Aanmelden Kinderdagverblijf Het Gele Park

Datum aanmelding:
Naam kind:
Jongen / Meisje:
(Vermoedelijke) geboortedatum kind:
Leeftijd eventuele broertjes/zusjes:
Adres:
Postcode/woonplaats:
E-mail adres:
Telefoon thuis:
-
Telefoon werk:
-
Naam JGZ-verpleegkundige van het consultatiebureau:
Welke taal wordt er thuis gesproken?:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouder/verzorger 1:
Nationaliteit:
Beroep:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ouder/verzorger 2:
Nationaliteit :
Beroep :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Met ingang van welke datum heeft u opvang nodig?:
Op welke dagen heeft u opvang nodig?:
Wij willen gebruik maken van:
Heeft u belangstelling om zitting te gaan nemen in de oudercommissie?:
Mogen wij uw e-mailadres doorgeven aan de oudercommissie?:
Type de code over:
Privacy statement; 
In ons privacy statement leggen we uit voor welke doeleinden wij deze informatie gebruiken.
Het privacy statement is terug te vinden op onze website; www.deachthoek.com

 

Of download een formulier om af te drukken.
Inschrijfformulier Kinderdagverblijf Het Gele Park 0-4 juni 2021

Logo-de-Achthoek

Openingstijden kantoor

Maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.30 uur

Woensdag 9.00 uur tot 13.00 uur