Algemeen Nieuws

Certificaat klachtenvrij Stichting de Achthoek Kinderopvang en Peuterspeelzalen 2018
Stichting de Achthoek heeft van de geschillencommissie een klachtenvrij certificaat mogen ontvangen. Dit betekent dat er over 2018 geen klachten over onze organisatie zijn ingediend bij de geschillencommissie.
We zijn hier trots op!
Certificaat klachtenvrij Stichting de Achthoek Kinderopvang en Peuterspeelzalen 2018

Juf Melanie Heezen neemt afscheid als peuterleidster

Op maandag 1 juli a.s. neemt juf Melanie Heezen, definitief afscheid als peuterleidster bij Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen. Melanie sluit hiermee een periode van 26 jaar af, waarin ze werkzaam is geweest als leidster op peuterspeelzaal Ukkepuk te Lichtenvoorde.

Melanie is 26 jaar geleden gestart als peuterleidster. Samen met Marijke te Poele richtte zij in augustus 1993, peuterspeelzaal Ukkepuk op. Peuterspeelzaal Ukkepuk was destijds gevestigd in dorpshuis Den Diek en was een zelfstandige peuterspeelzaal met een eigen bestuur. In 2006 is peuterspeelzaal Ukkepuk, door een fusie opgegaan in Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen. Vanaf 2007 is peuterspeelzaal Ukkepuk gevestigd in basisschool de Jorisschool te Lichtenvoorde.

Het is uniek te noemen, dat juf Melanie zoveel jaren deze functie heeft vervuld.
Als leidster heeft ze aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van het peuterspeelzaalwerk in Lichtenvoorde.
In de jaren dat Melanie werkzaam is geweest als peuterspeelzaalleidster is het peuterspeelzaalwerk verder geprofessionaliseerd. Het is uitgegroeid van een plek met een ontmoetingsfunctie voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar, tot het belangrijkste voorportaal van de basisschool met als voornaamste doel de ontwikkelingsstimulering van peuters.

Uiteraard wil Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen het vertrek van Melanie niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Op maandagavond 1 juli is er een afscheidsreceptie. De receptie wordt gehouden van 19.30 uur tot  21.30. uur op peuterspeelzaal Ukkepuk te Lichtenvoorde. Een ieder die Juf Melanie een warm hart toe draagt is van harte welkom.
Belangstellenden kunnen zich tot 19 juni aanmelden via; ukkepuk@deachthoek.com.

Pedagogisch beleidsmedewerker/-coach
Vanaf 1 januari 2019 heeft de Achthoek (Peuterspeelzalen en Kinderopvang) een pedagogisch beleidsmedewerker/-coach in dienst. Marieke Zandbergen is hiervoor aangesteld. Vanaf 1 januari worden alle pedagogisch medewerkers minimaal 1x per jaar gecoached. Hiervoor wordt jaarlijks een planning opgesteld. Daarnaast is Marieke, samen met de co√∂rdinator, verantwoordelijk voor het opstellen, implementeren en uitvoeren van het pedagogisch beleid. 

IEKC Lichtenvoorde
Stichting de Achthoek is partner in het te realiseren Integraal Educatie Kind Centrum.
Voor meer informatie zie;  http://www.iekcoostgelre.nl/

Alle peuterspeelzalen onderdak bij de basisschool 
Alle peuterspeelzalen wonen in bij een basisschool. 
Op peuterspeelzalen wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd en worden kinderen spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Deze kerntaak komt het meest tot zijn recht op de basisschool zelf. Door fysiek in scholen te zitten zijn we bij nog beter in staat om invulling te geven aan de doorgaande ontwikkelingslijn, kunnen we afstemmen en vooral samenwerken.

Voor kinderen die 4 jaar worden is de overgang naar de basisschool daardoor een natuurlijk proces.