Over de Achthoek

De Achthoek is een Stichting zonder winstoogmerk.
We hebben een compleet aanbod voor kinderen van 0-12 jaar;

De Achthoek heeft 10 Peuterspeelzalen  in de gemeente Oost-Gelre.
Een kleinschalig en huiselijk Kinderdagverblijf  in Bredeschool de Kei in Lichtenvoorde.
BSO Buitenschoolse opvang  in Vragender. Indien er voldoende animo is starten we in 2020 met een tweede BSO in Lievelde. 

De Achthoek werkt nauw samen met de basisscholen in de gemeente en het consultatiebureau.  De Achthoek is ook vertegenwoordigd in diverse Netwerken die actief zijn binnen de gemeente.

Uitgangspunten van Stichting de Achthoek.

Het kind staat centraal

De Stichting wil een waardevolle aanvulling bieden op de opvoeding thuis

Het aanbod van de Achthoek geeft het kind extra ontwikkelingsmogelijkheden 

Op alle locaties wordt Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) geboden waarbij we nauw samenwerking met alle basisscholen van de gemeente Oost Gelre.

Samen met ouders willen we het beste voor de kinderen die aan ons worden toevertrouwd

Respect en betrokkenheid zijn onze sleutelwoorden.