Algemeen Nieuws


Aanmelden Peuters peuterspeelzalen gemeente Oost Gelre 2020

In de week van 10 februari organiseert Stichting de Achthoek de jaarlijkse centrale aanmeldweek voor alle peuterspeelzalen in de gemeente Oost Gelre. Daarnaast houdt de peuteropvang van Stichting de Achthoek (Bredeschool de Kei) die week open huis. Met de centrale aanmeldingsweek wil de Stichting in beeld krijgen hoeveel peuters het komend schooljaar, 2020-2021 gaan instromen.
Wordt uw kind in het schooljaar 2020-2021 2 jaar, en u wilt uw kind een goede voorbereiding geven op de basisschool, dan kunt u het opgeven voor een van de peuterspeelzalen of peuteropvang van Stichting de Achthoek. 
Tijdens de aanmeldweek, kunt u een kijkje komen nemen op de groepen om sfeer te proeven en geïnformeerd te worden over het aanbod. Uiteraard is uw kind ook van harte welkom!

VVE-specialist en samenwerking met de basisschool
Een peuterspeelzaal is helemaal gericht op ontwikkelingsstimulering van kinderen. Stichting de Achthoek biedt VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie. De Achthoek is hierin gespecialiseerd. We werken met betekenisvolle thema’s, onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd. Alle begindoelen van groep 1, komen in de twee jaar dat uw kind op de peuterspeelzaal zit aan bod. Deze doelen worden vertaald naar betekenisvolle activiteiten. Op onze website vindt u meer informatie over onze werkwijze; www.deachthoek.com Doordat we inwonen bij de basisschool werken we intensief samen, waardoor de peuters van de peuterspeelzaal goed worden voorbereid en makkelijker doorstromen naar groep 1.

Peuters die spelen, leren voor later, het is daarom van groot belang voor de latere ontwikkeling dat uw kind voor de basisschool een peuterspeelzaal bezoekt.

• Uw peuter wordt goed voorbereid op de basisschool, het aanbod is afgestemd op de begindoelen van groep 1.
• Uw peuter wordt in de totale ontwikkeling gestimuleerd
• Uw peuter kan spelen in een vaste groep met leeftijdsgenootjes waarmee het sociaal gedrag kan ontwikkelen
• De peuterspeelzaal biedt een stimulerende en uitdagende omgeving
• De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd en waar nodig extra gestimuleerd

Plaatsing
Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding, indien u uw kind later aanmeldt kunnen we helaas geen plek garanderen. Voor een aantal van onze locaties hanteren we een wachtlijst. Bent u niet in de gelegenheid om tijdens de aanmeldingsweek uw kind aan te melden, dan kunt u uw kind aanmelden via onze website. Ook is het mogelijk om telefonisch of per email een aanmeldingsformulier aan te vragen;
0544-487150/info@deachthoek.com. Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar onze website www.deachthoek.com.

VVE Peuteropvang in Bredeschool de Kei
Tijdens de centrale aanmeldingsweek, is het kinderdagverblijf van de Achthoek ook geopend voor belangstellenden. Het kinderdagverblijf van de Achthoek is een VVE (Voor- en vroegschoolse Educatie) locatie. Onderdeel van onze kinderopvang is de peuteropvang voor kinderen van 2- tot 4 jaar. Binnen de peuteropvang doen we hetzelfde aanbod als op de peuterspeelzalen, met dat verschil dat de openingstijden op de peuteropvang ruimer zijn. De peuteropvang is gevestigd in Bredeschool de Kei. Deze prachtige locatie biedt veel extra mogelijkheden voor de kinderen die daar verblijven.

Locaties en openingstijden tijdens aanmeldingsweek;

Groenlo;
 Woezel/ Basisschool ‘t Carillon
Maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 de Petteflet/Willibrordusschool
Maandag-, dinsdagmorgen-, woensdag- ,donderdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Lichtenvoorde;
 de Bolderkoare/Basisschool de Leeuw, locatie de Regenboog
Maandag-, dinsdag-, woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

 Ukkepuk/Basisschool de Jozefschool
Alle ochtenden van 09.00-11.00 uur

 Peuteropvang Bredeschool de Kei;
Alle ochtenden van 09.00-11.00 uur

Zwolle;
 Klein Duimpje/ Ludgerusschool
dinsdag-, donderdagmorgen van 09.00-11.00 uur.

Zieuwent;
 De Woelige Hoek/ Sint Jozefschool
maandag- en donderdagmorgen van 09.00-11.00

Vragender;
 Ons Heuksken/Antoniusschool
dinsdag- en donderdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Lievelde;
 Lucky Luke/Antoniusschool
dinsdag- en vrijdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Harreveld;
 ’t Kelderke/Canisiusschool
maandag- en woensdagmorgen van 09.00-11.00 uur

Mariënvelde;
 ’t Stekkie/St. Theresiaschool
woensdag- en vrijdagmorgen van 09.00-11.00

IEKC Lichtenvoorde
Stichting de Achthoek is partner in het te realiseren Integraal Educatie Kind Centrum.
Voor meer informatie zie;  http://www.iekcoostgelre.nl/

Alle peuterspeelzalen onderdak bij de basisschool 
Alle peuterspeelzalen wonen in bij een basisschool. 
Op peuterspeelzalen wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd en worden kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Deze kerntaak komt het meest tot zijn recht op de basisschool zelf. Door fysiek in scholen te zitten zijn we bij nog beter in staat om invulling te geven aan de doorgaande ontwikkelingslijn, kunnen we afstemmen en vooral samenwerken.

Voor kinderen die 4 jaar worden is de overgang naar de basisschool daardoor een natuurlijk proces.