Algemeen Nieuws


Noodopvang Stichting de Achthoek Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Tijdens de persconferentie van 31 maart, heeft de premier meegedeeld dat de huidige maatregelen om het Corona-virus te bestrijden worden aangehouden tot en  met  28 april. Dit betekent dat de scholen en kinderopvang tot die tijd gesloten blijven.  De noodopvang die de Achthoek heeft ingericht blijven we in stand houden. 

Voor ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen is  noodopvang geregeld. Voor de kinderen van 0-4 jaar is dit op de kinderopvang en voor de basisschoolkinderen wordt dit onder schooltijd op school geregeld en naschools op de BSO.

Hoe heeft Stichting de Achthoek de noodopvang geregeld;

Kinderopvang 0-4;
Stichting de Achthoek biedt dagelijks, van 07.30-18.00 uur noodopvang voor kinderen van 0-4 jaar,  op onze kinderopvanglocatie op Bredeschool de Kei. Hier vangen we dagelijks maximaal 12 kinderen op, verdeelt over twee ruimtes, 6 kinderen per groep.  Indien er meer kinderen moeten worden opgevangen dan wijken we uit naar een andere locatie.
Indien u hier gebruik van moet maken dan kunt u mailen met  onze planning; s.tenhave@deachthoek.com; 

Noodopvang peuters peuterspeelzalen;
Ouders van de peuters van onze 10 peuterspeelzalen kunnen ook een beroep doen op onze noodopvang. Ouders die hier gebruik van moeten maken kunnen dit aangeven bij de coördinator; Gemma Bongers.; g.bongers@deachthoek.com.; tel.; 06-42342459.

Noodopvang basisschoolkinderen;
Voor de kinderen die BSO afnemen op BSO de Bulte in Vragender;
Ook voor deze groep is noodopvang geregeld. Deze ouders kunnen mailen met Vivian Menzing; v.menzing@deachthoek.com. om de noodopvang aan te vragen. 

Er zijn veel vragen over de noodopvang;
1. Wat zijn cruciale beroepen;
Deze noodopvang is bedoeld voor ouders waarvan één of beiden werkzaam zijn in cruciale beroepsgroepen; 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

2. Moet er één van beide ouders of beide ouders in “cruciale beroepsgroepen”  werken om een beroep te kunnen doen op de opvang;
Als een ouder in een cruciale beroepsgroep werkt, maar de partner niet, dan is het (dringende) verzoek vanuit de overheid om het kind thuis op te vangen. Alleen als dit echt niet lukt dan kunt u een beroep doen op de school of kinderopvang zodat in overleg plek te bieden is.

3. Wat als u in een cruciaal beroep werkt en meer moet werken;
Als u door de huidige situatie genoodzaakt bent om meer te werken en daardoor extra opvang nodig hebt dan kunt u een beroep doen op ons.

4. Zie link voor laatste update;
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang