Algemeen Nieuws

Peuterspeelzaal Ukkepuk is verhuisd naar de Jozefschool.
Op 2 september is peuterspeelzaal Ukkepuk gestart in de Jozefschool aan de Schatbergstraat 81 in Lichtenvoorde. Peuterspeelzaal Ukkepuk was vanaf 2007 onderdeel van de Jorisschool op Flierbeek. De Jorisschool kampte echter de laatste jaren met ruimtegebrek en had het lokaal van Ukkepuk hard nodig voor onderwijs. Gelukkig is er een oplossing is gevonden voor de huisvesting van Ukkepuk in de Jozefschool.
Het onderkomen in de Jozefschool is van tijdelijke aard. In 2021 gaat peuterspeelzaal Ukkepuk samen met o.a. de Jozefschool, mee naar het IEKC (Integraal Educatief KindCentrum). In het najaar van 2019 wordt er gestart met de bouw van het IEKC. Door nu al in te wonen bij de Jozefschool hebben we de unieke kans om een samenwerking tot stand te brengen en invulling te geven aan de doorgaande lijn in aanloop naar het IEKC. De teams van de Jozefschool en van Ukkepuk zien uit naar deze samenwerking. Dit enthousiasme van beide kanten, biedt volop kansen om kinderen voor te bereiden op de basisschool.
Dit geldt uiteraard voor alle kinderen, ook voor kinderen die niet doorstromen naar de Jozefschool maar een van de andere basisscholen. Inwoning bij een basisschool, de fysieke nabijheid, is een voorwaarde voor een mooie doorgaande lijn. Het geeft een kind een goede start voor later. Voor meer informatie over het peuterspeelzaalwerk in Oost Gelre; www.deachthoek.com.

 

Certificaat klachtenvrij Stichting de Achthoek Kinderopvang en Peuterspeelzalen 2018
Stichting de Achthoek heeft van de geschillencommissie een klachtenvrij certificaat mogen ontvangen. Dit betekent dat er over 2018 geen klachten over onze organisatie zijn ingediend bij de geschillencommissie.
We zijn hier trots op!
Certificaat klachtenvrij Stichting de Achthoek Kinderopvang en Peuterspeelzalen 2018

Juf Melanie Heezen neemt afscheid als peuterleidster

Op maandag 1 juli a.s. neemt juf Melanie Heezen, definitief afscheid als peuterleidster bij Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen. Melanie sluit hiermee een periode van 26 jaar af, waarin ze werkzaam is geweest als leidster op peuterspeelzaal Ukkepuk te Lichtenvoorde.

Melanie is 26 jaar geleden gestart als peuterleidster. Samen met Marijke te Poele richtte zij in augustus 1993, peuterspeelzaal Ukkepuk op. Peuterspeelzaal Ukkepuk was destijds gevestigd in dorpshuis Den Diek en was een zelfstandige peuterspeelzaal met een eigen bestuur. In 2006 is peuterspeelzaal Ukkepuk, door een fusie opgegaan in Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen. Vanaf 2007 is peuterspeelzaal Ukkepuk gevestigd in basisschool de Jorisschool te Lichtenvoorde.

Het is uniek te noemen, dat juf Melanie zoveel jaren deze functie heeft vervuld.
Als leidster heeft ze aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het peuterspeelzaalwerk in Lichtenvoorde.
In de jaren dat Melanie werkzaam is geweest als peuterspeelzaalleidster is het peuterspeelzaalwerk verder geprofessionaliseerd. Het is uitgegroeid van een plek met een ontmoetingsfunctie voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, tot het belangrijkste voorportaal van de basisschool met als voornaamste doel de ontwikkelingsstimulering van peuters.

Uiteraard wil Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen het vertrek van Melanie niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Op maandagavond 1 juli is er een afscheidsreceptie. De receptie wordt gehouden van 19.30 uur tot  21.30. uur op peuterspeelzaal Ukkepuk te Lichtenvoorde. Een ieder die Juf Melanie een warm hart toe draagt is van harte welkom.
Belangstellenden kunnen zich tot 19 juni aanmelden via; ukkepuk@deachthoek.com.

IEKC Lichtenvoorde
Stichting de Achthoek is partner in het te realiseren Integraal Educatie Kind Centrum.
Voor meer informatie zie;  http://www.iekcoostgelre.nl/

Alle peuterspeelzalen onderdak bij de basisschool 
Alle peuterspeelzalen wonen in bij een basisschool. 
Op peuterspeelzalen wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd en worden kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Deze kerntaak komt het meest tot zijn recht op de basisschool zelf. Door fysiek in scholen te zitten zijn we bij nog beter in staat om invulling te geven aan de doorgaande ontwikkelingslijn, kunnen we afstemmen en vooral samenwerken.

Voor kinderen die 4 jaar worden is de overgang naar de basisschool daardoor een natuurlijk proces.