Algemeen Nieuws

 

Wat is het aanbod van de Achthoek in het Gele Park;
Het aanbod van de Achthoek is gehuisvest in unit de Weide. Deze unit delen we met het onderwijs, BIJeen, de Hamalandschool en Zozijn. De groepen op unit de Weide hebben een naam gekregen die gerelateerd zijn aan een Weide. 
Kinderdagverblijf het Gele Park;
Op ons kinderdagverblijf werken we met 2 groepen; 
De baby/dreumesgroep; een verticale groep voor kinderen van 0-4 jaar, met maximaal 16 kindplaatsen, Groep Madelief. De peutergroep; een horizontale groep voor peuters 2-4 jaar, met maximaal 16 kindplaatsen, groep Tureluur.
Op deze peutergroep bieden we VVE. Beide groepen hebben een vast basisteam.
Kinderdagverblijf Het Gele Park is 52 weken geopend m.u.v. zon- en feestdagen.
We bieden ook flexibele opvang, voor ouders die bijvoorbeeld werken in de zorg.

Peuterspeelzaal Het Gele Park
Naast een kinderdagverblijf is er ook een peuterspeelzaal in het Gele Park. Voormalig locatie Ukkepuk, eerder  gehuisvest in de Jozefschool (BIJeen) is meegegaan naar het Gele Park. De peuterspeelzaal is een VVE locatie. We zijn 40 weken geopend, alle dagen van 08.30-12.30. (Verlengde opvang behoort in de toekomst tot de mogelijkheden. )
Deze peutergroep heeft de naam de Krekels gekregen. 

BSO Het Gele Park
De Achthoek start vanaf het nieuwe schooljaar (2021-2022) BSO in Het Gele Park. Dit is een uitbreiding op ons bestaande BSO aanbod. We hebben per opvangmoment in principe plek voor 46 kinderen. verdeeld over 2 stamgroepen. Naast opvang na schooltijd, in vakanties en tijdens studiedagen bieden we voorschoolse opvang vanaf 07.00 uur en verlengde opvang na 18.00 uur.

In Het Gele Park hebben we meer mogelijkheden om invulling te geven aan de doorgaande ontwikkelingslijn, door o.a. gebruik te maken van elkaar expertise en fysiek samen te werken in de unit met onze collega’s van BIJeen, de Hamalandschool, Zozijn, en Sotog. Door samen op te trekken rondom kinderen vergroten we hun kansen.
Alle kinderen onder een dak, ongeacht hun ontwikkelingsbehoefte en leeftijd, 52 weken per jaar, van 07.00 tot 19.00 uur, we voelen ons zeer vereerd dat we daarin mogen bijdragen.
Voor meer informatie en/of het aanmelden van uw kind verwijzen we u naar onze website; www.deachthoek.com; Natuurlijk kunt u ons ook bellen of mailen; 0544-487150, info@deachthoek.com;

Vacatures
Er zijn vacatures bij de Achthoek voor BSO-medewerkers. Heb je interesse, stuur dan een CV met motivatiebrief naar de coördinator; g.bongers@deachthoek.com. 

 

Logo-de-Achthoek

Openingstijden kantoor

Maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.30 uur

Woensdag 9.00 uur tot 13.00 uur

Meest recente berichten