Home

Stichting de Achthoek peuterspeelzalen en kinderopvang.

Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen en Kinderopvang is de aanbieder van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Oost Gelre , verspreid over 10 locaties. Daarnaast bieden we kinderopvang (0-4) in Bredeschool de Kei gelegen in het centrum van Lichtenvoorde en Buitenschoolse Opvang in de basisschool van Vragender.
Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend, met uitzondering van zon- en feestdagen, het is kleinschalig en heeft twee horizontale groepen; de Parel voor baby’s en dreumesen(0-2) en de Bouwsteen voor peuters (2-4). We bieden flexibele opvang op maat en kennen een zeer ruime ruilregeling (zie kinderopvang voor meer informatie)
We bieden BSO op alle middagen m.u.v. de vrijdagmiddag, tijdens schoolvakanties en studiedagen.

Op alle peuterspeelzalen en het kinderdagverblijf bieden we VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie.) Ontwikkelingsstimulering is dan onze belangrijkste kerntaak, om zo jonge kinderen een goede start te geven voor later. In Groenlo is de Achthoek, met de peuterspeelzalen de Petteflet en Woezel, de enige aanbieder van VVE. Op deze site kunt u terug lezen hoe ons aanbod eruit ziet.

Logo-de-Achthoek

Openingstijden kantoor

Maandag, dinsdag en donderdag
9.00 uur tot 16.30 uur

Woensdag 9.00 uur tot 13.00 uur

Foto’s