Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Specialist

Stichting de Achthoek is specialist op het gebied van VVE(Voor- en Vroegschoolse Educatie.) van huis uit. Ontwikkelingsstimulering is  onze belangrijkste kerntaak, om zo jonge kinderen een goede start te geven voor later. Wij bieden VVE op onze peuterspeelzalen en de peuteropvang in Bredeschool de Kei in Lichtenvoorde.

Het VVE-programma Startblokken is een methode die uitgaat van een ontwikkelingsgerichte visie. De werkwijze sluit aan op de werkwijze van de basisscholen. Het VVE-programma richt zich op de persoonlijke en brede ontwikkeling van kinderen. Situaties uit het echte leven worden nagebootst. 

Het VVE programma is er op gericht de jongste kinderen te ondersteunen, te stimuleren en te observeren, zodat hun kansen op schoolsucces zullen toenemen. De accenten liggen op voorwaarden voor een optimale ontwikkeling, veiligheid, geborgenheid en zelfvertrouwen, op sociale en communicatieve competenties op taalontwikkeling, beginnende geletterdheid en het leren van Nederlands als tweede taal voor kinderen met een andere moedertaal.

Hoe doen we dit

  • Taalontwikkeling; Uitbreiding woordenschat, het stimuleren van het taalbegrip en de actieve taal, het stimuleren van de beginnende geletterdheid.
  • Beginnende rekenvaardigheid; Bijvoorbeeld; Tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
  • Motorische ontwikkeling.; Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling; Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.
  • Ons aanbod wordt aangeboden in thema’s waar we gemiddeld 8 weken aan werken, er wordt als het ware een minimaatschappij gecreëerd op de groepen.
  • Gedurende de peuterperiode komt uw kind in aanraking met alle begindoelen van groep 1.
  • Deze doelen worden vertaald naar een gevarieerd activiteitenaanbod en verwerkt in betekenisvolle thema’s.
  • De ontwikkeling van ieder kind wordt goed gevolgd zodat we weten wat een kind nodig heeft. We hanteren voor ieder kind een volgsysteem.
  • Kinderen die dit nodig hebben kunnen extra dagdelen komen, deze dagdelen worden bekostigd door de gemeente.
  • We werken samen en stemmen af met de basisschool, kinderen worden zo nodig warm overgedragen.

Nieuwsgierig?

Mocht na het lezen van deze informatie uw interesse zijn gewekt en u wilt persoonlijk sfeer komen proeven, dan bent u van harte welkom om eens binnen te lopen bij onze locaties. Het is wel handig om vooraf even te bellen met de juf van een locatie om hiervoor een afspraak te maken.