Aanmelding / kosten

Al u een keuze maakt ; Peuterspeelzalen, Kinderdagverblijf of Buitenschoolse Opvang,  wordt u geïnformeerd over de wijze van aanmelden en de kosten.