Penningmeester gezocht

Stichting de Achthoek peuterspeelzalen en kinderopvang is op zoek naar een nieuw bestuurslid. De Achthoek biedt op 10 locaties peuterspeelzaalwerk, daarnaast bieden we kinderopvang 0-4 in Lichtenvoorde en BSO in de basisschool van Vragender, Lievelde en de Leeuw in Lichtenvoorde. Dit doen we met 30 werknemers en 50 vrijwilligers.
Inzet en enthousiasme en werken vanuit ons hart, zijn daarbij de belangrijkste ingrediënten om Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen en Kinderopvang te maken tot wat we zijn; Een organisatie zonder winstoogmerk waar het kind centraal staat.
Wij zijn op zoek naar iemand die zich vrijwillig in wil zetten voor onze organisatie. Gezien de samenstelling van het bestuur en onze doelstelling zijn we op zoek naar een bestuurder die affiniteit heeft met financiën.

Functieprofiel;
• Affiniteit met de doelgroep (peuterspeelzaalwerk en kinderopvang 0-4 en 4-12).
• Affiniteit met de doelstelling en functie van de Stichting.
• Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
• Het vermogen om kritisch en met een frisse blik naar de Stichting te kijken.
• iemand die meedenkt met het beleid van de Stichting en mee aanstuurt op hoofdlijnen.
• Integriteit en verantwoordelijkheidsgevoel.
• Sociaal vaardig met het nodige inlevingsvermogen.
• Voorbereiding en actieve deelname aan de maandelijkse vergaderingen.
• Af en toe beschikbaar zijn voor overleg overdag.
• Een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar alle zaken die spelen rondom de Achthoek.

Naast de algemene competenties die gelden voor een bestuurslid van Stichting de Achthoek,
gelden de volgende kerncompetenties voor deze functie:

-- Lees verder --

Peuterspeelzaal de Bolderkoare naar basisschool de Leeuw;


De Bolderkoare gaat in de zomervakantie verhuizen naar basisschool de Leeuw. Het afgelopen schooljaar was de onderbouw van de Regenboog als ingetrokken op locatie ‘t Hof, waardoor de samenwerking even op een laag pitje kwam te staan. Vanaf 31 augustus pakken we de draad weer op en gaan we samen aan de slag met de doorgaande leerlijn! We hebben er zin in!

Corona-nieuws;


Vanaf 1 juli zijn de maatregelen m.b.t.. te bestrijding van het coronavrisus versoepeld. We hanteren de beslisboom van de brancheorganisatie om te bepalen of een kind al of niet moet worden geweerd.

Verder hebben we besloten dat we de intakegesprekken en de exitgesprekken als een kind 4 jaar wordt weer fysiek plannen.
Per locatie zijn de aangepaste maatregelen aangepast en gedeeld met ouders.

Voor de toelichting;
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/actueel/nieuws/2020/6/30/protocol-kinderopvang-aangepast

Vragen?
Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen;
Telefoon; 0544-487150
E-mail; g.bongers@deachthoek.com.

BSO de Leeuw van start op basisschool de Leeuw

Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat de Achthoek BSO verzorgen op basisschool de Leeuw.Voor meer informatie over het BSO aanbod van de Achthoek; www.deachthoek.com/kinderopvang/buitenschoolse opvang; 
U kunt het informatieboekje opvragen; info@deachthoek.com;
Of bellen met 0544-487150. 

BSO de Daltons Antoniusschool Lievelde van start;


Vanaf 31 augustus starten we BSO op de Antoniusschool in Lievelde.
Dit doen we op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag, tijdens studiedagen en vakanties. Bij voldoende animo breiden we het aanbod uit naar de overige middagen en voorschoolse opvang.

Vrijwilligers gezocht

We zijn op zoek naar vrijwilligers die hand- en spandiensten verlenen op onze groepen.
Maandagmorgen; PSZ de Petteflet
Dinsdagmorgen; PSZ Ons Heuksken
Donderdagmorgen; PSZ Ons Heuksken
Donderdagmorgen; PSZ de Bolderkoare
Donderdagmorgen; PSZ de Petteflet
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator; 0544-487150

Animatiefilm IEKC

Er is een animatiefilm gemaakt over het IEKC. Ook de Achthoek is partner in het Integraal Educatie Kind Centrum.  Deze korte film schets een helder beeld over het IEKC;  Wat is een IEKC, waarom willen we dit, wat brengt het onze kinderen;
http://www.iekcoostgelre.nl/geen-categorie/animatiefilm-iekc/