Algemeen Nieuws

 

Aanmelden Peuters peuterspeelzalen gemeente Oost Gelre 2021
In de week van 8 februari organiseert Stichting de Achthoek de jaarlijkse centrale aanmeldweek voor alle peuterspeelzalen in de gemeente Oost Gelre. Met de centrale aanmeldingsweek wil de Stichting in beeld krijgen hoeveel peuters het komend schooljaar, 2021-2022, gaan instromen.
Wordt uw kind in het schooljaar 2021-2022 2 jaar, en u wilt uw kind een goede voorbereiding geven op de basisschool, dan kunt u het opgeven voor een van de peuterspeelzalen of peuteropvang van Stichting de Achthoek. Om een beeld te krijgen van ons aanbod, is het mogelijk om een rondleiding aan te vragen. Dit plannen we dan na speeltijd met in achtneming van de coronamaatregelen.

VVE-specialist en samenwerking met de basisschool;
Een peuterspeelzaal is helemaal gericht op ontwikkelingsstimulering van kinderen. Stichting de Achthoek biedt VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie. De Achthoek is hierin gespecialiseerd. We werken met betekenisvolle thema’s, onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd. Alle begindoelen van groep 1, komen in de twee jaar dat uw kind op de peuterspeelzaal zit aan bod. Deze doelen worden vertaald naar betekenisvolle activiteiten. Op onze website vindt u meer informatie over onze werkwijze; www.deachthoek.com Doordat we inwonen bij de basisschool werken we intensief samen, waardoor de peuters van de peuterspeelzaal goed worden voorbereid en makkelijker doorstromen naar groep 1.

  • Peuters die spelen, leren voor later, het is daarom van groot belang voor de latere ontwikkeling dat uw kind voor de basisschool een peuterspeelzaal bezoekt.
  • Uw peuter wordt goed voorbereid op de basisschool, het aanbod is afgestemd op de begindoelen van groep
  • Uw peuter wordt in de totale ontwikkeling gestimuleerd
  • Uw peuter kan spelen in een vaste groep met leeftijdsgenootjes waarmee het sociaal gedrag kan ontwikkelen
  • De peuterspeelzaal biedt een stimulerende en uitdagende omgeving
  • De ontwikkeling van uw kind wordt gevolgd en waar nodig extra gestimuleerd

Plaatsing;
Kinderen worden geplaatst op volgorde van aanmelding, indien u uw kind later aanmeldt kunnen we helaas geen plek garanderen. Voor een aantal van onze locaties hanteren we een wachtlijst.

VVE Peuteropvang in Bredeschool de Kei
Het kinderdagverblijf van de Achthoek is een VVE (Voor- en vroegschoolse Educatie) locatie. Onderdeel van onze kinderopvang is de peuteropvang voor kinderen van 2- tot 4 jaar. Binnen de peuteropvang doen we hetzelfde aanbod als op de peuterspeelzalen, met dat verschil dat de openingstijden op de peuteropvang ruimer zijn. De peuteropvang is gevestigd in Bredeschool de Kei. Deze prachtige locatie biedt veel extra mogelijkheden voor de kinderen die daar verblijven. Vanaf het nieuwe schooljaar gaat deze locatie naar IEKC het Gele Park.

De locaties;
Groenlo;
 Peuterspeelzaal Woezel/ Basisschool ’t Carillon
 Peuterspeelzaal de Petteflet/ Basisschool de Willibrordus
Lichtenvoorde;
 Peuterspeelzaal de Bolderkoare/Basisschool de Leeuw, locatie basisschool de Leeuw
 Peuterspeelzaal Ukkepuk/Basisschool Bijeen (locatie Jozefschool) Vanaf september 2021 IEKC het Gele Park
 Peuteropvang Bredeschool de Kei;
Zwolle;
 Peuterspeelzaal Klein Duimpje/ Ludgerusschool
Zieuwent;
 Peuterspeelzaal De Woelige Hoek/ Sint Jozefschool
Vragender;
 Peuterspeelzaal Ons Heuksken/Antoniusschool
Lievelde;
 Peuterspeelzaal Lucky Luke/Antoniusschool
Harreveld;
 Peuterspeelzaal ’t Kelderke/Canisiusschool
Mariënvelde;
 ’Peuterspeelzaal t Stekkie/St. Theresiaschool

Meer informatie?
Voor het maken van een afspraak voor een rondleiding en/of voor meer informatie kunt u bellen/mailen; 0544-487150/info@deachthoek.com. Voor uitgebreide informatie over ons aanbod kunt u ook terecht op onze website www.deachthoek.com;

 

Noodopvang tijdens de lockdown
In verband met de lockdown zijn alle locatie van de Achthoek,
dagopvang 0-4, peuterspeelzalen en BSO ‘s  gesloten vanaf 16 december.
We bieden wel noodopvang aan  voor;
• kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
• kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
Voor de definitie van cruciale beroepen en alle overige relevante en actuele informatie verwijzen we naar de volgende link;
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Indien u gebruik wilt maken van de noodopvang, dan kunt u dit aangeven bij ons; 0544-487150 of mailen;
g.bongers@deachthoek.com;(peuterspeelzalen)
s.tenhave@deachthoek.com (KOV 0-4)
v.menzing@deachthoek.com(BSO)

BSO IEKC Lichtenvoorde
In het schooljaar 2021-2020 opent het IEKC haar deuren.
De Achthoek gaat in het IEKC, naast kinderopvang 0-4 en VVE, BSO bieden.
Als u denkt hier gebruik van te willen gaan maken, dan kunt u
uw kind (eren) vrijblijvend inschrijven. Dit kan door het inschrijfformulier te downloaden via deze site; aanmelden/aanmelden BSO . Inschrijven is geheel vrijblijvend, het verzekert u echter wel van een plek, omdat we plaatsen op volgorde van inschrijving.

 

Corona-nieuws
We hanteren de beslisboom van de brancheorganisatie  om te bepalen of  een kind al of niet moet worden geweerd.
Per locaties zijn maatregelen vastgesteld en deze worden regelmatig geactualiseerd, waarover we u uiteraard informeren. In principe komen ouders niet op de groep. Uitzonderingen hierop zijn de intakegesprekken,
oudergesprekken als er zorg is over een kind, en het exitgesprek. Uiteraard plannen we deze gesprekken buiten speeltijd met in achtneming van de coronavoorschriften. 

Voor de toelichting; 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Vragen?
Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen;
Telefoon;  0544-487150
E-mail;      g.bongers@deachthoek.com.