Oudercommissie peuterspeelzalen

De oudercommissie van de peuterspeelzalen van Stichting de Achthoek is een overkoepelend orgaan, alle peuterspeelzalen worden door deze oudercommissie vertegenwoordigd.
De oudercommissie denkt mee en adviseert over allerlei zaken.
U kunt de oudercommissie rechtstreeks benaderen via; oudercommissiepeuterspeelzalen@deachthoek.com.
De notulen van de bijeenkomsten kunt u opvragen via dit email-adres.
Bijeenkomsten kunnen worden bijgewoond. U dient zich vooraf aan te melden hiervoor; via het emailadres van de oudercommissie;
oudercommissiepeuterspeelzalen@deachthoek.com; 

Vergaderdata 2021-2022; 26 oktober, 24 januari, 12 april, 7 juni

De volgende ouders hebben zitting in de oudercommissie;
Irina Spanjaard (Bolderkoare)
Moniek Stroet (Ons Heuksken)
Elles Waenink (PSZ Het Gele Park)
Lize Krabbenborg (Woelige Hoek)
Elke Tiggeloven (Ons Heuksken)
Marjolein Hesselink (’t Stekkie)
Anke Pillen (Woezel)
Marloes Tuinte (Lucky Luke)