Beschrijving Personeel

Personeel Buitenschoolse Opvang Vragender
Op de Antoniusschool in Vragender verzorgen we op maandag t/m donderdag, tijdens vakanties en studiedagen BSO.
Vivian Menzing en José Engel zijn de vaste leidsters van de BSO. Ze worden ondersteund door een stagiaire.
Dorien Heebink is de vaste invalkracht.

Personeel kinderdagverblijf Stichting de Achthoek Kinderopvang
Het kinderdagverblijf heeft twee horizontale groepen;
De Parel voor baby en dreumesen (0-2)
De Bouwsteen voor peuters (2-4)

Omdat we het belangrijk vinden dat kinderen en ouders een band op kunnen bouwen met de leidsters, streven we na dat leidsters zoveel mogelijk werken op vaste dagen en een vaste groep.
De volgende leidsters zijn werkzaam op ons kinderdagverblijf;

De Bouwsteen;                                                   
Helma Minkhorst
Marieke Zandbergen
Arianne ten Have
Ilona Ruesink
Karin van der Donk
Lynn Goossens
De Parel;
Inge Jolink
Jessica Kano-Wikkerink
Loes Willink
Linda Heersink
Janine Groot Zevert
Marlinde Lammers
Ilona Ruesink
Lynn Goossens

De vaste invalkracht ;Heleen Franken-Simmelink

Daarnaast zijn er stagiaires aanwezig op zowel de Parel als de Bouwsteen. De Stagiaires zijn afkomstig van het Graafschapcollege en volgen de opleiding Pedagogisch Medewerker, niveau 3 of 4.