Algemeen Nieuws

Pedagogisch beleidsmedewerker/-coach
Vanaf 1 januari 2019 heeft de Achthoek (Peuterspeelzalen en Kinderopvang) een pedagogisch beleidsmedewerker/-coach in dienst. Marieke Zandbergen is hiervoor aangesteld. Vanaf 1 januari worden alle pedagogisch medewerkers minimaal 1x per jaar gecoached. Hiervoor wordt jaarlijks een planning opgesteld. Daarnaast is Marieke, samen met de coördinator, verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en uitvoeren van het pedagogisch beleid. 

IEKC Lichtenvoorde
Stichting de Achthoek is partner in het te realiseren Integraal Educatie Kind Centrum.
Voor meer informatie zie;  http://www.iekcoostgelre.nl/

Alle peuterspeelzalen onderdak bij de basisschool 
Alle peuterspeelzalen wonen in bij een basisschool. 
Op peuterspeelzalen wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd en worden kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Deze kerntaak komt het meest tot zijn recht op de basisschool zelf. Door fysiek in scholen te zitten zijn we bij nog beter in staat om invulling te geven aan de doorgaande ontwikkelingslijn, kunnen we afstemmen en vooral samenwerken.

Voor kinderen die 4 jaar worden is de overgang naar de basisschool daardoor een natuurlijk proces.