Oudercommissie Kinderopvang(0-4)

De oudercommissie van Stichting de Achthoek Kinderopvang (0-4) wordt gevormd door;
Martje Holweg-Milder, Ilona Verhagen, Liselotte Westerman, Aukje Gebbink-Holweg, Danielle Wieskamp, Linda Lammers-Kolkman en Anne Scholten.
De oudercommissie denkt mee en adviseert over allerlei zaken.
U kunt de oudercommissie rechtstreeks benaderen via; oudercommissiekinderopvang@deachthoek.com. 
De notulen van de vergaderingen van de oudercommissie kunt u opvragen via oudercommissiekinderopvang@deachthoek.com;