Kinderdagverblijf Het Gele Park (VE) 0-4

Kinderdagverblijf Het Gele Park

Madelief 0-4 en de Tureluur 2-4 (VE)  
IEKC Het Gele Park  
Varsseveldseweg 47  
7131 BH Lichtenvoorde  
Telefoon; 06-38451515.
Telefoon kantoor;  0544-487150
Nummer Kamer van Koophandel;  54822491
Landelijk registratienummer KOV 235944154 

Het kinderdagverblijf van Stichting de Achthoek is gehuisvest in IEKC Het Gele Park. IEKC staat voor Integraal Educatief Kindcentrum. In Het Gele Park zal veel samenwerking plaats gaan vinden met de andere organisaties; Zozijn (Villa Fluitekruid), het regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en de Hamalandschool.
De Achthoek huisvest naast het kinderdagverblijf ook een peuterspeelzaal in Het Gele Park. De ruimte van de peuterspeelzaal ligt naast de twee ruimtes van het kinderdagverblijf  in Unit de Weide. 
We beschikken over een prachtige buitenruimte waar het natuurlijk spelen centraal staat. Daarnaast kunnen we ten allen tijde gebruik maken van de aangrenzende speeltuin de Bleek en de rest van de buitenruimte van het Gele Park. In Het Gele Park is een speelzaal en snoezelruimte waar ook de kinderen van de Achthoek gebruik van mogen maken. 

Stamgroepen; 
Op ons kinderdagverblijf werken we met 2 groepen; 
Madelief;
De baby/dreumesgroep; een verticale groep voor kinderen van 0-4 jaar, met maximaal 16 kindplaatsen, 
Tureluur
De peutergroep; een horizontale groep voor peuters 2-4 jaar, met maximaal 16 kindplaatsen/
Op deze peutergroep bieden we VE. Beide groepen hebben een vast basisteam.
Kinderdagverblijf Het Gele Park is 52 weken geopend m.u.v. zon- en feestdagen.
We bieden ook flexibele opvang, voor ouders die bijvoorbeeld werken in de zorg.

Waarin onderscheiden we ons van andere kinderopvangorganisaties;

-- Lees verder --
Logo-de-Achthoek

Openingstijden kantoor

Maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.30 uur

Woensdag 9.00 uur tot 13.00 uur