Home

Stichting de Achthoek peuterspeelzalen en kinderopvang.

Stichting de Achthoek Peuterspeelzalen en Kinderopvang is de aanbieder van het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Oost Gelre , verspreid over 10 locaties. Daarnaast bieden we kinderopvang (0-4) in Bredeschool de Kei gelegen in het centrum van Lichtenvoorde en Buitenschoolse Opvang in de basisschool van Vragender.
Het kinderdagverblijf is het gehele jaar geopend, met uitzondering van zon- en feestdagen, het is kleinschalig en heeft twee horizontale groepen; de Parel voor baby’s en dreumesen(0-2) en de Bouwsteen voor peuters (2-4). We bieden flexibele opvang op maat en kennen een zeer ruime ruilregeling (zie kinderopvang voor meer informatie)
We bieden BSO op alle middagen m.u.v. de vrijdagmiddag, tijdens schoolvakanties en studiedagen.

VVE-specialist;
Stichting de Achthoek is specialist op het gebied van VVE(Voor- en Vroegschoolse Educatie.) Ontwikkelingsstimulering is  onze belangrijkste kerntaak, om zo jonge kinderen een goede start te geven voor later. 

Hoe doen we dat;
Op alle peuterspeelzalen en het kinderdagverblijf in Bredeschool de Kei,  wordt VVE geboden. Met dit VVE aanbod zijn wij als geen ander toegerust om uw kind nog beter voor te bereiden op de basisschool.
We werken vanuit de ontwikkelingsgerichte visie van Startblokken.
– Binnen dit VVE-programma komen de volgende ontwikkelingsgebieden aan bod;
1. Taalontwikkeling; Uitbreiding woordenschat, het stimuleren van het taalbegrip en de actieve taal, het stimuleren van de beginnende geletterdheid.
2. Beginnende rekenvaardigheid; Bijvoorbeeld; Tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd.
3. Motorische ontwikkeling.; Hierbij gaat het om het ontwikkelen van de grove en de fijne motoriek.
4. Sociaal-emotionele ontwikkeling; Hierbij gaat het om het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en het samen spelen en werken.
– Gedurende de peuterperiode komt uw kind in aanraking met alle begindoelen van groep 1.
– Deze doelen worden vertaald naar een gevarieerd activiteitenaanbod en verwerkt in betekenisvolle thema’s.
– De ontwikkeling van ieder kind wordt goed gevolgd zodat we weten wat een kind nodig heeft. We hanteren voor ieder kind een volgsysteem.
– Kinderen die dit nodig hebben kunnen extra dagdelen komen, deze dagdelen worden bekostigd door de gemeente.
– We werken samen en stemmen af met de basisschool, kinderen worden zo nodig warm overgedragen.

Nieuwsgierig?
Mocht na het lezen van deze informatie uw interesse zijn gewekt en u wilt persoonlijk sfeer komen proeven, dan bent u van harte welkom om eens binnen te lopen bij onze locaties. Het is wel handig om vooraf even te bellen met de juf van een locatie om hiervoor een afspraak te maken.