Algemeen Nieuws

 

BSO IEKC Lichtenvoorde
In het schooljaar 2021-2020 opent het IEKC haar deuren.
De Achthoek gaat in het IEKC, naast kinderopvang 0-4 en VVE, BSO bieden.
Als u denkt hier gebruik van te willen gaan maken, dan kunt u
uw kind (eren) vrijblijvend inschrijven. Dit kan door het inschrijfformulier te downloaden via deze site; aanmelden/aanmelden BSO . Inschrijven is geheel vrijblijvend, het verzekert u echter wel van een plek, omdat we plaatsen op volgorde van inschrijving.

BSO de Daltons van start op de Antoniusschool Lievelde
Vanaf 31 augustus starten we BSO op de Antoniusschool in Lievelde.
Dit doen we op maandag-, dinsdag-, en donderdagmiddag, tijdens studiedagen en vakanties. Bij voldoende animo breiden we het aanbod uit naar de overige middagen en voorschoolse opvang.
Voor meer informatie over het BSO aanbod van de Achthoek; www.deachthoek.com/kinderopvang/buitenschoolse opvang; 
U kunt het informatieboekje opvragen; info@deachthoek.com;
Of bellen met 0544-487150. 

BSO de Leeuw van start op  basisschool de Leeuw
Met ingang van het nieuwe schooljaar gaat de Achthoek BSO verzorgen op basisschool de Leeuw. Voor meer informatie over het BSO aanbod van de Achthoek; www.deachthoek.com/kinderopvang/buitenschoolse opvang; 
U kunt het informatieboekje opvragen; info@deachthoek.com;
Of bellen met 0544-487150. 

Corona-nieuws
We hanteren de beslisboom van de brancheorganisatie  om te bepalen of  een kind al of niet moet worden geweerd.
Per locaties zijn maatregelen vastgesteld en deze worden regelmatig geactualiseerd, waarover we u uiteraard informeren. In principe komen ouders niet op de groep. Uitzonderingen hierop zijn de intakegesprekken,
oudergesprekken als er zorg is over een kind, en het exitgesprek. Uiteraard plannen we deze gesprekken buiten speeltijd met in achtneming van de coronavoorschriften. 

Voor de toelichting; 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/ouders

Vragen?
Voor vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen;
Telefoon;  0544-487150
E-mail;      g.bongers@deachthoek.com.