljaar met het thema:
Ga je mee naar de dierentuin?
Taalontwikkeling.
Meteen de eerste dag, van het thema, komt er in de kring een sprekende papegaai, die alles wat er tegen hem gezegd word nazegt. Dit zal de kinderen stimuleren om zelf terug te praten en d.m.v. de speelse wijze waarop de papegaai wordt aangeboden, worden de kinderen gestimuleerd om hun woordenschat zowel actief als passief uit te breiden.
Rekenontwikkeling.
In de dierentuin zullen in de loop van de weken steeds meer dieren tevoorschijn komen, ieder met eigen functies, zo gaan we tellen hoeveel vissen en andere waterdieren in het water zitten en als we er 1 uitscheppen met een netje zijn er dan echt minder vissen? Of in de vlindertuin met een vergrootglas hele kleine vlindertjes zoeken en misschien ergens achter hele grote vlinders zoeken.
Motorische ontwikkeling.
Kruipen, klimmen, sluipen en zwemmen zoals de dieren dat doen.
Sociaal –emotionele ontwikkeling.
Ook zullen de kinderen leren dat je soms even moet wachten, bijvoorbeeld bij de kassa of als iemand anders al met het vergrootglas of het fototoestel aan het spelen is, maar we hopen vooral dat we samen met uw peuter een fantastisch speeljaar tegemoet gaan.

De Petteflet…Kriebelbeestjes

Deze week gaan we starten met ons nieuwe thema: Kriebelbeestjes
We introduceren het thema met het boek: Vlieg op dikke bromvlieg van Loes Riphagen. Vind jij bromvliegen ook zo vervelend? Zitten ze niet met hun vieze poten op je eten, dan botsen ze wel irritant zoemend tegen het raam. In Vlieg op, dikke bromvlieg! maak je kennis met een uiterst vervelend exemplaar van deze soort.
Binnen dit thema komen verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod.

Sociaal emotioneel: We maken kennis met allerlei kriebelbeestjes.Plezier beleven met elkaar. Soms vind je ze misschien een beetje eng of spannend. Ik durf dat wel , jij ook?
Spelontwikkeling: Samen beestjes zoeken, een ander de ruimte geven.
Motorische ontwikkeling: We knutselen bromvliegen en bijen, kriebelen, we toveren vlinders, bewegen op muziek en dansen de Maya dans
Zintuigelijke ontwikkeling: we proeven honing en zure bommen(van Rupsje Nooit Genoeg) kijken als een insect door een caleidoscoop, voelen verschillende texturen: harig of glad, hard of zacht.
Taalontwikkeling: stimuleren het uitbreiden van de passieve basis en themawoordenschat door gesprekjes te voeren: Welk beestje is dit? Hoe ziet het beestje eruit? : Heeft het pootjes? Kan het vliegen? Wat heeft dat beestje op z’n rug? Welke kleur heeft dit beestje? Positieve luisterhouding aannemen.
Reken/wiskundige ontwikkeling: Omgaan met hoeveelheden, meten: lang, kort, groot, klein, dik of dun We tellen pootjes, vleugels en stippen.

 

De Bolderkoare; Thema: Ga je mee naar de dierentuin?
Het nieuwe schooljaar 2019/2020 is weer gestart.
Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad en weer
nieuwe energie opgedaan!
Wij hebben er weer zin in en hopelijk de peuters ook.
We starten dit schooljaar, de week na de kermis, als eerste
met het thema:  Ga je mee naar de dierentuin?
Taalontwikkeling.
Meteen de eerste dag, van het thema, komt er in de kring een sprekende papegaai, die alles wat er tegen hem gezegd word nazegt. Dit zal de kinderen stimuleren om zelf terug te praten en d.m.v. de speelse wijze waarop de papegaai wordt aangeboden, worden de kinderen gestimuleerd om hun woordenschat zowel actief als passief uit te breiden.
Rekenontwikkeling.
In de dierentuin zullen in de loop van de weken steeds meer dieren tevoorschijn komen, ieder met eigen functies, zo gaan we tellen hoeveel vissen en andere waterdieren in het water zitten en als we er 1 uitscheppen met een netje zijn er dan echt minder vissen? Of in de vlindertuin met een vergrootglas hele kleine vlindertjes zoeken en misschien ergens achter hele grote vlinders zoeken.
Motorische ontwikkeling.
Kruipen, klimmen, sluipen en zwemmen zoals de dieren dat doen.
Sociaal –emotionele ontwikkeling.
Ook zullen de kinderen leren dat je soms even moet wachten, bijvoorbeeld bij de kassa of als iemand anders al met het vergrootglas of het fototoestel aan het spelen is, maar we hopen vooral dat we samen met uw peuter een fantastisch speeljaar tegemoet gaan.

 

Woezel; Dit ben ik
We zijn weer begonnen op Woezel na een fijne vakantie.
De kinderen hadden verhalen over zwemmen, dierentuin, camping en de kermis. Het was ook even wennen, nieuwe gezichten en waar staat alles ook alweer?
Het thema waar we nu mee werken is “Dit ben ik”.
Kleine Leon van top tot teen is ons themaboek.
Met behulp van dit boekje benoemen we van alles wat er aan het lichaam zit; ogen, oren, armen, etc.
We zingen hierbij verschillende liedjes: – rikketikketik dit ben ik
– hoofd schouders knie en teen met de vingertjes
We gaan de kinderen nog wegen en opmeten. Hierbij komen ook de termen groot/klein, zwaar en licht etc. aan bod.
Ontwikkelingsgebieden waaraan we deze periode gaan werken:
Sociaal emotionele ontwikkeling

Zichzelf te benoemen als ik.
Uiten van emoties, bang, blij, boos, verdrietig.
Zich op zijn/haar gemak voelen in de groep, iedereen hoort erbij ook al zie je er anders uit.

Spelontwikkeling:
Bewegend actief zijn en alles aan je eigen lichaam leren kennen.
Rollenspel; Vadertje,moedertje

motorische ontwikkeling:
Grove motoriek: dansen, hoofd schouders knie en teen.
Fijne motoriek: handen en voeten verven, met scheerschuim figuren maken.

Zintuiglijke ontwikkeling:
Kijken; zichzelf en anderen in de spiegel zien.
Voelen: harde en zachte materialen.
Horen: luisteren naar verschillende geluiden.
Proeven: verschillende smaken en structuren proeven.

Taalontwikkeling:
Luisteren en begrijpen: vertellen over zichzelf en zijn/haar lichaam.
Gesprekjes voeren: samen een boek lezen en deze navertellen. Lichaamsdelen benoemen.

Reken/ wiskundige ontwikkeling:
Tellen: met de vingers laten zien hoe oud ze zijn.
Meten: meten hoe lang je bent met een meetlint, wegen op de weegschaal.

Ukkepuk; Bobbie gaat verhuizen

Hebben jullie allemaal een fijne zomervakantie gehad? Wij in ieder geval wel, al hebben we de kinderen wel gemist.
We zijn maandag begonnen op een nieuwe locatie bij de Jozefschool. Alle kinderen, ouders en de juffen moesten eerst wennen. Alles was voor iedereen nieuw. Waar moeten we naar binnen? waar zijn de wc´s en waar moeten we onze jassen ophangen?
Fijn dat jullie er weer zijn! De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er alweer bijna op.

Vanaf volgende week starten we met het thema “Bobbie gaat verhuizen”. In de themahoek staan dozen, tape/plakband, stickers/potloden en een verhuiswagen. De kinderen kunnen dozen vullen met spullen en dichtplakken.
Daarnaast gaan wij in de week van 11 t/m 13 september nog aandacht besteden aan de kermis van Lichtenvoorde. We gaan samen met de kinderen terug blikken op het bloemencorso. Wat is de kinderen opgevallen tijdens de kermis en samen kunnen we de film bekijken over de bloemencorso om er nog verder over door te kunnen praten.
Er is binnen dit thema aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden.

Sociaal-emotionele ontwikkeling:
We gaan samen met de kinderen praten over of er iemand al wel eens verhuisd is en wat je toen voelde. Was je toen bang, boos, verdrietig of blij. Daarnaast is deze groep nu ook nieuw voor zowel de kinderen als de leiding en ook zijn er nieuwe kinderen, het is daarom belangrijk om hier samen weer een gezellige groep van te maken. Tijdens dit thema gaan we gericht met de volgende ontwikkelingsgebieden aan de slag;
Spelontwikkeling:
We spelen dat we echte verhuizers zijn en pakken dozen in en weer uit. We rijden in een verhuiswagen en doen alsof we ergens naar toe gaan.
Motorische ontwikkeling:
Met het inpakken van dozen en in de verhuiswagen stimuleren we de grove motoriek en tijdens de knutselwerkjes zullen de kinderen vooral bezig gaan met de fijne motoriek (knippen, plakken, schrijven).

Zintuigelijke ontwikkeling:
We voelen met onze handen in dozen en raden wat er in zit. Is het zacht of hard of juist heel groot of heel erg klein?

Taalontwikkeling:
We voeren gesprekjes met de kinderen over verhuizen, wat weten de kinderen er al over en wat nog niet? De kinderen mogen van huis een verhuiskaart meenemen en in de kring laten zien en erover praten.

Reken- en wiskundige ontwikkeling:
We doen ervaring op met de telrij tijdens het zingen van liedjes. Tijdens een knutsel activiteit doen we ervaring op met opereren van vormen. Ze leren de basisvormen te benoemen en te herkennen. Daarnaast gaan we met de kinderen spullen in de dozen pakken. Als de dozen dicht zitten kunnen we ze optillen en voelen hoe zwaar de dozen zijn (licht of juist heel zwaar). Waarna wij de dozen open maken en per attribuut kunnen gaan voelen wat er voor zorgde dat de ene doos zwaarder is dan de ander.

Lucky Luke, Verkeer en vervoer centraal……

Voor sommigen lijkt de zomervakantie al weer lang geleden, anderen hebben het nog tegoed. Hoe het ook zij; de peuterspeelzaal is weer van start gegaan! En wat hebben we er allemaal weer zin in! De eerste week zit er op en de kinderen hebben gespeeld alsof het een lieve lust is!

Een nieuw schooljaar betekent ook weer een nieuw thema. Voor de komende periode is dit ‘Ga je met me mee?’ een thema over verkeer en vervoer. We gaan natuurlijk heel veel spelen op de groep met allerlei soorten voertuigen. We hopen ook nog een paar uitstapjes te gaan maken!
Wat leuk is aan het nieuwe thema is dat er per week een vervoermiddel centraal staat. Zo komen de auto, de fiets, de bus en de trein om de beurt voorbij.

Motorische ontwikkeling
In dit thema komt veel fietsen, rijden, steppen en andere manieren van vervoeren aan bod. We hopen dat we dit veel
buiten kunnen doen! Binnen gaan we aan de slag met zand en auto’s om te kijken wat voor sporen ze maken. Natuurlijk gaan we ook mooie dingen knutselen met dit thema.

Taalontwikkeling
Voor dit thema krijgen we van de Bibliotheek weer een aantal mooie boeken om samen te lezen en voor te lezen. Waaronder het boek ‘piep wil oversteken’. We stimuleren kinderen te vertellen wat ze zien in een boek en vragen te stellen. We nodigen kinderen uit te vertellen over wat ze allemaal met het bloemencorso hebben gezien en misschien welke wagen ze het mooist vonden. Ook kunnen jullie op de groep foto’s van logo’s van automerken vinden; grappig dat er een naam bij een plaatje hoort.
Rekenontwikkeling
Auto’s in lange rijen zetten… welke peuter doet het niet? We gaan de voertuigen tellen, de wielen, de ramen etc. Ook mogen kinderen vertellen of laten zien door een pictogram hoe ze naar de peuterspeelzaal komen. Komen dan de meeste kinderen met de fiets, auto of misschien het vliegtuig?

Natuurlijk gaan we ook veel bouwen; garages, treinbanen en van alles wat rijden kan!
In de huishoek krijgen we een klok, zodat we kunnen zien hoe laat de trein vertrekt. Het thema sluiten we af met een echt wasserette! Maar daar moet natuurlijk ook voor betaald worden, wat kost dat?

Zintuiglijke ontwikkeling
Er valt binnen dit thema veel te ontdekken. Hoe ruikt de een auto? Bah vies! Op de groep kunnen de kinderen met een auto sporen door het zand maken. We gaan verschillende echte (grote?) voertuigen op ons plein bekijken; wie durft er even aan of in te zitten?
Welke geluiden maken de verschillende voertuigen? Waar komt het geluid vandaan? Wat is het? Goed kijken en luisteren of er wat aan komt voordat je de straat oversteekt.

Sociaal-emotionele ontwikkeling
Binnen dit thema komen best veel dingen voor die ook heel spannend kunnen zijn; grote voertuigen, harde geluiden… We stimuleren kinderen deel te nemen aan deze nieuwe activiteiten en laten ze zien dat het ook heel leuk kan zijn en proberen ze te helpen met het verwoorden van wat ze voelen.
Het wordt een thema vol belevenissen!

 

 

Anna in het verkeer peuterspeelzaal ‘t Kelderke 

Vanaf maandag 16 september tot en met 16 oktober gaan wij samen met de kinderen werken aan het thema “ Anna in het verkeer”, dit boek is geschreven door: Kathleen Amant
Samen met groep 1-2 van de de basisschool en het kinderdagverblijf “ de Kinderboerderij” willen wij dit thema gaan doen. 
Op de peuterspeelzaal wordt de ruimte weer ingericht in het teken van het thema met auto hoeken, bouwhoeken, leeshoek, zand en knutselplekken waar de kinderen weer heerlijk kunnen spelen en al spelenderwijs met het verkeer bezig zijn.

Tijdens dit thema word er ook gewerkt aan doelen:
Taalontwikkeling;
– Stimuleren om begrijpelijk iets te vertellen in langere zinnen.( antwoorden op vragen”” wat zie jij op straat, hoe ben je hier gekomen?”
– Praten over voorwerpen die niet zichtbaar zijn ( maar wel thuis bijv.). “ Wat heb jij thuis, waar is jouw speelgoed”
– Stimuleren een verhaal na te vertellen.
Tellen/ getalbegrip:
– tel en rekenliedjes, hoeveel auto’s zie jij, hoeveel rode fietsen zie jij?
Meer/ Minder:- waar staan de meeste auto’s, waar minder.
Meten:
-Leren sorteren van dezelfde voorwerpen/ kleuren/vormen
-Ervaring opdoen met:- construeren:klei, zand, brooddeeg
-Bouwen met duplo, kapla, lego, blokken.
-Ervaring opdoen met vormen en figuren:- driehoek, cirkel, vierkant ( zelf verkeersborden maken, tijdens een wandeling naar verkeersborden kijken en benoemen)
Ontwikkeling van zelfstandigheid:
– Ondersteunen zich op haar/ hem gemak te voelen in de groep, zelf dingen te gaan doen. ( met een ander een spel doen, zelf kiezen)
Sociale vaardigheid:
– Stimuleren met andere kinderen te delen,deel te nemen aan nieuwe situaties
– Stimuleren eenvoudige gevoelens bij andere kinderen te zien ( kindje is blij, boos), belangstelling te tonen naar een ander, maar ook te leren zeggen dat hij/zij iets niet wil, of juist wel.
Het thema wordt gezamenlijk, basisschool, ‘t Kelderke en KDV de Kinderboerderij, afgesloten met een verkeerscircuit. 

Wij hopen dat het gezellige en leerzame weken worden voor alle kinderen.

 

De Woelige Hoek Thema: Bobbi naar de speelzaal

Het nieuwe schooljaar 2019/2020 gaat weer starten. Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad en weer nieuwe energie opgedaan! Wij hebben er weer zin in en hopelijk de peuters ook. Op maandag 2 september staat ‘s morgens bij de inloop om 8.30 uur een kopje koffie of thee klaar: welkom in het nieuwe schooljaar!
We starten dit schooljaar met het thema: Bobbi naar de speelzaal
Meteen de eerste dag komt het grote blauwe boek in de kring, hier staan de namen in van alle kinderen en van de juffen. Maar hé dat is raar, ook van een beer. Het is beer Bobbi, maar waar is beer Bobbi? Hij zit in het fietsstoeltje bij juf voorop de fiets en wil ook graag naar de peuterspeelzaal. Samen met Bobbi gaan we de dagelijkse rituelen van de peuterspeelzaal leren kennen. We starten elke morgen met even vrij spelen met papa, mama, gastouder of een ander iemand die uw peuter komt brengen. Daarna gaan we in de goedemorgen kring, de namen van alle kinderen worden genoemd en ook de namen van de juffen en we zingen liedjes. 

Vervolgens mag het kind van de dag de dagritme kaarten benoemen (dit gaat per toerbeurt). Hierna gaan de kinderen spelen in de zelfgekozen of ietwat gestimuleerde hoeken. Zo kan er uitgebreid met Bobbi gespeeld worden in de huishoek en zullen er wekelijks nieuwe “echte” dingen toegevoegd worden, zoals speeldagritme kaarten en het blauwe boek met namen waar de kinderen zelf in mogen schrijven.
Om ongeveer 9.30 uur gaan we fruit eten in de grote kring, deze zal inhoudelijk over het dagritme van de peuterspeelzaal gaan, met als middelpunt Bobbi. Het kind van de dag mag zowel het fruit uitdelen, als aan het eind van de kring het drinken.
Na de kring gaan we met de peuters plassen en/of verschonen. Natuurlijk moet Bobbi ook plassen of misschien wel een schone luier aan.
Daarna gaan de kinderen buiten fietsen of in de zandbak spelen of bij slecht weer in de gymzaal uitleven.
Het laatste half uurtje gaan we in groepjes wisselend knutselen, lezen, dansspelletjes spelen, puzzelen of iets anders doen.
Sociaal emotioneel doel van een vast dagritme is dat kinderen zich veilig voelen en weten waar ze aan toe zijn. Wat komt er eerst, wat daarna. Kinderen leren keuzes maken met wie en met wat wil ik spelen. Ook zal er veel aandacht aan de zelfredzaamheid worden besteed zelf je jas ophangen, zindelijkheid, speelgoed pakken…..Er is aandacht voor de volgende ontwikkelingsgebieden;
Taalontwikkeling: Uitbreiden van de woordenschat.
Rekenontwikkeling: Hoeveel kinderen zijn er en hoeveel juffen. Wat komt er eerst en wat daarna.
Fijne Motorische ontwikkeling: Zowel vrij als begeleidt in aanraking komen met veel verschillende knutselmaterialen.
Grove Motorische ontwikkeling: Buiten spelen en in de gymzaal.

De kinderen van het kinderdagverblijf gaan kamperen!
Nu de vakantieperiode voor de deur staat gaan wij het hebben over het thema: ‘KAMPEREN!’ We willen een tent neerzetten in de themahoek. We toveren de groepen om tot een camping. De koffer kan ingepakt worden, ‘Wat nemen we mee op vakantie? Wat past er allemaal in? En wat willen we gaan doen op vakantie?’. We gaan ook lekker buiten de tent picknicken op een kleed en bij warm weer gaat de sproeier aan of nemen we een plons in het zwembad!
De volgende ontwikkelingsgebieden komen aan bod in dit thema:
Sociaal emotionele ontwikkeling:
We gaan praten over waar gaan we op vakantie, met wie, wat neem je mee, hoe ga je erheen?
Hoe kun je elkaar helpen? Bijvoorbeeld met het helpen van de koffers inpakken, helpen met insmeren, helpen met op – afruimen.
Wat mag je wel en niet op vakantie ? Mag je alleen in het diepe zwembad of alleen in de zee?
Motorische ontwikkeling:
Beweegspelletjes buiten zoals door de sproeier rennen, auto’s wassen en schaduw maken met je lichaam.
Taalontwikkeling:
We praten met elkaar over de vakantie. We lezen onder andere boeken over de vakantie aan tafel en praten hierover met alle kinderen, we proberen dan iedereen te stimuleren om wat te vertellen. Soms vinden kinderen dat best spannend!
Rekenontwikkeling:
We gaan veel met water en zand spelen. We gaan dan bijvoorbeeld ook water overgieten, wat is nu meer/minder, vol/leeg en in groepjes verdelen.
Zintuigelijke ontwikkeling:
Wij gaan met onze handen en blote voeten in het zand en water. Als we buiten zijn horen we misschien wel een vliegtuig? Ruiken we de barbecue al? Met de zaklamp in de donkere tent schijnen, spannend!

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie!