Aanmeldweek peuterspeelzalen en peuteropvang 2020


Aanmelden Peuters peuterspeelzalen gemeente Oost Gelre 2020
In de week van 10 februari organiseert Stichting de Achthoek de jaarlijkse centrale aanmeldweek voor alle peuterspeelzalen in de gemeente Oost Gelre. Daarnaast houdt de peuteropvang van Stichting de Achthoek (Bredeschool de Kei) die week open huis. Met de centrale aanmeldingsweek wil de Stichting in beeld krijgen hoeveel peuters het komend schooljaar, 2020-2021 gaan instromen.
Wordt uw kind in het schooljaar 2020-2021 2 jaar, en u wilt uw kind een goede voorbereiding geven op de basisschool, dan kunt u het opgeven voor een van de peuterspeelzalen of peuteropvang van Stichting de Achthoek. Tijdens de aanmeldweek, kunt u een kijkje komen nemen op de groepen om sfeer te proeven en geïnformeerd te worden over het aanbod. Uiteraard is uw kind ook van harte welkom!

VVE-specialist en samenwerking met de basisschool
Een peuterspeelzaal is helemaal gericht op ontwikkelingsstimulering van kinderen. Stichting de Achthoek biedt VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie. De Achthoek is hierin gespecialiseerd. We werken met betekenisvolle thema’s, onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd. Alle begindoelen van groep 1, komen in de twee jaar dat uw kind op de peuterspeelzaal zit aan bod. Deze doelen worden vertaald naar betekenisvolle activiteiten. Op onze website vindt u meer informatie over onze werkwijze; www.deachthoek.com Doordat we inwonen bij de basisschool werken we intensief samen, waardoor de peuters van de peuterspeelzaal goed worden voorbereid en makkelijker doorstromen naar groep 1.

Peuters die spelen, leren voor later, het is daarom van groot belang voor de latere ontwikkeling dat uw kind voor de basisschool een peuterspeelzaal bezoekt.

• Uw peuter wordt goed voorbereid op de basisschool, het aanbod is afgestemd op de begindoelen van groep 1.
• Uw peuter wordt in de totale ontwikkeling gestimuleerd
• Uw peuter kan spelen in een vaste groep met leeftijdsgenootjes waarmee het sociaal gedrag kan ontwikkelen
• De peuterspeelzaal biedt een stimulerende en uitdagende omgeving
• De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd en waar nodig extra gestimuleerd

Plaatsing
Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding, indien u uw kind later aanmeldt kunnen we helaas geen plek garanderen. Voor een aantal van onze locaties hanteren we een wachtlijst. Bent u niet in de gelegenheid om tijdens de aanmeldingsweek uw kind aan te melden, dan kunt u uw kind aanmelden via onze website. Ook is het mogelijk om telefonisch of per email een aanmeldingsformulier aan te vragen; 0544-487150/info@deachthoek.com. Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar onze website www.deachthoek.com.

VVE Peuteropvang in Bredeschool de Kei
Tijdens de centrale aanmeldingsweek, is het kinderdagverblijf van de Achthoek ook geopend voor belangstellenden. Het kinderdagverblijf van de Achthoek is een VVE (Voor- en vroegschoolse Educatie) locatie. Onderdeel van onze kinderopvang is de peuteropvang voor kinderen van 2- tot 4 jaar. Binnen de peuteropvang doen we hetzelfde aanbod als op de peuterspeelzalen, met dat verschil dat de openingstijden op de peuteropvang ruimer zijn. De peuteropvang is gevestigd in Bredeschool de Kei. Deze prachtige locatie biedt veel extra mogelijkheden voor de kinderen die daar verblijven.

Locaties en openingstijden tijdens aanmeldingsweek;
Groenlo;
 Woezel/ Basisschool ‘t Carillon
Maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 de Petteflet/Willibrordusschool
Maandag-, dinsdagmorgen-, woensdag- ,donderdagmorgen van 09.00-11.00 uur
Lichtenvoorde;
 de Bolderkoare/Basisschool de Leeuw, locatie de Regenboog
Maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 Ukkepuk/Basisschool de Jozefschool
Alle ochtenden van 09.00-11.00 uur

 Peuteropvang Bredeschool de Kei;
Alle ochtenden van 09.00-11.00 uur

Zwolle;
 Klein Duimpje/ Ludgerusschool
dinsdag-, donderdagmorgen van 09.00-11.00 uur.

Zieuwent;
 De Woelige Hoek/ Sint Jozefschool
maandag- en donderdagmorgen van 09.00-11.00

Vragender;
 Ons Heuksken/Antoniusschool
dinsdag- en donderdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Lievelde;
 Lucky Luke/Antoniusschool
dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Harreveld;
 ’t Kelderke/Canisiusschool
maandag- en woensdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Mariënvelde;
 ’t Stekkie/St. Theresiaschool
woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-11.00

De Woelige Hoek: HOOR JIJ OOK MUZIEK?

De huishoek is omgetoverd tot een podium, de kinderen mogen hier zelf optreden met microfoon en/of instrumenten. Op de zitzakken kan geluisterd worden naar muziek. Met de speciale gekleurde verlichting hopen we samen met de kinderen te gaan genieten van deze nieuwe belevenis.Ook komt er een verkleed- en make-up hoek waar de peuters zichzelf mogen mooi maken voor het optreden.
Het themaboekje is: De beer, de piano, de hond en de viool.

Het podium

Er zullen weer veel leuke speel- en leerdoelen voorbij komen.
Zoals:
Sociaal emotioneel: De kinderen krijgen ruimte om te mogen zijn wie ze willen zijn. Dit kan blij en uitbundig zijn, maar er zullen ook kinderen zijn die eerst graag kijken naar de ander. We zullen stimuleren dat de kinderen sympathie en belangstelling voor andere kinderen tonen.
Rekenontwikkeling: We zullen de muziekinstrumenten vergelijken en ordenen, hoeveel trommels en hoeveel fluiten zijn er? We benoemen de cijfers 1 t/m 10 , er mogen 3 kindjes op het podium en tellen samen 1, 2, 3. Voor de oudere kinderen maken we het iets moeilijker en maken we cijfers 1, 2, 3, en kijken wat ze hiermee kunnen . Alle nummers 1 mogen dansen of de nummers 2 mogen muziek maken.
Grove motorische ontwikkeling: Er is volop gelegenheid om te dansen, springen en bewegen op muziek. En natuurlijk gaan we ook de polonaise oefenen voor het carnaval.
Fijne motoriek: Er zullen verschillende muziek instrumenten worden gemaakt. We maken een vlinderstrik voor de dirigent. We maken mooie linten om mee te dansen. Ook gaan we schrijfdansen met scheerschuim, bijzonder om te zien dat kinderen soms scheerschuim spannend vinden en volledig ontspannen met de vingers en handen als er bij gezongen wordt.
Taalontwikkeling: Er zal aandacht zijn voor een positieve luisterhouding naar zang en muziek en worden gestimuleerd om de luisterhouding iets langer vast te houden. Ook proberen we de kinderen non-verbale taal te laten begrijpen, zoals sta stil als de muziek stopt of kijken naar de dirigent. Natuurlijk komen er weer veel nieuwe woorden voorbij.

Het themaboekje

Aanbod BSO op de Antoniusschool Lievelde


Op verzoek van de directie van de Antoniusschool in Lievelde gaat de Achthoek starten met BSO in Lievelde op de Antoniusschool. Met een eigen BSO hoeven kinderen daardoor niet langer na schooltijd te worden opgehaald met een busje om elders naar de BSO te gaan. Indien u gebruik wilt gaan maken van deze nog op te starten BSO, dan kunt u uw kind inschrijven. Het inschrijfformulier kunt u downloaden via deze site; aanmelden/aanmelden Buitenschoolse opvang.
Voor meer informatie over het aanbod dat we gaan doen, verwijzen we u naar het informatieboekje van BSO de Bulte in Vragender, ook te vinden op deze site; kinderopvang/informatieboekje.
 

Vrijwilligers gezocht

We zijn op zoek naar vrijwilligers die hand- en spandiensten verlenen op onze groepen.
Maandagmorgen; PSZ de Petteflet
Dinsdagmorgen; PSZ Ons Heuksken
Donderdagmorgen; PSZ Ons Heuksken
Donderdagmorgen; PSZ de Bolderkoare
Donderdagmorgen; PSZ de Petteflet
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator; 0544-487150

Animatiefilm IEKC

Er is een animatiefilm gemaakt over het IEKC. Ook de Achthoek is partner in het Integraal Educatie Kind Centrum.  Deze korte film schets een helder beeld over het IEKC;  Wat is een IEKC, waarom willen we dit, wat brengt het onze kinderen;
http://www.iekcoostgelre.nl/geen-categorie/animatiefilm-iekc/