Bestuur en overhead

Het bestuur van Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen en Kinderopvang
Het bestuur is eindverantwoordelijkheid voor de organisatie. Het bestuur beheert twee Stichtingen; Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen en Stichting de Achthoek Kinderopvang.
De werkgeverstaken worden uitgevoerd door de administrateur en de coördinator , die in loondienst zijn van de Stichting, zij worden ondersteund door een administratieve kracht. Het bestuur heeft een taakverdeling gemaakt. Er is onderscheid tussen het Dagelijks Bestuur, het DB, en het Algemeen Bestuur, het AB. Het DB wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. Het AB wordt gevormd door de overige bestuursleden en het DB. Het DB houdt geen aparte vergaderingen. Het bestuur vergadert eens per maand. De coördinator  en de administrateur zijn bij de vergaderingen aanwezig.

De bestuurssamenstelling is als volgt;
Dhr. E. Leijzer Voorzitter
Dhr.. W. Navis Penningmeester
Mevr. F. Bomers Secretaris
Mevr. K. Slotman Algemeen bestuurslid
Mevr. A. Wassink Algemeen bestuurslid 
Contact bestuur; bestuur@deachthoek.com

Administrateur;Francis ten Have (administratie@deachthoek.com)
Administratief medewerkster/planning;Sonja ten Have (s.tenhave@deachthoek.com)
Coördinator;Gemma Bongers (g.bongers@deachthoek.com)