Oudercommissie peuterspeelzalen

De oudercommissie van de peuterspeelzalen van Stichting de Achthoek is een overkoepelend orgaan, alle peuterspeelzalen worden door deze oudercommissie vertegenwoordigd.
De oudercommissie denkt mee en adviseert over allerlei zaken.
U kunt de oudercommissie rechtstreeks benaderen via; oudercommissiepeuterspeelzalen@deachthoek.com.
De notulen van de bijeenkomsten kunt u opvragen via dit email-adres.
Bijeenkomsten kunnen worden bijgewoond. U dient zich vooraf aan te melden hiervoor; via het emailadres van de oudercommissie;
oudercommissiepeuterspeelzalen@deachthoek.com; 

Vergaderdata 2022-2023; 8 november, 28 februari, 24 mei. 

De volgende ouders hebben zitting in de oudercommissie;
Irina Spanjaard (Bolderkoare)
Moniek Stroet (Ons Heuksken)
Vacature(PSZ Het Gele Park)
Lize Krabbenborg (Woelige Hoek)
Elke Tiggeloven (Ons Heuksken)
Marjolein Hesselink (’t Stekkie)
Anke Pillen (Woezel)
Marloes Tuinte (Lucky Luke)
Kitty Peters (Klein Duimpje)
Sanne Weikamp (Kelderke)

In de informatiebrief lichten wordt de taak en functie van de oudercommissie nader toegelicht;
Informatiebrief oudercommissie Peuterspeelzalen augustus 2022