Over de Achthoek

De Achthoek is een Stichting zonder winstoogmerk. Het is de aanbieder van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Oost Gelre en biedt daarnaast een kleinschalige en huiselijke (peuter)opvang op maat  in Bredeschool de Kei en Buitenschoolse Opvang in Vragender.   De Achthoek werkt nauw samen met de basisscholen in de gemeente en het consultatiebureau.  De Achthoek is ook vertegenwoordigd in diverse Netwerken die actief zijn binnen de gemeente.

De Achthoek heeft 34 werknemers in dienst, 29 leidsters en de overige werknemers in overheadfuncties.
Daarnaast werken er gemiddeld ca. 50 vrijwilligers bij de Achthoek. Een aantal van hen verricht hand- en spandiensten op de groepen, een aantal verricht klussen en helpt aan het onderhoud van de website, daarnaast bestaat het bestuur ook uit vrijwilligers. Met elkaar vormen we de Stichting de Achthoek; Kinderen, ouders, personeel, vrijwilligers, overhead en bestuur. Een Stichting die betrouwbaar en transparant is, open staat voor nieuwe ideeën en aanwijzingen waarbij het kind centraal staat.

Uitgangspunten van Stichting de Achthoek.

Het kind staat centraal

De Stichting wil een waardevolle aanvulling bieden op de opvoeding thuis

Het aanbod van de Achthoek geeft het kind extra ontwikkelingsmogelijkheden 

Op alle locaties wordt Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) geboden waarbij we nauw samenwerking met alle basisscholen van de gemeente Oost Gelre.

Samen met ouders willen we het beste voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd

Respect en betrokkenheid zijn onze sleutelwoorden.