Aanmelden Buitenschoolse Opvang

Datum aanmelding:
Achternaam kind:
Roepnaam:
Geslacht:
Geboortedatum:
Geboorteland/Plaats:
Leeftijd eventuele broertjes/zusjes:
Adres:
Postcode & Woonplaats:
E-mail adres:
Telefoon thuis:
-
Telefoon werk:
-
Locatie:

In het onderstaand overzicht kunt u aangeven op welke dagen u opvang nodig heeft:

Maak uw keuze:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heeft u verlengde opvang nodig (vanaf 18.00 uur?) zo ja, wat is dan de gewenste eindtijd; :
Heeft u flexibele opvang nodig? Zo ja voor hoeveel uur per week:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ruimte voor opmerkingen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Type de code over:
Privacy statement; 
In ons privacy statement leggen we uit voor welke doeleinden wij deze informatie gebruiken.
Het privacy statement is terug te vinden op onze website; www.deachthoek.com

U kunt ook een aanmeldformulier downloaden;
Inschrijfformulier BSO Stichting de Achthoek december 2022

Logo-de-Achthoek

Openingstijden kantoor

Maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.30 uur

Woensdag 9.00 uur tot 13.00 uur