Bestuur en overhead

Het bestuur van Stichting de Achthoek 
Het bestuur is eindverantwoordelijkheid voor de organisatie. Het bestuur beheert twee Stichtingen; Stichting de Achthoek  en Stichting de Achthoek Het Gele Park
De werkgeverstaken worden uitgevoerd door de administrateur en de coördinator, zij worden ondersteund door een administratieve kracht en een pedagogisch beleidsmedewerker /coach.

De bestuurssamenstelling is als volgt;

Mevrouw Ellen Penterman Voorzitter
Mevrouw Henriette Reuvekamp Penningmeester
Mevrouw Henriette Reuvekamp Secretaris
Vacant Algemeen bestuurslid. 

 

Contact bestuur bestuur@deachthoek.com
Overhead info@deachthoek.com

Samenstelling Overhead;

Francis ten Have administrateur administratie@deachthoek.com
Sonja ten Have planning/administratie s.tenhave@deachthoek.com
Gemma Bongers coördinator g.bongers@deachthoek.com
Marieke Zandbergen Pedagogisch beleidsmedwerker/-coach m.zandbergen@deachthoek.com