Kinderopvang

 

Stichting de Achthoek Kinderopvang heeft één kinderdagverblijf.
Het is een kleinschalige opvang met een huiselijke sfeer. Het kinderdagverblijf is gevestigd in Bredeschool de Kei, gelegen in het centrum van Lichtenvoorde.We werken met twee stamgroepen; de Parel (0-4) en de Bouwsteen (Peuteropvang) (2-4).In de Bredeschool is ook een groep kinderen van ZoZijn gevestigd, Villa Kakelbont, en sinds september 2019 de Ludgerusschool. Met deze organisaties werken we nauw samen. De Bredeschool heeft een gymzaal, waar we veel gebruik van maken.
In de basisschool van Vragender wordt BSO geboden, kleinschalig, in een huiselijke sfeer waar kinderen zich geborgen voelen, ruimte hebben om te spelen, te ontdekken of gewoon lekker te chillen.
Momenteel zijn we aan het onderzoeken of het haalbaar is om ook op de basisschool in Lievelde BSO te bieden.
Vanaf september 2020 verzorgen we de BSO op basisschool de Leeuw in Lichtenvoorde. 

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze administratie.