Oudercommissie peuterspeelzalen

De oudercommissie van de peuterspeelzalen van Stichting de Achthoek is een overkoepelend orgaan, alle peuterspeelzalen worden door deze oudercommissie vertegenwoordigd.
De oudercommissie denkt mee en adviseert over allerlei zaken.
U kunt de oudercommissie rechtstreeks benaderen via; oudercommissiepeuterspeelzalen@deachthoek.com.
De notulen van de bijeenkomsten kunt u opvragen via dit email-adres.
Bijeenkomsten kunnen worden bijgewoond. U dient zich vooraf aan te melden hiervoor; via het emailadres van de oudercommissie;
oudercommissiepeuterspeelzalen@deachthoek.com; 

De volgende ouders hebben zitting in de oudercommissie;
Freek Heinsbroek (Bolderkoare)
Tjerk Sprenkelder (PSZ Het Gele Park)
Lize Krabbenborg (Woelige Hoek)
Elke Tiggeloven (Ons Heuksken)
Anne Maarse  (’t Stekkie)
Francine Lever  (Woezel)
Lineke ten Barge  (Lucky Luke)
Kitty Peters (Klein Duimpje)
Sanne Weikamp (Kelderke)

In de informatiebrief lichten wordt de taak en functie van de oudercommissie nader toegelicht;
Informatiebrief oudercommissie Peuterspeelzalen juli 2023

Logo-de-Achthoek

Openingstijden kantoor

Maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.30 uur

Woensdag 9.00 uur tot 13.00 uur