Algemeen Nieuws

We gaan weer open!
Tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdagavond is bekend geworden dat de kinderopvang  en het basisonderwijs vanaf 11 mei weer open gaan.
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden, ook niet ten opzichte van de pedagogisch medewerker. Ouders en pedagogisch medewerkers moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school of de kinderopvang. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord. Zie voor meer informatie; ttps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Dit betekent dat ons kinderdagverblijf de peuterspeelzalen  vanaf 11 mei de deuren weer gaan openen voor alle kinderen! We zijn superblij met dit besluit en we verheugen ons er enorm op om uw kind(eren) dan weer te  kunnen zien.

Voor de BSO gelden de volgende afspraken;
Stichting de Achthoek dient de werkwijze van school te volgen, conform de landelijke richtlijnen;
Kinderen van 4 tot 12 jaar waarvan de ouders een contract hebben met de BSO mogen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan, aangepast dus volgens het ritme van school. Op andere dagen mogen zij niet naar de BSO. De rijksoverheid blijft de eigen bijdrage voor de kinderopvang vergoeden aan ouders zolang het maatregelenpakket voortduurt.
Als u van school heeft vernomen op welke dagen uw kind onderwijs volgt en dus ook recht heeft op BSO, wilt u dit dan doorgeven aan Vivian Menzing, zodat zij de planning kan maken?
Dit kunnen dus andere dagen zijn dan u normaliter afneemt.

Noodopvang;
Tijdens de meivakantie gaan we gewoon door met onze noodopvang op ons kinderdagverblijf in Bredeschool de Kei en op BSO de Bulte in Vragender, voor ouders die werkzaam zijn in cruciale beroepen. 

Gezondheidsmaatregelen;
Omdat we er op moeten toezien dat er tussen de volwassenen onderling, wel de 1.5 meter afstand wordt gegarandeerd hebben we richtlijnen opgesteld die met ouders per mail worden gedeeld.

Vragen?
Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen;
Telefoon;  0544-487150
E-mail;      g.bongers@deachthoek.com.