Oudercommissie peuterspeelzalen

De oudercommissie van Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen is een overkoepelend orgaan, alle peuterspeelzalen worden door de oudercommissie vertegenwoordigd.
De oudercommissie denkt mee en adviseert over allerlei zaken.
U kunt de oudercommissie rechtstreeks benaderen via; oudercommissiepeuterspeelzalen@deachthoek.com.
De notulen van de bijeenkomsten kunt u opvragen via dit email-adres.
Bijeenkomsten kunnen worden bijgewoond. U dient zich vooraf aan te melden hiervoor; via het emailadres van de oudercommissie.
Vergaderdata 2019-2020; 1 oktober, 26 november, 24 maart en 9 juni.

De volgende ouders hebben zitting in de oudercommissie;
Janneke Baack (Ons Heuksken)
Verenice Mengers-Bongaarts (Woezel)
Sanne Marije Simons (Woezel)
Irina Spanjaard (Bolderkoare)
Linda Dijkman (‘t Stekkie)
Natasja te Linde (Ukkepuk)
Moniek Stroet (Ons Heuksken)