Ons Heuksken

Ons Heuksken is gevestigd in de basisschool van Vragender.We hebben een eigen ruimte en daarnaast hebben we nog de beschikking over een gezamenlijke buitenruimte en gymzaal.

De peuterspeelzaal biedt onderdak aan 1 groep
Dinsdagmorgen/Donderdagmorgen
Eindtijd; 12.00 uur
Brigit Maarse
Roszie Buijnink