Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Specialist

Stichting de Achthoek is specialist op het gebied van VVE(Voor- en Vroegschoolse Educatie.) van huis uit. Ontwikkelingsstimulering is  onze belangrijkste kerntaak, om zo jonge kinderen een goede start te geven voor later. Wij bieden VVE op onze peuterspeelzalen en de  peuteropvang in Bredeschool de Kei in Lichtenvoorde.

Het VVE-programma Startblokken is een methode die uitgaat van een ontwikkelingsgerichte visie. De werkwijze sluit aan op de werkwijze van de basisscholen. Het VVE-programma richt zich op de persoonlijke en brede ontwikkeling van kinderen. Situaties uit het echte leven worden nagebootst. 

Het VVE programma is er op gericht de jongste kinderen te ondersteunen, te stimuleren en te observeren, zodat hun kansen op schoolsucces zullen toenemen. De accenten liggen op voorwaarden voor een optimale ontwikkeling, veiligheid, geborgenheid en zelfvertrouwen, op sociale en communicatieve competenties op taalontwikkeling, beginnende geletterdheid en het leren van Nederlands als tweede taal voor kinderen met een andere moedertaal.

Hoe doen we dit……….

-- Lees verder --

Nieuwsgierig?

Mocht na het lezen van deze informatie uw interesse zijn gewekt en u wilt persoonlijk sfeer komen proeven, dan bent u van harte welkom om eens binnen te lopen bij onze locaties. Het is wel handig om vooraf even te bellen met de juf van een locatie om hiervoor een afspraak te maken.