De Bolderkoare

De Bolderkoare is gevestigd in basisschool de Regenboog, we hebben de beschikking over een eigen buitenruimte en kunnen gebruik maken van de gymzaal.

De peuterspeelzaal biedt onderdak aan 4 groepen
Maandagmorgen/Woensdagmorgen Asli Yuksel en Roszi Buijnink
Maandagmiddag/Donderdagmorgen Hennie Arentsen 
Dinsdagmorgen/Donderdagmiddag Asli Yuksel en Celeste te Plate
Dinsdagmiddag/Vrijdagmorgen Asli Yuksel 

De Bolderkoare is een VVE-locatie.

Daarnaast werken er vrijwilligers:
Rosita Wopereis, Veri Kremer, Bianca Bonkink en Elly Konink.
Naast de vrijwilligers zijn er op alle groepen stagiaires werkzaam. Zij doen de opleiding PW 3/4.