Nieuws

Wat biedt een peuterspeelzaal;
Een peuterspeelzaal is helemaal gericht op ontwikkelingsstimulering van kinderen. Doordat we inwonen bij de basisschool werken we veel samen, waardoor de peuters van de peuterspeelzaal goed worden voorbereid en makkelijker doorstromen naar groep 1. We werken met betekenisvolle thema’s, onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd. Kinderen krijgen daarmee een goede start.
Peuters die spelen, leren voor later, het is daarom van groot belang voor de latere ontwikkeling dat uw kind voor de basisschool een peuterspeelzaal bezoekt.

• Uw peuter wordt goed voorbereid op de basisschool, het aanbod is afgestemd op de begindoelen van groep 1.
• Uw peuter wordt in de totale ontwikkeling gestimuleerd
• Uw peuter kan spelen in een vaste groep met leeftijdsgenootjes waarmee het sociaal gedrag kan ontwikkelen
• De peuterspeelzaal biedt een stimulerende en uitdagende omgeving
• De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd en waar nodig extra gestimuleerd
Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding, indien u uw kind later aanmeldt kunnen we helaas geen plek garanderen. Voor een groot gedeelte van onze locaties hanteren we een wachtlijst. Bent u niet in de gelegenheid om tijdens de aanmeldingsweek uw kind aan te melden, dan kunt u uw kind aanmelden via onze website. Ook is het mogelijk om telefonisch of per email een aanmeldingsformulier aan te vragen; 0544-487150/info@deachthoek.com. 

Kinderdagverblijf;
Het kinderdagverblijf van de Achthoek is een VVE (Voor- en vroegschoolse Educatie) locatie. Op de peutergroep, de Bouwsteen,   doen we hetzelfde aanbod als op de peuterspeelzalen, met dat verschil dat de openingstijden op  ruimer zijn.  Het kinderdagverblijf  is gevestigd in Bredeschool de Kei. Deze prachtige locatie biedt veel extra mogelijkheden voor de kinderen die daar verblijven.

Integraal Educatief Kindcentrum (I(E)KC)
Stichting de Achthoek is gekozen als partner in het te realiseren Integraal Educatief Kindcentrum (I(E)KC. Stichting de Achthoek zal daar het voorschoolse aanbod doen (0-4) en de buitenschoolse opvang (BSO).
De Achthoek is door een onafhankelijk bureau, die in opdracht van Stichting Paraatscholen  onderzoek heeft gedaan naar de meest geschikte partner in het te realiseren kindcentrum, hiertoe verkozen.
We zijn blij met deze uitkomst, het zegt veel over het vertrouwen dat basisscholen en andere organisaties hebben in ons en het aanbod dat we doen in de gemeente Oost Gelre.  We zullen u regelmatig informeren over de ontwikkelingen o.a. via de gezamenlijke nieuwsbrief SamenOnderDak. Ook is er een website waarop de laatste ontwikkelingen terug te lezen zijn met veel achtergrondinformatie. 
http://www.iekclichtenvoorde.nl;