De Petteflet

Peuterspeelzaal de Petteflet is gehuisvest in de Willibrordusschool. We hebben een eigen ruimte en daarnaast hebben we nog de beschikking over een gezamenlijke buitenruimte en een eigen buitenruimte.

De peuterspeelzaal biedt onderdak aan 3 groepen
Maandagmorgen/Woensdagmorgen Karin van der Donk en Yvonne Nieling
Dinsdagmorgen/Donderdagmorgen Karin van der Donk 
De eindtijd is 12.00 uur  
   

De Petteflet is een VVE-locatie.
De leidsters worden ondersteund door een vrijwilliger, Diny Huis in ‘t Veld en Nicole Klein Gebbink. 
Ook zijn er er stagiaires op de groep afkomstig van het Graafschapscollege van de opleiding Pedagogisch Medewerker niveau 3 en 4.