Kosten Peuterspeelzaal

Ook voor de peuterspeelzaal kunnen ouders gebruik maken van de kinderopvangtoeslag. Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag betaalt de gemeente Oost Gelre mee in de kosten, zodat de peuterspeelzaal voor iedereen betaalbaar blijft, voor een grote groep ouders wordt de peuterspeelzaal daarmee goedkoper.

Volgt uw kind een VVE traject en bezoekt het de peuterspeelzaal extra dagdelen?
Over deze extra uren hoeft u geen toeslag aan te vragen en bent u geen ouderbijdrage verschuldigd. Deze kosten worden volledig vergoed door de gemeente Oost Gelre.

Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?
Als u en uw partner werken, een traject volgen naar werk of een opleiding of inburgeringscursus, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. Als u aan de voorwaarden voldoet dan kunt u de toeslag aanvragen op de website www.belastingdienst.nl (kopje toeslagen)

Wanneer kan ik de kinderopvangtoeslag aanvragen?
Als uw kind definitief is geplaatst ontvangt u van de administratie een plaatsingovereenkomst.
In deze plaatsingsovereenkomst staat o.a. vermeld voor hoeveel uur u toeslag moet aanvragen.
De verwerkingstijd bij de belastingdienst is ca. 5 weken. Als de aanvraag is goedgekeurd ontvangt u iedere maand rond de 20ste de toeslag op uw rekening. Stichting de Achthoek int de ouderbijdrage aan het van de maand.

Moet ik een eigen bijdrage betalen?
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u een groot deel van de kosten voor de peuterspeelzaal terug van de belastingdienst. U kunt zelf een proefberekening maken; voor een indicatie van de bijdrage; https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Ik maak al gebruik van de kinderopvangtoeslag voor de kinderopvang;
Als u al gebruik maakt van de kinderopvangtoeslag voor kinderopvang of gastouderopvang, dan kunt u ook voor de peuterspeelzaal toeslag aanvragen.

Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag;
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan worden de kosten voor de peuterspeelzaal (gedeeltelijk ) vergoed door de gemeente, u bent een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor de vergoeding door de gemeente?
Om in aanmerking te komen voor de vergoeding van de gemeente, hebben we een inkomensverklaring nodig. Alleen met deze verklaring komt u in aanmerking voor de vergoeding. U kunt uw meest recente inkomensverklaring  aanvragen via www.belastingdienst.nl. Let op; Van beide partners hebben we een verklaring nodig. U kunt de inkomensverklaring mailen naar administratie@deachthoek.com of per post sturen naar;
Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen, Varsseveldseweg 8, 7131 BJ, Lichtenvoorde.

Plaatsingsovereenkomst;
U ontvangt een plaatsingsovereenkomst van Stichting de Achthoek. Hierin staat vermeld hoeveel uur uw kind de peuterspeelzaal bezoekt en welke ouderbijdrage maandelijks door Stichting de Achthoek wordt geïnd. De plaatsingsovereenkomst wordt opgesteld, nadat we een inkomensverklaring hebben ontvangen van u. 

Wat moet ik zelf betalen?
U bent, net zoals in de huidige regeling, een eigen bijdrage verschuldigd. Voor het bepalen van de hoogte van de bijdrage, hanteren we de tabel voor de kinderopvangtoeslag, het gezamenlijke inkomen bepaald de hoogte van de eigen bijdrage. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2020

Ik kan de ouderbijdrage niet betalen;
De gemeente Oost Gelre vindt het voor de ontwikkeling van een kind belangrijk dat het een peuterspeelzaal bezoekt. Daarom wordt de ouderbijdrage voor mensen met een laag inkomen helemaal vergoed. Voor meer informatie over deze regeling: 
https://www.socialedienstoostachterhoek.nl/uitkering/copy-of-bijzondere-bijstandminimabeleid2020/kindregelingen-2/
U kunt ook contact opnemen met de administrateur van de Stichting. 

Wanneer stopt de incasso;
Als uw kind rond de 4e verjaardag de peuterspeelzaal verlaat, stopt de
incasso automatisch. Ouders die voor de vierde verjaardag hun kind willen afmelden, dienen dit een maand van tevoren schriftelijk aan te geven bij de administratie. Indien het kind vanaf de vierde verjaardag niet kan beginnen op de basisschool, bijvoorbeeld omdat het in juni of december jarig is en/of door een ander plaatsingsbeleid van de basisschool, dan dient u dit tijdig door te geven aan de juf. Zij geeft dit dan door aan de administratie. Indien u niet aan de betalingen voldoet, wordt er samen met u gezocht naar een oplossing.