Kinderdagverblijf

Stichting de Achthoek Kinderopvang heeft één kinderdagverblijf.
Het is een kleinschalige opvang met een huiselijke sfeer. Het kinderdagverblijf is gevestigd in Bredeschool de Kei, gelegen in het centrum van Lichtenvoorde.De Bredeschool heeft een gymzaal, waar we veel gebruik van maken.
We werken met twee stamgroepen; de Parel een verticale groep voor kinderen van 0-4 jaar en de Bouwsteen (VVE peuteropvang) een horizontale groep voor kinderen van 2-4 jaar. 
In de Bredeschool is ook een groep kinderen van ZoZijn gevestigd, Villa Kakelbont en vanaf september 2019 de kinderen van de Ludgerusschool. Met deze organisaties werken we nauw samen. Als het IEKC is gerealiseerd verhuizen alle drie organisatie naar dit nieuwe kindcentrum. In aanloop naar het IEKC zoeken we zoveel mogelijk de  (inhoudelijke) samenwerking. 

Waarin onderscheiden we ons van andere kinderopvangorganisaties;
♦Stichting de Achthoek heeft jarenlange ervaring in het ontwikkelingsgericht werken op peuterspeelzalen, deze ervaring wordt ingezet op onze kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar;
♦Het is mogelijk om één dagdeel af te nemen;
♦We zijn een officiële VVE (Voor-en Vroegschoolse Educatie) Locatie. Er wordt gewerkt met een VVE programma (Startblokken). Kinderen worden goed gevolgd in hun ontwikkeling en voorbereid op de basisschool op een speelse wijze;
♦We werken met vaste leidsters;
♦We bieden peuteropvang; 2 dagdelen per week van 08.30-11.30.Dit aanbod is vergelijkbaar met ons aanbod op de peuterspeelzalen.Ook ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen gebruik maken van dit aanbod. Vraag gerust naar de voorwaarden;
♦De Bredeschool biedt aan de achterkant een prachtige buitenruimte;
♦We zijn centraal gelegen, in het centrum van Lichtenvoorde;
♦Maandelijks hebben we een activiteit met bewoners van de Antoniushove en wekelijks spelen we samen met de kinderen van Villa Kakelbont (Zozijn). We werken samen met de Ludgerusschool en de Villa in ons thematisch aanbod.
♦We zijn een stichting zonder winstoogmerk;
♦We hebben een ruime ruilregeling;
♦Broodmaaltijden, tussendoortjes, uitstapjes e.d. zijn bij de prijs inbegrepen;
♦Minimaal één keer per jaar organiseren we een thema-avond;
♦Jaarlijks is er een oudergesprek over de ontwikkeling van uw kind;
♦We bieden  opvang op maat zo is  het is mogelijk om slechts 40 weken af te nemen.
♦We werken het jaar door met thema’s, u ontvangt een themabrief, zodat u weet welke activiteiten er worden geboden en u ontvangt tips voor thuis;
♦We werken met nieuwsbrieven;
♦We bieden uw kind een liefdevol tweede thuis waarin het zich veilig vertrouwd en prettig voelt!

Openingstijden Kinderopvang
Ons kinderdagverblijf is 52 weken per jaar geopend, m.u.v. zon- en feestdagen.

Onze openingstijden;
regulier van 07.30-18.00
Verlengde opvang; 07.00-19.00 (Tegen meerprijs zie kosten kinderopvang)
Minimale afname één dagdeel.

Nieuwsgierig?
Bel ons gerust voor een afspraak en een geheel vrijblijvende bezichtiging.

Kinderdagverblijf Stichting de Achthoek Kinderopvang  Lichtenvoorde;
De Parel (0-4)  Peuteropvang de Bouwsteen (2-4)
Bredeschool de Kei
Varsseveldseweg 8
7131 BJ Lichtenvoorde
Telefoon;06-38451515.
Telefoon kantoor; 0544-487150
Nummer Kamer van Koophandel; 54822491
Registratienummer landelijk register kinderopvang; 902751281