Kinderopvang Stichting de Achthoek maakt KUNST!

Het thema waar we vanaf deze week mee aan de slag gaan is
 ‘Kikker is boos’. Dit boek van Max Velthuijs gaat over kikker die een schilderij wil maken maar hij wordt boos omdat het niet lukt.

Binnen dit thema komen de volgende ontwikkelingsgebieden aan bod:

Sociaal-emotionele ontwikkeling
We gaan kijken naar schilderijen en de kinderen mogen zeggen wat ze er van vinden; mooi, niet mooi, lelijk! Ook willen we het benoemen van zichzelf met ‘ik’ stimuleren.

Motorische ontwikkeling
Bij een thema als dit wordt er natuurlijk heel veel geschilderd, gekleid, geknutseld en geëxperimenteerd met materialen. Heerlijk friemelen en kliederen. Dus als je kind een keer thuis komt met iets wat vieze kleding, alvast excuus! 😉

Rekenontwikkeling
Binnen de kunst zijn natuurlijk heel veel rekenbegrippen te vinden; alleen de kleuren al bijvoorbeeld! Ook gaan we aan de slag met de vormen, als een echte Mondriaan.

Taalontwikkeling
We krijgen weer een leuke collectie boeken binnen van de bibliotheek, daar zijn we altijd heel erg blij mee! We lezen natuurlijk het themaboek ‘Kikker is boos’ maar ook ‘het blauwe paard’. Misschien kunt u deze boeken via de bibliotheek lenen, is ook leuk voor thuis.
En we gaan natuurlijk onze kunstwerken signeren met onze eigen naam!

Als afsluiting stellen we een prachtige tentoonstelling samen waarin alle onze kunstwerken te zien zullen zijn.

We gaan weer open vanaf 11 mei!

Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdagavond is bekend geworden dat de kinderopvang  en het basisonderwijs vanaf 11 mei weer open gaan.
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker. Ouders en pedagogisch medewerkers moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de kinderopvang. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord. Zie voor meer informatie; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Dit betekent dat ons kinderdagverblijf de peuterspeelzalen  vanaf 11 mei de deuren weer gaan openen voor alle kinderen! We zijn superblij met dit besluit en we verheugen ons er enorm op om uw kind(eren) dan weer te  kunnen zien.

Voor de BSO gelden de volgende afspraken;
Stichting de Achthoek dient de werkwijze van school te volgen, conform de landelijke richtlijnen;
Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders zolang het maatregelenpakket voortduurt.
Als u van school heeft vernomen op welke dagen uw kind onderwijs volgt en dus ook recht heeft op BSO, wilt u dit dan doorgeven aan Vivian Menzing, zodat zij de planning kan maken?
Dit kunnen dus andere dagen zijn dan u normaliter afneemt.

Noodopvang;
Tijdens de meivakantie gaan we gewoon door met onze noodopvang op ons kinderdagverblijf in Bredeschool de Kei en op BSO de Bulte in Vragender, voor ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen. 

Gezondheidsmaatregelen;
Omdat we er op moeten toezien dat er tussen de volwassenen onderling, wel de 1.5 meter afstand wordt gegarandeerd hebben we richtlijnen opgesteld die met ouders per mail worden gedeeld.

Vragen?
Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen;
Telefoon;  0544-487150
E-mail;      g.bongers@deachthoek.com. 

Dottie’s Eieren centraal op Woezel ook tijdens de crisis……

Nu de peuterspeelzaal gesloten is vanwege het Corona virus, proberen we toch, al is het op afstand, verder te gaan met dit thema dat geheel in het teken staat van de lente.
Ouders krijgen wekelijks een brief met tips voor thuisactiviteiten die in het teken staan van dit thema. De zaadjes die we hebben gezaaid, beginnen uit te komen. De juffen sturen de kinderen foto’s van de plantjes die uit de zaadjes zijn voortgekomen. We moeten roeien met de riemen die we hebben, maar we blijven wel in verbinding met elkaar. Door te bellen, foto’s te sturen en tips voor leuke activiteiten  te geven aan ouders.
We hopen dat we elkaar snel weer kunnen en mogen zien, we missen jullie enorm……

Achthoek start BSO op basisschool de Leeuw Lichtenvoorde

Vanaf het nieuwe schooljaar gaat Stichting de Achthoek de BSO verzorgen op basisschool de Leeuw in Lichtenvoorde.
In principe doen we dit op alle middagen, studiedagen en tijdens vakanties.
U kunt uw kind aanmelden via onze site.

Stichting de Achthoek biedt opvang op maat. Op maat voor de kinderen door het bieden van een voorziening met speelmogelijkheden die aansluiten bij de verschillende leeftijdsgroepen en belevingswerelden. Kinderen kunnen er ongedwongen spelen in hun ‘vrije tijd’ en daarbij worden ook allerlei activiteiten aangeboden. Hierdoor ontstaat een bijkomend extraatje, een educatieve functie: kinderen kunnen van alles leren en oefenen op een niet ‘schoolse’ manier.
Voor meer informatie kunt u bellen met 0544-487150.

Penningmeester gezocht

Aanbod BSO op de Antoniusschool Lievelde


Op verzoek van de directie van de Antoniusschool in Lievelde gaat de Achthoek starten met BSO in Lievelde op de Antoniusschool. Met een eigen BSO hoeven kinderen daardoor niet langer na schooltijd te worden opgehaald met een busje om elders naar de BSO te gaan. Indien u gebruik wilt gaan maken van deze nog op te starten BSO, dan kunt u uw kind inschrijven. Het inschrijfformulier kunt u downloaden via deze site; aanmelden/aanmelden Buitenschoolse opvang.
Voor meer informatie over het aanbod dat we gaan doen, verwijzen we u naar het informatieboekje van BSO de Bulte in Vragender, ook te vinden op deze site; kinderopvang/informatieboekje.
 

Vrijwilligers gezocht

We zijn op zoek naar vrijwilligers die hand- en spandiensten verlenen op onze groepen.
Maandagmorgen; PSZ de Petteflet
Dinsdagmorgen; PSZ Ons Heuksken
Donderdagmorgen; PSZ Ons Heuksken
Donderdagmorgen; PSZ de Bolderkoare
Donderdagmorgen; PSZ de Petteflet
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator; 0544-487150

Animatiefilm IEKC

Er is een animatiefilm gemaakt over het IEKC. Ook de Achthoek is partner in het Integraal Educatie Kind Centrum.  Deze korte film schets een helder beeld over het IEKC;  Wat is een IEKC, waarom willen we dit, wat brengt het onze kinderen;
http://www.iekcoostgelre.nl/geen-categorie/animatiefilm-iekc/