Oudercommissie Kinderopvang(0-4)

De oudercommissie van Stichting de Achthoek Kinderopvang (0-4) wordt gevormd door;
Christel Olijslager, Martje Holweg-Milder, Ilona Verhagen, en Jenny Boschker. 
De oudercommissie denkt mee en adviseert over allerlei zaken.
U kunt de oudercommissie rechtstreeks benaderen via; oudercommissiekinderopvang@deachthoek.com. 
De notulen van de vergaderingen van de oudercommissie kunt u opvragen via het hierboven vermelde e-mailadres.