Algemeen Nieuws

 

Wat is het aanbod van de Achthoek in het Gele Park;
Kinderdagverblijf het Gele Park;
In het Gele Park gaan we werken met 2 groepen op ons kinderdagverblijf;
De baby/dreumesgroep; een verticale groep voor kinderen van 0-4 jaar, met maximaal 16 kindplaatsen.
De peutergroep; een horizontale groep voor peuters 2-4 jaar, met maximaal 16 kindplaatsen.
Op deze peutergroep bieden we VVE. Beide groepen hebben een vast basisteam.
Kinderdagverblijf Het Gele Park is 52 weken geopend m.u.v. zon- en feestdagen.
We bieden ook flexibele opvang, voor ouders die bijvoorbeeld werken in de zorg.

Peuterspeelzaal Het Gele Park
Peuterspeelzaal Ukkepuk, thans gehuisvest in de Jozefschool (BIJeen) gaat als peuterspeelzaal Het Gele Park over naar het IEKC. De peuterspeelzaal is een VVE locatie. We zijn 40 weken geopend, alle dagen van 08.30-12.30. (Verlengde opvang behoort in de toekomst tot de mogelijkheden. )

BSO Het Gele Park
De Achthoek start vanaf het nieuwe schooljaar (2021-2022) BSO in Het Gele Park. Dit is een uitbreiding op ons bestaande BSO aanbod. We hebben per opvangmoment in principe plek voor 46 kinderen. verdeeld over 2 stamgroepen. Naast opvang na schooltijd, in vakanties en tijdens studiedagen bieden we voorschoolse opvang vanaf 07.00 uur en verlengde opvang na 18.00 uur.

Hoe zien we de overgang naar Het Gele Park
In Het Gele Park krijgen we nog meer mogelijkheden om invulling te geven aan de doorgaande ontwikkelingslijn, door o.a. gebruik te maken van elkaar expertise en fysiek samen te werken in de unit met onze collega’s van BIJeen, de Hamalandschool, Zozijn, en Sotog. Door samen op te trekken rondom kinderen vergroten we hun kansen.
Alle kinderen onder een dak, ongeacht hun ontwikkelingsbehoefte en leeftijd, 52 weken per jaar, van 07.00 tot 19.00 uur, we voelen ons zeer vereerd dat we daarin mogen bijdragen.
Op dit moment wordt er achter de schermen hard gewerkt om ons aanbod te realiseren in Het Gele Park en iets moois neer te zetten. Wij staan daarbij open voor suggesties van uw kant. Valt u iets op en/of heeft u vragen, schroom dan niet en laat het ons weten.
Voor meer informatie en/of het aanmelden van uw kind verwijzen we u naar onze website; www.deachthoek.com; Natuurlijk kunt u ons ook bellen of mailen; 0544-487150, info@deachthoek.com;

Vacatures
Vanwege de uitbreiding van ons aanbod, komen er vacatures voor BSO-medewerkers. Kent u iemand in uw omgeving die hier belangstelling voor heeft, wilt u degene dan alvast tippen?

Aanmelden Peuters peuterspeelzalen gemeente Oost Gelre 2021/2022
Stichting de Achthoek wil  in beeld krijgen hoeveel peuters het komend schooljaar, 2021-2022, gaan instromen.
Wordt uw kind in het schooljaar 2021-2022 2 jaar, en u wilt uw kind een goede voorbereiding geven op de basisschool, dan kunt u het opgeven voor een van de peuterspeelzalen of peuteropvang van Stichting de Achthoek. Om een beeld te krijgen van ons aanbod, is het mogelijk om een rondleiding aan te vragen. Dit plannen we dan na speeltijd met in achtneming van de coronamaatregelen.

VVE-specialist en samenwerking met de basisschool;
Een peuterspeelzaal is helemaal gericht op ontwikkelingsstimulering van kinderen. Stichting de Achthoek biedt VVE, Voor- en Vroegschoolse Educatie. De Achthoek is hierin gespecialiseerd. We werken met betekenisvolle thema’s, onderwerpen die dicht bij de kinderen staan. Spelenderwijs wordt de taal- reken, sociaal-emotionele en motorische ontwikkeling gestimuleerd. Alle begindoelen van groep 1, komen in de twee jaar dat uw kind op de peuterspeelzaal zit aan bod. Deze doelen worden vertaald naar betekenisvolle activiteiten. Op onze website vindt u meer informatie over onze werkwijze; www.deachthoek.com Doordat we inwonen bij de basisschool werken we intensief samen, waardoor de peuters van de peuterspeelzaal goed worden voorbereid en makkelijker doorstromen naar groep 1.
-- Lees verder --

Noodopvang tijdens de lockdown
In verband met de lockdown zijn onze BSO’s gesloten.
We bieden wel noodopvang aan  voor;
• kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
• kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep;
Voor de definitie van cruciale beroepen en alle overige relevante en actuele informatie verwijzen we naar de volgende link;
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Indien u gebruik wilt maken van de noodopvang, dan kunt u dit aangeven bij ons; 0544-487150 of mailen;
v.menzing@deachthoek.com(BSO)

Corona-nieuws
We hanteren de beslisboom van de brancheorganisatie  om te bepalen of  een kind al of niet moet worden geweerd.
Per locaties zijn maatregelen vastgesteld en deze worden regelmatig geactualiseerd, waarover we u uiteraard informeren. In principe komen ouders niet op de groep/locatie. Gesprekken met ouders worden zoveel mogelijk digitaal gepland. Mocht het strikt noodzakelijk zijn om ouders fysiek te spreken dan doen we dit onder strikte voorwaarden.

Voor de toelichting; 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Vragen?
Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen;
Telefoon;  0544-487150
E-mail; g.bongers@deachthoek.com. 

 

Logo-de-Achthoek

Openingstijden kantoor

Maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.30 uur

Woensdag 9.00 uur tot 13.00 uur