Algemeen Nieuws

 

BSO Het Gele Park

De Achthoek start vanaf het nieuwe schooljaar (2021-2022)  BSO in IEKC Het Gele Park. Alle kinderen die zijn aangemeld, worden voor de zomervakantie uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en intake samen met hun ouders.

Aantal kindplaatsen;
We hebben per opvangmoment in principe plek voor 46 kinderen. Dit is verdeeld over 2 stamgroepen.  Naast opvang na schooltijd, in vakantie en tijdens studiedagen bieden we voorschoolse opvang vanaf 07.00 uur en verlengde opvang na 18.00 uur.

Aanmelden;
Als u denkt  gebruik  te willen gaan maken van de BSO, dan kunt u
uw kind (eren) vrijblijvend inschrijven. Dit kan door het inschrijfformulier te downloaden via deze site; aanmelden/aanmelden BSO . Inschrijven is geheel vrijblijvend, het verzekert u echter wel van een plek, omdat we plaatsen op volgorde van inschrijving.

Vacatures
Vanwege de uitbreiding van ons aanbod, komen er vacatures voor BSO-medewerkers. Kent u iemand in uw omgeving die hier belangstelling voor heeft, wilt u degene dan alvast tippen?

Tot slot;
Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om BSO Het Gele Park te realiseren en er iets moois neer te zetten. Wij staan daarbij open voor suggesties van uw kant. Valt u iets op en/of heeft u vragen, schroom dan niet en laat het ons weten. We vinden het fijn dat u met ons meedenkt!

 

Aanmelden Peuters peuterspeelzalen gemeente Oost Gelre 2021/2022
Stichting de Achthoek wil  in beeld krijgen hoeveel peuters het komend schooljaar, 2021-2022, gaan instromen.
Wordt uw kind in het schooljaar 2021-2022 2 jaar, en u wilt uw kind een goede voorbereiding geven op de basisschool, dan kunt u het opgeven voor een van de peuterspeelzalen of peuteropvang van Stichting de Achthoek. Om een beeld te krijgen van ons aanbod, is het mogelijk om een rondleiding aan te vragen. Dit plannen we dan na speeltijd met in achtneming van de coronamaatregelen.

VVE-specialist en samenwerking met de basisschool;
Een peuterspeelzaal is helemaal gericht op ontwikkelingsstimulering van kinderen. Stichting de Achthoek biedt VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie. De Achthoek is hierin gespecialiseerd. We werken met betekenisvolle thema’s, onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd. Alle begindoelen van groep 1, komen in de twee jaar dat uw kind op de peuterspeelzaal zit aan bod. Deze doelen worden vertaald naar betekenisvolle activiteiten. Op onze website vindt u meer informatie over onze werkwijze; www.deachthoek.com Doordat we inwonen bij de basisschool werken we intensief samen, waardoor de peuters van de peuterspeelzaal goed worden voorbereid en makkelijker doorstromen naar groep 1.
-- Lees verder --

Noodopvang tijdens de lockdown
In verband met de lockdown zijn onze BSO’s gesloten.
We bieden wel noodopvang aan  voor;
• kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
• kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
Voor de definitie van cruciale beroepen en alle overige relevante en actuele informatie verwijzen we naar de volgende link;
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Indien u gebruik wilt maken van de noodopvang, dan kunt u dit aangeven bij ons; 0544-487150 of mailen;
v.menzing@deachthoek.com(BSO)

Corona-nieuws
We hanteren de beslisboom van de brancheorganisatie  om te bepalen of  een kind al of niet moet worden geweerd.
Per locaties zijn maatregelen vastgesteld en deze worden regelmatig geactualiseerd, waarover we u uiteraard informeren. In principe komen ouders niet op de groep/locatie. Gesprekken met ouders worden zoveel mogelijk digitaal gepland. Mocht het strikt noodzakelijk zijn om ouders fysiek te spreken dan doen we dit onder strikte voorwaarden.

Voor de toelichting; 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Vragen?
Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen;
Telefoon;  0544-487150
E-mail; g.bongers@deachthoek.com. 

 

Logo-de-Achthoek

Openingstijden kantoor

Maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.30 uur

Woensdag 9.00 uur tot 13.00 uur