Aanmelding / kosten

Al u een keuze maakt ; Peuterspeelzalen, Kinderdagverblijf of Buitenschoolse Opvang,  wordt u geïnformeerd over de wijze van aanmelden en de kosten.

Logo-de-Achthoek

Openingstijden kantoor

Maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.30 uur

Woensdag 9.00 uur tot 13.00 uur