Oudercommissie peuterspeelzalen

De oudercommissie van Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen is een overkoepelend orgaan, alle peuterspeelzalen worden door de oudercommissie vertegenwoordigd.
De oudercommissie denkt mee en adviseert over allerlei zaken.
U kunt de oudercommissie rechtstreeks benaderen via; oudercommissiepeuterspeelzalen@deachthoek.com.
De notulen van de bijeenkomsten kunt u opvragen via dit email-adres.
Bijeenkomsten kunnen worden bijgewoond. U dient zich vooraf aan te melden hiervoor; via het emailadres van de oudercommissie.
Vergaderdata 2018-2019; 25 september, 28 november, 4 februari en 4 juni.

De oudercommissie wordt gevormd door;
Janneke Baack (Ons Heuksken)
Verenice Mengers-Bongaarts (Woezel)
Anna Adamakis (Ukkepuk)
Irina Spanjaard (Bolderkoare)
Linda Dijkman (‘t Stekkie)
Natasja te Linde (Ukkepuk)
Coosje Meerveld (Bolderkoare)
Moniek Stroet (Ons Heuksken)