Nieuws

Wat biedt een peuterspeelzaal;
Een peuterspeelzaal is helemaal gericht op ontwikkelingsstimulering van kinderen. Doordat we inwonen bij de basisschool werken we veel samen, waardoor de peuters van de peuterspeelzaal goed worden voorbereid en makkelijker doorstromen naar groep 1. We werken met betekenisvolle thema’s, onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd. Kinderen krijgen daarmee een goede start.
Peuters die spelen, leren voor later, het is daarom van groot belang voor de latere ontwikkeling dat uw kind voor de basisschool een peuterspeelzaal bezoekt.
-- Lees verder --

Kinderdagverblijf;
Het kinderdagverblijf van de Achthoek is een VE (Voor- en vroegschoolse Educatie) locatie. Op de peutergroep, de Bouwsteen,   doen we hetzelfde aanbod als op de peuterspeelzalen, met dat verschil dat de openingstijden op  ruimer zijn.  Het kinderdagverblijf  is gevestigd in Bredeschool de Kei. Deze prachtige locatie biedt veel extra mogelijkheden voor de kinderen die daar verblijven.

Integraal Educatief Kindcentrum (I(E)KC) Het Gele Park.
Stichting de Achthoek is gekozen als partner in het te realiseren Integraal Educatief Kindcentrum (I(E)KC. Stichting de Achthoek zal daar het voorschoolse aanbod doen (0-4) en de buitenschoolse opvang (BSO).
Wat is een IEKC; https://www.youtube.com/watch?v=eEP7LhaYeLY
We zullen u regelmatig informeren over de ontwikkelingen o.a. via de gezamenlijke nieuwsbrief . Ook is er een website waarop de laatste ontwikkelingen terug te lezen zijn met veel achtergrondinformatie. 
http://www.iekclichtenvoorde.nl. 

 

 

Logo-de-Achthoek

Openingstijden kantoor

Maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.30 uur

Woensdag 9.00 uur tot 13.00 uur