Kosten Buitenschoolse Opvang

U kunt kiezen voor een contract inclusief of exclusief opvang tijdens vakanties, oftewel een contract voor 40 weken opvang (zonder vakantie) of een contract voor 52 weken (met vakantie). Wanneer u kiest voor ‘inclusief vakanties’ bent altijd zeker van opvang op de vaste BSO dag van uw kind tijdens de vakanties. Wanneer u een contract hebt ‘exclusief vakanties’ kunt u wel extra opvang aanvragen tijdens vakanties.
Incidentele opvang wordt apart in rekening gebracht. Een apart vakantieopvang-contract is ook mogelijk. Daarnaast is flexibele en verlengde opvang  mogelijk. Als een studiedag op uw vaste opvang dag valt, worden uitsluitend de meeruren in rekening gebracht. Bij de BSO zijn de kosten voor voeding inbegrepen. Betaling geschiedt via automatische incasso.

Bijdrage rijksoverheid
U kunt een tegemoetkoming van de rijksoverheid ontvangen voor kinderopvang. De Wet Kinderopvang regelt dat de kosten voor kinderopvang door overheid, werkgevers en ouders samen worden betaald. Voor deze tegemoetkoming dient uw kind wel opgevangen te worden in een geregistreerde kinderopvanginstelling, zoals Stichting de Achthoek. Deze tegemoetkoming is een percentage van de opvangkosten en ontvangt u via de Belastingdienst. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Voorwaarde is dat beide ouders werken.

Kijk voor de exacte voorwaarden, het maken van een proefberekening en het aanvragen van de kinderopvang toeslag op ;https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

 

Logo-de-Achthoek

Openingstijden kantoor

Maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.30 uur

Woensdag 9.00 uur tot 13.00 uur