Beschrijving locaties/personeel

Alle locaties van Stichting de Achthoek zijn gehuisvest in een basisschool.
Hiermee kunnen we nog beter invulling geven aan de doorgaande ontwikkelingslijn.
Er wordt samengewerkt met groep 1, waarmee de overgang naar de basisschool natuurlijk verloopt.
De peuterspeelzaal is daarmee de voorloper van de basisschool.
Voor meer informatie per locatie kunt u in dit menu de locatie van uw keuze aanklikken.