Bestuur en overhead

Het bestuur van Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen en Kinderopvang
Het bestuur is eindverantwoordelijkheid voor de organisatie. Het bestuur beheert twee Stichtingen; Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen en Stichting de Achthoek Kinderopvang.
De werkgeverstaken worden uitgevoerd door de administrateur en de coördinator ,zij worden ondersteund door een administratieve kracht. 
Marieke Zandbergen is werkzaam als coach en pedagogisch beleidsmedewerker binnen de Achthoek. 

De bestuurssamenstelling is als volgt;

Dhr. E. Leijzer Voorzitter
Mevr. F. Bomers Secretaris
Dhr. R. Eskes Penningmeester
Mevr. K. Slotman Algemeen bestuurslid
Mevr. A. Wassink Algemeen bestuurslid

 

Contact bestuur bestuur@deachthoek.com
Overhead info@deachthoek.com

Samenstelling Overhead;

Francis ten Have administrateur administratie@deachthoek.com
Sonja ten Have planning/administratie s.tenhave@deachthoek.com
Gemma Bongers coördinator g.bongers@deachthoek.com
Marieke Zandbergen Pedagogisch beleidsmedwerker/-coach m.zandbergen@deachthoek.com