De Petteflet

Peuterspeelzaal de Petteflet is gehuisvest in de Willibrordusschool. We hebben een eigen ruimte en daarnaast hebben we nog de beschikking over een gezamenlijke buitenruimte en een eigen buitenruimte.

De peuterspeelzaal biedt onderdak aan 3 groepen
Maandagmorgen/Woensdagmorgen Karin van der Donk en Yvonne Nieling
Maandagmiddag/Donderdagmorgen Karin van der Donk 
Dinsdagmorgen/Donderdagmiddag Karin van der Donk en Lynn Goossens
   

De Petteflet is een VVE-locatie.
De leidsters worden ondersteund door een vrijwilliger, Diny Huis in ‘t Veld 
Ook zijn er er stagiaires op de groep afkomstig van het Graafschapscollege van de opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 3 en 4.