Bestuur en overhead

Het bestuur van Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen en Kinderopvang
Het bestuur is eindverantwoordelijkheid voor de organisatie. Het bestuur beheert twee Stichtingen; Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen en Stichting de Achthoek Kinderopvang.
De werkgeverstaken worden uitgevoerd door de administrateur en de coördinator , die in loondienst zijn van de Stichting. Zij worden ondersteund door een administratieve kracht. Het bestuur vergadert eens per maand. De coördinator  en de administrateur zijn bij de vergaderingen aanwezig.
Marieke Zandbergen is werkzaam als coach en pedagogisch beleidsmedewerker binnen de Achthoek. 

De bestuurssamenstelling is als volgt;
Dhr. E. Leijzer                   Voorzitter
Mevr. F. Bomers               Secretaris
Mevr. K. Slotman             Algemeen bestuurslid
Mevr. A. Wassink             Algemeen bestuurslid 
Dhr. R. Eskes                     Algemeen bestuurslid

Contact bestuur; bestuur@deachthoek.com

Administrateur;Francis ten Have (administratie@deachthoek.com)
Administratief medewerkster/planning;Sonja ten Have (s.tenhave@deachthoek.com)
Coördinator;Gemma Bongers (g.bongers@deachthoek.com)